Pulwama Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Basri Insititute

Rajpora S.O192306
2

Saimoh

Saimoh B.O192123
3

Batnoor Showara

Pulwama S.O192301
4

Themna

Pulwama S.O192301
5

Raj Pora

Rajpora S.O192306
6

Chattergam

Chattergam B.O192123
7

Raj Pora Olar

Pulwama S.O192301
8

Shubdani

Newa B.O192301
9

Mandoora

Mandoora B.O192123
10

Khalan Gund Mosa

Pulwama S.O192301
11

Athora

Pulwama S.O192301
12

Argecheck

Rajpora S.O192306
13

Panzoo

Batagund B.O192123
14

Tenghar

Pulwama S.O192301
15

Awan Pora

Pulwama S.O192301
16

Bandihadoo

Memendar B.O192303
17

Wopalwan

Bargam B.O192123
18

Pahu

Pulwama S.O192301
19

Bellow Qhar Gund

Rajpora S.O192306
20

Dam Ball

Batagund B.O192123
21

Gusu

Pulwama S.O192301
22

Hakripora

Newa B.O192301
23

Lirne

Kakapora S.O192304
24

Bander Pora Shora

Pulwama S.O192301
25

Kawani

Naina B.O192124
26

Gulshanabad

Rajpora S.O192306
27

Malapura

Buchoo B.O192123
28

Murran

Murram B.O192301
29

Naira

Pulwama S.O192301
30

Boji bagh/Begum Bagh

Kakapora S.O192304
31

Kati Bug

Pulwama S.O192301
32

Kalam Pora

Pulwama S.O192301
33

Chidipora

Chitragam B.O192124
34

Hajan Bala

Rajpora S.O192306
35

Chudibugh

Pinglish B.O192123
36

Sonth Bug

Pulwama S.O192301
37

Reshi Pora Cherat

Pulwama S.O192301
38

CRPF Camp

Kakapora S.O192304
39

Pinglish

Pinglish B.O192123
40

Owdi Pora

Pulwama S.O192301
41

Nekas

Pulwama S.O192301
42

T Batapora

T Batapora B.O192301
43

Panzgam

Panzgam B.O192124
44

Beygund

Baigund B.O192123
45

Panzoo Nad

Batagund B.O192123
46

Check

Gairoo B.O192122
47

Qasbayar

Qasbayar B.O192302
48

Uttarpora

Lajeera B.O192301
49

Lasspaban

Keller Mastpora B.O191112
50

Chewa Khurud

Karimbad B.O192301
51

Wasipora

Naina B.O192124
52

Wuyan

Wuyan S.O191102
53

Machama

Kahleel B.O192123
54

Diver

Chattergam B.O192123
55

Chiva Kalan

Pulwama S.O192301
56

Gulabteng

Keller Mastpora B.O191112
57

Gund Achan

Pulwama S.O192301
58

Gondi Bagh

Pulwama S.O192301
59

Nandimarg

Nandi Marg B.O193303
60

Sharshali

Khrew S.O191103
61

Begam Bagh

Pulwama S.O192301
62

Overigund

Kahleel B.O192123
63

Doonigund

Gairoo B.O192122
64

Hani Pora Chatina Hama

Pulwama S.O192301
65

Sambura

Sambura B.O192121
66

Mahradh

Lajeera B.O192301
67

Khaigam

Pulwama S.O192301
68

Bandgam

Ludhoo B.O191103
69

Kadi Pora

Pulwama S.O192301
70

Gorikadal

Midroo B.O192123
71

Udipora

Barsoo B.O192122
72

Gadikhel

Cheersoo B.O192122
73

Takia Saif Ullah

Pulwama S.O192301
74

Naina

Pulwama S.O192301
75

Zantrag

Khrew S.O191103
76

Malang Pora

Malangpora B.O192301
77

Kawni

Chitragam B.O192124
78

Qonil

Pinglish B.O192123
79

Gadpora

Pastana B.O192123
80

Sail

Cheersoo B.O192122
81

Wasura

Pulwama S.O192301
82

Pochal

Pulwama S.O192301
83

Pokheribal

Zantrag B.O191103
84

Batapora

Rajpora S.O192306
85

Takay bala

Midroo B.O192123
86

Bilowoder Gund

Pulwama S.O192301
87

Tikan Bata Pora

Pulwama S.O192301
88

Shadimarg

Rajpora S.O192306
89

Dood kulian

Lurgam B.O192123
90

Rakh Watal Pora

Pulwama S.O192301
91

Sinzah Showrah

Pulwama S.O192301
92

Nadar

Lurgam B.O192123
93

Kochi Pora

Pulwama S.O192301
94

Awan Gund

Pulwama S.O192301
95

Batamuran

Rajpora S.O192306
96

Panzoo

Lurgam B.O192123
97

Tujan

Pulwama S.O192301
98

Chand Gam

Pulwama S.O192301
99

Memendar

Memendar B.O192303
100

Zarihar

Kahleel B.O192123
101

Patahan Pahloo

Pulwama S.O192301
102

Chandpora

Rajpora S.O192306
103

Dharam gund

Aripal B.O192123
104

Harapora

Mitrigam B.O192301
105

Kandizal

Pulwama S.O192301
106

Railway Station

Kakapora S.O192304
107

Chakora

Pulwama S.O192301
108

Khelan

Naina B.O192124
109

Kachipora

Rajpora S.O192306
110

Peer Takia

Kahleel B.O192123
111

Now Nagri

Pulwama S.O192301
112

Naw Pora Nagam

Pulwama S.O192301
113

Gund Bagh

Kakapora S.O192304
114

Kisri Gam

Pulwama S.O192301
115

Kalulo

Pulwama S.O192301
116

Hanjam Payeen

Rajpora S.O192306
117

Dadsara

Dadsar B.O192123
118

Thokerpora

Romoh B.O192301
119

Reshi Pora Olar

Pulwama S.O192301
120

Kasir Gam

Kakapora S.O192304
121

Shikargah

Pinglish B.O192123
122

Pad Gam Pora

Pulwama S.O192301
123

Nilro Chudhri Bag

Pulwama S.O192301
124

Pulwama

Pulwama S.O192301
125

Pokribal

Khrew S.O191103
126

Toknu

Pulwama S.O192301
127

wandina

Naina B.O192124
128

Chandrigam

Baigund B.O192123
129

Parible

Chattergam B.O192123
130

Shah lattoo

Memendar B.O192303
131

Yadder Shahoora

Pulwama S.O192301
132

Pahlipora

Keller Mastpora B.O191112
133

Chiva Khurd

Pulwama S.O192301
134

Tumlahal

Qanmar B.O192212
135

Check Ballow

Rajpora S.O192306
136

Cem tec Factory

Zantrag B.O191103
137

Midoora

Midroo B.O192123
138

Gardthal

Kahleel B.O192123
139

Chundh Pora

Pulwama S.O192301
140

Kellermastpora

Keller Mastpora B.O191112
141

Hassanwani

Inder B.O192301
142

Haikri Pora

Pulwama S.O192301
143

Nehama BO

Nehama B.O193303
144

Wassab

Mandakpal B.O191103
145

Bonoura

Bandzoo B.O192301
146

Pahal Chek

Kahleel B.O192123
147

Gairoo

Gairoo B.O192122
148

Harri Garh

Pulwama S.O192301
149

Konibal

Konibal B.O192121
150

Now Gam Olar

Pulwama S.O192301
151

Lelhar

Pulwama S.O192301
152

Batpora

Ludhoo B.O191103
153

Kamrazi Pora

Pulwama S.O192301
154

Gujjar Basti

Batagund B.O192123
155

Krechoo

Chandhara B.O192122
156

Hajibal

Lathpora B.O192122
157

Takiya Gudoora

Inder B.O192301
158

Naira

Tahaba Shadipora B.O192301
159

Ismail Colony

Zantrag B.O191103
160

Nareh Naw Pora

Pulwama S.O192301
161

Reshipora

Chitragam B.O192124
162

Sangrama

Dadsar B.O192123
163

Gang

Batagund B.O192123
164

Astanpora

Lathpora B.O192122
165

Zaddora Hastikhod

Pulwama S.O192301
166

Check Bellow

Rajpora S.O192306
167

Aripal

Aripal B.O192123
168

Bonrah

Pulwama S.O192301
169

Trichal

Pulwama S.O192301
170

Zeergund

Rajpora S.O192306
171

Guttroo

Satura B.O192123
172

Ranbir Pora Nagam

Pulwama S.O192301
173

Talan Gam

Pulwama S.O192301
174

Nag Pathri

Kahleel B.O192123
175

Konju

Pulwama S.O192301
176

Baba Har

Pulwama S.O192301
177

Bongam

Rajpora S.O192306
178

Peernar payeen

Baigund B.O192123
179

Uthoora

Pingliana B.O192301
180

Checkpora

Newa B.O192301
181

Chowgam

Memendar B.O192303
182

Uzram Batri(Uzram Patri)

Pulwama S.O192301
183

Zesibal

Aripal B.O192123
184

Patri Gam

Pulwama S.O192301
185

Matipora

Rajpora S.O192306
186

Haginad

Mandoora B.O192123
187

Kangan

Pulwama S.O192301
188

Kani Pora Olar

Pulwama S.O192301
189

BDO Office

Kakapora S.O192304
190

Chatterpora

Bandzoo B.O192301
191

Nagbal

Chitragam B.O192124
192

Sheikhar

Rajpora S.O192306
193

Prinegam

Satura B.O192123
194

Palapora

Bandzoo B.O192301
195

Nawhar malpora

Tahaba Shadipora B.O192301
196

Monojiee

Kakapora S.O192304
197

Kunzpora

Lajeera B.O192301
198

Lodrehmar

Pulwama S.O192301
199

Kalampora

Rajpora S.O192306
200

Dar Ganiegund

Aripal B.O192123
201

Wagam

Pulwama S.O192301
202

Romu

Pulwama S.O192301
203

Niklora

Aglar B.O192305
204

Trojan

Batagund B.O192123
205

padgampora

Malangpora B.O192301
206

Niwah

Pulwama S.O192301
207

Baganderpora

Barsoo B.O192122
208

Berthipora

Berthi Pora B.O192302
209

Satar Gund

Pulwama S.O192301
210

Shahar

Mandakpal B.O191103
211

Urwan

Newa B.O192301
212

Batpora

Naina B.O192124
213

Chewas

Mandoora B.O192123
214

Radnad

Satura B.O192123
215

Tankiya Sahib

Tankiya Sahib B.O192303
216

Zaigam

Romoh B.O192301
217

Ringwar

Keller Mastpora B.O191112
218

Dafer Pora

Pulwama S.O192301
219

Alai Pora

Pulwama S.O192301
220

Dangarpora

Rajpora S.O192306
221

Gundbal

Ludhoo B.O191103
222

Nageempora

Pinglish B.O192123
223

Hardumir

Dadsar B.O192123
224

Dieri

Pulwama S.O192301
225

krunchoo

Konibal B.O192121
226

Kani Gam

Pulwama S.O192301
227

Hanji Khilu

Pulwama S.O192301
228

Nehama

Nehama B.O193303
229

Gassani nar

Ludhoo B.O191103
230

Chandi Pora

Pulwama S.O192301
231

Poshwan

Bargam B.O192123
232

Industrial Area

Lathpora B.O192122
233

Hawal

Pulwama S.O192301
234

Ratnipora

Ratnipora B.O192121
235

Now Pora Pain

Pulwama S.O192301
236

Losi Wani

Pulwama S.O192301
237

Bathen

Khrew S.O191103
238

Kanji Nagh

Pulwama S.O192301
239

Hajen

Satura B.O192123
240

New Colony Barsoo

Barsoo B.O192122
241

Nanzbal

Cheersoo B.O192122
242

Talangam

Koil B.O192301
243

Naman

Pulwama S.O192301
244

Rangbagh

Zantrag B.O191103
245

Narwa

Lajeera B.O192301
246

Bander Pora Cherat

Naina B.O192124
247

Shahabad Payeen

Midroo B.O192123
248

Gofkeral

Dadsar B.O192123
249

Drabgam

Rajpora S.O192306
250

Drangen

Aripal B.O192123
251

Chana Pora

Pulwama S.O192301
252

Tujan

Romoh B.O192301
253

Abu Hanifa H.S.S

Rajpora S.O192306
254

Kahleel

Kahleel B.O192123
255

Sanzi Watra

Pulwama S.O192301
256

Tumlehai

Tahaba Shadipora B.O192301
257

Peenar bala

Baigund B.O192123
258

Loli Pora

Pulwama S.O192301
259

Hergam

Rajpora S.O192306
260

Rathsuna

Saimoh B.O192123
261

Wokhar Wan

Pulwama S.O192301
262

Chicker

Pulwama S.O192301
263

Khurpora

Memendar B.O192303
264

Wachpora

Murram B.O192301
265

Astanpora

Panzgam B.O192124
266

Pingalgam

Newa B.O192301
267

Pajoo

Rajpora S.O192306
268

Handoora

Lurgam B.O192123
269

Karawa Ranbir Abad

Pulwama S.O192301
270

Karimabad

Karimbad B.O192301
271

J&K Bank

Kakapora S.O192304
272

Chewa Kalan

Waibugh B.O192301
273

Nowgam

Panzgam B.O192124
274

Wathoo

Rajpora S.O192306
275

Shahjun

Lurgam B.O192123
276

Rabitar

Parigam Jagir B.O192301
277

Nowhar Mal Pora

Pulwama S.O192301
278

Qazigund

Kakapora S.O192304
279

Lassipora

Tahaba Shadipora B.O192301
280

Malang Pora

Pulwama S.O192301
281

Kharmohalla

Rajpora S.O192306
282

Gojarbusti Pastma

Pastana B.O192123
283

Wahi Bug

Pulwama S.O192301
284

Saidpora

Tahaba Shadipora B.O192301
285

Aglar

Aglar B.O192305
286

Vangani

Aripal B.O192123
287

Pari Gam Jagir

Pulwama S.O192301
288

Pinglina

Pingliana B.O192301
289

Bona Peernar

Gairoo B.O192122
290

Kalam Pora

Kalampora B.O192302
291

Singo Narbal

Pulwama S.O192301
292

Zantrag

Zantrag B.O191103
293

Zasu

Pulwama S.O192301
294

Mellapora

Naina B.O192124
295

Gantangoo

Aripal B.O192123
296

Satoora

Satura B.O192123
297

Chanpora

Memendar B.O192303
298

Zassaw

Tahaba Shadipora B.O192301
299

Sumbal

Keller Mastpora B.O191112
300

Dahoo Gam

Pulwama S.O192301
301

Aramola

Pulwama S.O192301
302

Nayedgund

Rajpora S.O192306
303

Hundpora

Mandakpal B.O191103
304

Nanar

Midroo B.O192123
305

Kanglora

Kahleel B.O192123
306

Frasi Pora

Pulwama S.O192301
307

bagander

Konibal B.O192121
308

Kawni

Pulwama S.O192301
309

Janda Wal

Pulwama S.O192301
310

Hairpora

Ludhoo B.O191103
311

Drabh Gam

Pulwama S.O192301
312

Seer

Lurgam B.O192123
313

Kanjinag

Gairoo B.O192122
314

Inder

Pulwama S.O192301
315

dasoo

Konibal B.O192121
316

Odar Shawra

Pulwama S.O192301
317

Machh Pora

Pulwama S.O192301
318

Namsahab

Khrew S.O191103
319

Kariya Lajora

Pulwama S.O192301
320

Shalgam

Shalgam B.O192124
321

Khangund

Midroo B.O192123
322

Reshipora

Gouripora B.O192122
323

Bagwanpora

Lathpora B.O192122
324

Tengahar

Pulwama S.O192301
325

Orwan

Pulwama S.O192301
326

Shool Tengbal

Mandakpal B.O191103
327

Newa

Newa B.O192301
328

Bederpora

Naina B.O192124
329

Shakh Mohala Nowdal

Bouli B.O192123
330

Gujjar nad Basti

Batagund B.O192123
331

Zowestan

Satura B.O192123
332

Payar

Tahaba Shadipora B.O192301
333

Putrigam

Mitrigam B.O192301
334

Lassidaban

Rajpora S.O192306
335

Gojer Basti Satura

Satura B.O192123
336

Chitri Pora

Pulwama S.O192301
337

Urichersoo

Inder B.O192301
338

Chanapora

Rajpora S.O192306
339

Kuch Mullah

Batagund B.O192123
340

Shit Paray Pora

Pulwama S.O192301
341

Wagum

Inder B.O192301
342

Shahabad Bala

Midroo B.O192123
343

Malawari

Pulwama S.O192301
344

Nai Basti

Rajpora S.O192306
345

Wantinad

Satura B.O192123
346

Gaber Pora

Pulwama S.O192301
347

Drasu

Pulwama S.O192301
348

Govt. Girls Higher Secondary School

Kakapora S.O192304
349

Wanpora

Pulwama S.O192301
350

Bandina

Naina B.O192124
351

Rakh Chindran

Pulwama S.O192301
352

Sehpora

Rajpora S.O192306
353

Kamala

Saimoh B.O192123
354

Khandi Pora

Pulwama S.O192301
355

Katibugh

Newa B.O192301
356

Kakapora

Kakapora S.O192304
357

Dadoora

Murram B.O192301
358

Sangam

Naina B.O192124
359

Arengund

Rajpora S.O192306
360

Amlar

Buchoo B.O192123
361

Raj Pora

Pulwama S.O192301
362

Nowpora

Newa B.O192301
363

Irrigation exchange

Kakapora S.O192304
364

Mandina

Pulwama S.O192301
365

Manwaji

Pulwama S.O192301
366

Kralcheck

Rajpora S.O192306
367

Gulabh bagh

Bouli B.O192123
368

Wurbagh

Inder B.O192301
369

Sanziwatnoo

Pingliana B.O192301
370

Bellow Dhargund

Rajpora S.O192306
371

Chandhara

Chandhara B.O192122
372

Rajpora Village

Rajpora B.O192302
373

Singoo

Newa B.O192301
374

Nasarpora

Keller Mastpora B.O191112
375

Arh Bal

Pulwama S.O192301
376

Tokna

Naina B.O192124
377

Gulshan Pora

Batagund B.O192123
378

Shaldraman

Chattergam B.O192123
379

Gagran

Memendar B.O192303
380

Abhama

Pulwama S.O192301
381

Mastpora

Keller Mastpora B.O191112
382

Danger Pora Shopian

Pulwama S.O192301
383

Aur Bagh

Pulwama S.O192301
384

Pachehar

Rajpora S.O192306
385

Khrew

Khrew S.O191103
386

Narestan

Satura B.O192123
387

Badibagh

Inder B.O192301
388

Lalgam

Baigund B.O192123
389

Frestpora

Mitrigam B.O192301
390

meej

Konibal B.O192121
391

Kharapora

Karimbad B.O192301
392

Jandwal

Bandzoo B.O192301
393

Mandakpal

Mandakpal B.O191103
394

Fasteh Pora

Pulwama S.O192301
395

Buchoo

Buchoo B.O192123
396

Letapora

Lathpora B.O192122
397

Nehama

Nehama B.O192121
398

Panj Gam

Pulwama S.O192301
399

Mahirad Pora Uttar Pora

Pulwama S.O192301
400

Gundbal

Khrew S.O191103
401

Kazi Gund

Pulwama S.O192301
402

Dahpora

Naina B.O192124
403

Khull Bagh

Batagund B.O192123
404

Wandakpora

Gouripora B.O192122
405

Khenbugh

Lathpora B.O192122
406

Thal Shadi Pora

Pulwama S.O192301
407

Othu Mola

Pulwama S.O192301
408

Bathin

Zantrag B.O191103
409

Niklora

Pulwama S.O192301
410

Begpora

Naina B.O192124
411

Sofi gund

Aripal B.O192123
412

Laryar

Buchoo B.O192123
413

Drangnad

Rajpora S.O192306
414

Arigam

Bouli B.O192123
415

Payer

Pulwama S.O192301
416

Ranji Pora

Pulwama S.O192301
417

Sonachakoo

Rajpora S.O192306
418

Khanka

Midroo B.O192123
419

Dadura

Pulwama S.O192301
420

zadoora

Waibugh B.O192301
421

Diaroo

Rajpora S.O192306
422

Laribal

Pinglish B.O192123
423

Tahab Shadipora

Tahaba Shadipora B.O192301
424

Yaider Shopian

Pulwama S.O192301
425

Soi Nad

Aripal B.O192123
426

Mugal Pora Cherath

Pulwama S.O192301
427

Sonsamil

Rajpora S.O192306
428

Agno

Batagund B.O192123
429

Gadha Bug

Pulwama S.O192301
430

Drekh Leran

Pulwama S.O192301
431

Health Centre

Kakapora S.O192304
432

Wogra Gund

Pulwama S.O192301
433

Chitragam

Chitragam B.O192124
434

Sona Chuku

Pulwama S.O192301
435

Bapora

Rajpora S.O192306
436

Khan Gund

Aripal B.O192123
437

Lasi Pora

Pulwama S.O192301
438

Kullu Puchal

Lajeera B.O192301
439

Lakhara

Kakapora S.O192304
440

Drach

Pulwama S.O192301
441

Vitacollege

Naina B.O192124
442

Checkbadrinath

Rajpora S.O192306
443

Bangidar

Satura B.O192123
444

Rajmahal

Bandzoo B.O192301
445

Pal Pora

Pulwama S.O192301
446

Larabal

Kakapora S.O192304
447

Marhwal

Pulwama S.O192301
448

Mir Bagh

Pulwama S.O192301
449

Mirpora

Rajpora S.O192306
450

Gulnad

Kahleel B.O192123
451

Zagi Gam

Pulwama S.O192301
452

Shangar Pora

Pulwama S.O192301
453

Monghama

Chattergam B.O192123
454

Goripora

Gouripora B.O192122
455

Drabgam

Drabgam B.O192302
456

Siyam

Newa B.O192301
457

Chowan

Keller Mastpora B.O191112
458

Bandzoo

Bandzoo B.O192301
459

Gulzarpora

Naina B.O192124
460

Kangam Buli

Bouli B.O192123
461

Batagund

Batagund B.O192123
462

Achan

Pulwama S.O192301
463

Zampathri

Keller Mastpora B.O191112
464

Deeri

Murram B.O192301
465

Bagtrich

Pulwama S.O192301
466

Sirhama

Sirhama B.O192401
467

Kutmary

Zantrag B.O191103
468

Nehir

Chattergam B.O192123
469

Bag Sanger Wani

Pulwama S.O192301
470

Larnoh

Bargam B.O192123
471

Chersoo

Cheersoo B.O192122
472

Gadora

Pulwama S.O192301
473

Badi Bagh

Ratnipora B.O192121
474

Lajora

Pulwama S.O192301
475

Kanil Bagh

Pulwama S.O192301
476

Naginder

Zantrag B.O191103
477

Fresipora

Romoh B.O192301
478

Chewa Ullar

Mandoora B.O192123
479

Rajpora

Gairoo B.O192122
480

Noor Wah

Ratnipora B.O192121
481

Pari Gam Khalsa

Pulwama S.O192301
482

Malwari

Newa B.O192301
483

Khan Basti

Ludhoo B.O191103
484

Koil

Koil B.O192301
485

Dogri Pora

Bijbehara S.O192124
486

Leribal

Pastana B.O192123
487

Ali gund

Baigund B.O192123
488

Surbenteng

Gairoo B.O192122
489

Tumchi Nowpora

Pulwama S.O192301
490

Pach Har

Pulwama S.O192301
491

Wahabsahab

Khrew S.O191103
492

Quil

Pulwama S.O192301
493

Naina

Naina B.O192124
494

Suhtlal

Mandoora B.O192123
495

Hafoo

Pinglish B.O192123
496

Akhal

Pulwama S.O192301
497

Sona Samilo

Pulwama S.O192301
498

Govt. H.S School BOys

Rajpora S.O192306
499

Basantpora

Pastana B.O192123
500

Penglina

Pulwama S.O192301
501

Ratni Pora

Pulwama S.O192301
502

Sontbug

Rajpora S.O192306
503

Kharipora

Chattergam B.O192123
504

Haji Dara Pora

Pulwama S.O192301
505

Aga Hanji Pora

Pulwama S.O192301
506

zasbayaar

Rajpora S.O192306
507

Nagbal

Kahleel B.O192123
508

Takiyabal

Koil B.O192301
509

Zahed Bag

Pulwama S.O192301
510

Sungnad

Mandoora B.O192123
511

Nihama

Pulwama S.O192301
512

Yader

Rajpora S.O192306
513

Amirabad

Dadsar B.O192123
514

Gala Bug

Pulwama S.O192301
515

Gawagund

Newa B.O192301
516

Hajiball

Kakapora S.O192304
517

Achu Guz Bamno

Pulwama S.O192301
518

Dogripora

Chitragam B.O192124
519

Tantrypora

Tahaba Shadipora B.O192301
520

Berthpora

Rajpora S.O192306
521

Khullwoder

Midroo B.O192123
522

Mira Gund Tuker Pora

Pulwama S.O192301
523

Malangpora

Malangpora B.O192301
524

Wookh

Kakapora S.O192304
525

Kaka Pora

Pulwama S.O192301
526

Frist Bagh

Pulwama S.O192301
527

Bandna

Chitragam B.O192124
528

Chhygund

Rajpora S.O192306
529

Bargam

Bargam B.O192123
530

Rakh Litri

Pulwama S.O192301
531

Panjran (Pingren)

Pulwama S.O192301
532

Police Station

Kakapora S.O192304
533

Mong Hama

Pulwama S.O192301
534

Mitri Gam

Pulwama S.O192301
535

Tawheed Mohalla

Rajpora S.O192306
536

Nagnad

Aripal B.O192123
537

Kadlabal

Cheersoo B.O192122
538

Raj Pora

Rajpora B.O192302
539

Tenga Pora

Pulwama S.O192301
540

Dorara

Keller Mastpora B.O191112
541

Brobandha

Pulwama S.O192301
542

Khandipora

Panzgam B.O192124
543

Kathwad

Mandoora B.O192123
544

Boulli

Bouli B.O192123
545

Aglar Kandi

Pulwama S.O192301
546

Bamnu

Keller Mastpora B.O191112
547

Gori Pora

Pulwama S.O192301
548

Ban Gund

Pulwama S.O192301
549

Wallarhama

Wallarhama B.O192401
550

Mandakhpal

Khrew S.O191103
551

Bandzoo

Pulwama S.O192301
552

Naibugh

Dadsar B.O192123
553

Dragad

Lathpora B.O192122
554

Gandi Pora

Pulwama S.O192301
555

Honipora

Honipora B.O192121
556

Larik Pora

Pulwama S.O192301
557

Kawsi Bagh

Pulwama S.O192301
558

Androosa

Khrew S.O191103
559

Gulshan Abad

Pulwama S.O192301
560

Gamraz

Batagund B.O192123
561

Banderpora

Gouripora B.O192122
562

Trach

Ratnipora B.O192121
563

Pingal Gam

Pulwama S.O192301
564

Manduna

Pingliana B.O192301
565

Ladhoo

Khrew S.O191103
566

Lajeera

Lajeera B.O192301
567

Dogripora

Naina B.O192124
568

Nowdal

Bouli B.O192123
569

Dhobiwan

Chattergam B.O192123
570

Barsoo

Barsoo B.O192122
571

Wahi Pora

Pulwama S.O192301
572

Parigam Jagir

Parigam Jagir B.O192301
573

Gosaninar

Khrew S.O191103
574

Rajmahal

Pulwama S.O192301
575

Utipora

Panzgam B.O192124
576

Takay Payeen

Midroo B.O192123
577

babhar

Rajpora S.O192306
578

Paneer jagir

Mandoora B.O192123
579

Ashamandar

Pulwama S.O192301
580

Tengpuna

Koil B.O192301
581

kanigam

Rajpora S.O192306
582

Buchoo Bala

Buchoo B.O192123
583

Peti Pora

Pulwama S.O192301
584

Sangaroni

Pulwama S.O192301
585

tikanbatpora

Rajpora S.O192306
586

Lorow Jagir

Lurgam B.O192123
587

Inder

Inder B.O192301
588

Ari Hal

Pulwama S.O192301
589

Andowa

Rajpora S.O192306
590

Nazneepora

Pinglish B.O192123
591

Tantri Pora

Pulwama S.O192301
592

Ashmandar

Murram B.O192301
593

Memendoora

Memendar B.O192303
594

Wagad

Pastana B.O192123
595

Odi Pora Shahoora

Pulwama S.O192301
596

Basri Colony

Rajpora S.O192306
597

Chankitar

Mandoora B.O192123
598

Gangoo

Pulwama S.O192301
599

Gund Zabar

Pulwama S.O192301
600

BMO Office

Kakapora S.O192304
601

Arigam Chirath

Pulwama S.O192301
602

Husshanpora

Chitragam B.O192124
603

Govt. High School Girls

Rajpora S.O192306
604

Lam

Aripal B.O192123
605

Mirgund

Romoh B.O192301
606

Mitrigam

Mitrigam B.O192301
607

Agricultural Office

Kakapora S.O192304
608

Kangan

Murram B.O192301
609

Hardu Hanjan

Pulwama S.O192301
610

Kashwari

Chitragam B.O192124
611

Doompora

Rajpora S.O192306
612

Chek Satura

Satura B.O192123
613

Romoh

Romoh B.O192301
614

Qasba Yar

Pulwama S.O192301
615

ADB Cooperation

Kakapora S.O192304
616

Nawnagri

Tahaba Shadipora B.O192301
617

Mughalpora

Koil B.O192301
618

Gundimosa

Naina B.O192124
619

Zarikhod

Kahleel B.O192123
620

NalChinad

Mandoora B.O192123
621

Charaligund

Cheersoo B.O192122
622

Hawl

Hawl S.O192302
623

Urcharsu

Pulwama S.O192301
624

Ichgosa

Keller Mastpora B.O191112
625

Cheki Dewan Badri Nath

Pulwama S.O192301
626

Tokna

Tokna B.O192124
627

Loorgam

Lurgam B.O192123
628

Bran Pathri

Kahleel B.O192123
629

Bara Pora

Pulwama S.O192301
630

Botafojan

Keller Mastpora B.O191112
631

Graw Gund

Pulwama S.O192301
632

Chandgam

Tahaba Shadipora B.O192301
633

Dhawtoo

Dhawtoo B.O192401
634

Nagbal

Ludhoo B.O191103
635

Barapora

Karimbad B.O192301
636

Nawpora

Buchoo B.O192123
637

Hatiwara

Lathpora B.O192122
638

Goosu

Waibugh B.O192301
639

lalpora

Konibal B.O192121
640

Laro

Pulwama S.O192301
641

Khadermoh

Pulwama S.O192301
642

Babapora

Khrew S.O191103
643

Gundipora

Pingliana B.O192301
644

Gobind Nagar

Chattergam B.O192123
645

Kanlibagh

Gouripora B.O192122
646

Awantipora

Awantipora S.O192122
647

Rakhi Pahu

Pulwama S.O192301
648

Moran

Pulwama S.O192301
649

Negender

Khrew S.O191103
650

Litar Shitar

Pulwama S.O192301
651

Duchu

Chitragam B.O192124
652

Pastuna

Pastana B.O192123
653

Dood Marg

Kahleel B.O192123
654

Police Colony

Lathpora B.O192122
655

waibugh

Waibugh B.O192301
656

Pathan

Koil B.O192301
657

Ludhoo

Ludhoo B.O191103
658

Rakh Lajoura

Pulwama S.O192301

Total Records: 658

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Pulwama, Jammu & Kashmir. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Pulwama, Jammu & Kashmir.

Facebook fans

-

Last updated on: June, 21 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post