Nalagarh(t) Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Khaler Nihli (352)

Reru B.O174101
2

Chanog (344)

Mittian B.O174102
3

Untpur (4)

Kundlu B.O174101
4

Galot (29)

Galote B.O174101
5

Taprian (33)

Joghon B.O174101
6

Nangal Kuhl (37)

Joghon B.O174101
7

Jhar Majri (215)

Barotiwala S.O174103
8

Bhattan Wala (129)

Rajpura B.O174101
9

Malwalan Nihli (44)

Baruna B.O174101
10

Behal (353)

Reru B.O174101
11

Sanerh (161)

Manpura B.O174101
12

Paprali (349)

Reru B.O174101
13

Gholowal (14)

Kalibari B.O174101
14

Bairchha (21)

Khillian B.O174101
15

Beli Khol (162)

Manpura B.O174101
16

Baniala (34)

Joghon B.O174101
17

Kashambhowal Gujran (157)

Manpura B.O174101
18

Jangal Kala Amb (19)

Kundlu B.O174101
19

Haliara (377)

Goela Panner B.O174101
20

Dhana (95)

Bhatian B.O174101
21

Maithal (336)

Mittian B.O174102
22

Majra (11)

Baruna B.O174101
23

Manguwal (87)

Rajpura B.O174101
24

Mhaisi Palasi (144)

Nalagarh S.O174101
25

Sihl (326)

Ratwari B.O174101
26

Dano Da Ghat (400)

Sai B.O173205
27

Kalyanpur (76)

Nangal B.O174101
28

Bhipar (337)

Reru B.O174101
29

Jangal Sidh Chalayuni (405)

Sai B.O173205
30

Talar Basi (446)

Sai B.O173205
31

Palli (64)

Panjhera B.O174101
32

Doduwal (175)

Lodhimajra B.O174101
33

Ambka (426)

Sai B.O173205
34

Landewal (202)

Baddi S.O173205
35

Kasla (23)

Galote B.O174101
36

Kaundi (180)

Thana B.O173205
37

Abhipur (123)

Rajpura B.O174101
38

Kanali (21)

Galote B.O174101
39

Kasla (414)

Sai B.O173205
40

Kaundi (416)

Thana B.O173205
41

Manwala (302)

Ratwari B.O174101
42

Bhatauli Khurd (213)

Bhatoli Kalan B.O173205
43

Bukhari Da Ghat (388)

Goela Panner B.O174101
44

Mastanpura (22)

Khillian B.O174101
45

Bilanwali Gujran (198)

Karuana B.O173205
46

Badal (351)

Reru B.O174101
47

Randhala (45)

Galote B.O174101
48

Karpalpur (143)

Rajpura B.O174101
49

Rajati (297)

Panjhera B.O174101
50

Kiararoo (449)

Sai B.O173205
51

Chanal Majra (177)

Gurumajra B.O174101
52

Thanthewal (125)

Rajpura B.O174101
53

Gorakh Nath (434)

Sai B.O173205
54

Khera Nihla (150)

Khera B.O174101
55

Chatlog (26)

Nand Karlata B.O174102
56

Amb Da Har (2)

Kundlu B.O174101
57

Jangal Luhand (7)

Kundlu B.O174101
58

Terli Beherh (320)

Ratwari B.O174101
59

Nawan Nagar (65)

Panjhera B.O174101
60

Kunjahal (216)

Barotiwala S.O174103
61

Chandpur (110)

Manjholi B.O174101
62

Mhaisa Tibba (112)

Manjholi B.O174101
63

Behndu (29)

Joghon B.O174101
64

Seri (134)

Nalagarh S.O174101
65

Rakh Mahantan (140)

Nalagarh S.O174101
66

Hatra (58)

Jhajra B.O174101
67

Banal (43)

Galote B.O174101
68

Bhogpur (73)

Bhogpur B.O174101
69

Barotiwala (107)

Manjholi B.O174101
70

Kashambhowal Kanaitan (155)

Manpura B.O174101
71

Jangal Ratwari (310)

Ratwari B.O174101
72

Janaon (3)

Kundlu B.O174101
73

Garjewal (109)

Manjholi B.O174101
74

Ria (343)

Mittian B.O174102
75

Majri (70)

Dabhota B.O174101
76

Nangal Nihla (83)

Nangal B.O174101
77

Nawan Graon (55)

Jhajra B.O174101
78

Sori (132)

Nalagarh S.O174101
79

Jangal Dasaora (431)

Sai B.O173205
80

Kathimb (6)

Kundlu B.O174101
81

Bhumian (133)

Nalagarh S.O174101
82

Katha (211)

Karuana B.O173205
83

Amru (396)

Sai B.O173205
84

Panoh (371)

Nalagarh S.O174101
85

Gharoti (9)

Baruna B.O174101
86

Banehra (397)

Sai B.O173205
87

Suraj Majra Gujran (208)

Baddi S.O173205
88

Khera (376)

Khera B.O174101
89

Khali (394)

Sai B.O173205
90

Abhipur (2)

Kalibari B.O174101
91

Kanwan Wali (25)

Baruna B.O174101
92

Malku Majra (184)

Bhood B.O173205
93

Khol (186)

Bhood B.O173205
94

Paihrur (323)

Ratwari B.O174101
95

Bilawali Labana (207)

Karuana B.O173205
96

Chara (348)

Reru B.O174101
97

Musewal (126)

Rajpura B.O174101
98

Dhar Kolian (436)

Sai B.O173205
99

Bagheri (18)

Khillian B.O174101
100

Ratwari (308)

Ratwari B.O174101
101

Karsoli (4)

Kalibari B.O174101
102

Rakh Raipur (6)

Baruna B.O174101
103

Lehi (195)

Karuana B.O173205
104

Chhaban (347)

Reru B.O174101
105

Tikri (17)

Khillian B.O174101
106

Jangal Dharampur (422)

Thana B.O173205
107

Kohala (36)

Galote B.O174101
108

Jagli (345)

Mittian B.O174102
109

Bah (11)

Galote B.O174101
110

Jangal Plahwala (374)

Goela Panner B.O174101
111

Ukhu (28)

Galote B.O174101
112

Nikoowal (142)

Rajpura B.O174101
113

Chikni (389)

Goela Panner B.O174101
114

Nahar Singh (117)

Khera B.O174101
115

Chak (152)

Khera B.O174101
116

Rampur (99)

Plassaikalan B.O174101
117

Tal (366)

Rajpura B.O174101
118

Rakh Ram Singh (141)

Rajpura B.O174101
119

Hawani (18)

Kundlu B.O174101
120

Bersan (167)

Lodhimajra B.O174101
121

Bhora (30)

Kundlu B.O174101
122

Beli Diawar (153)

Khera B.O174101
123

Bara (292)

Pole Da Khala B.O174102
124

Kashmirpur Brahmna (40)

Baruna B.O174101
125

Kalianpur (329)

Reru B.O174101
126

Jangal Dharel (35)

Galote B.O174101
127

Handi Kundi (156)

Manpura B.O174101
128

Chhapru (331)

Mittian B.O174102
129

Nangal Dhakka (19)

Khillian B.O174101
130

Palasi Nathoo (102)

Manjholi B.O174101
131

Jangal Majru (404)

Sai B.O173205
132

Palasi Kalan (92)

Plassaikalan B.O174101
133

Tahliwala (160)

Manpura B.O174101
134

Jangal Tali (440)

Sai B.O173205
135

Kharuni (49)

Joghon B.O174101
136

Chanaharri (300)

Ratwari B.O174101
137

Koli Majra (191)

Karuana B.O173205
138

Beh Kanaitan (428)

Sai B.O173205
139

Paonla (307)

Ratwari B.O174101
140

Goyal Jamala (77)

Nangal B.O174101
141

Bhatauli Kalan (214)

Bhatoli Kalan B.O173205
142

Baddi Sitalpur (204)

Baddi S.O173205
143

Lambi Dohri (368)

Goela Panner B.O174101
144

Malpur (189)

Bhood B.O173205
145

Aliawan (378)

Goela Panner B.O174101
146

Kashmirpur Gujra (42)

Baruna B.O174101
147

Nali (401)

Sai B.O173205
148

Kosari (444)

Sai B.O173205
149

Pannar (379)

Goela Panner B.O174101
150

Chakjangi (203)

Baddi S.O173205
151

Churangal (15)

Kundlu B.O174101
152

Nalagarh(T)

Nalagarh S.O174101
153

Gularwala (194)

Karuana B.O173205
154

Baglehr (50)

Panjhera B.O174101
155

Saini Majra (91)

Manjholi B.O174101
156

Khanoa (23)

Khillian B.O174101
157

Rautan Wala (166)

Lodhimajra B.O174101
158

Makhnu Majra (190)

Bhood B.O173205
159

Goela (384)

Goela Panner B.O174101
160

Tirla (369)

Goela Panner B.O174101
161

Kothi (312)

Ratwari B.O174101
162

Jangal Saharli (46)

Lunas B.O174102
163

Bara (44)

Galote B.O174101
164

Jhajra (56)

Jhajra B.O174101
165

Amli (332)

Nangal B.O174101
166

Palasi Boota (93)

Plassaikalan B.O174101
167

Nal (10)

Kundlu B.O174101
168

Charoli (322)

Ratwari B.O174101
169

Saori (295)

Panjhera B.O174101
170

Teliwala (105)

Manjholi B.O174101
171

Ranguwal (127)

Rajpura B.O174101
172

Jangal Aduwal Jandori (66/1)

Reru B.O174101
173

Bhatoli (3)

Kalibari B.O174101
174

Dadhi Harnam (145)

Nalagarh S.O174101
175

Bhanglan (72)

Dabhota B.O174101
176

Chamiarhi (424)

Pole Da Khala B.O174102
177

Katal (328)

Reru B.O174101
178

Kaphleda (41)

Galote B.O174101
179

Jangal Khol (115)

Khera B.O174101
180

Jagar (350)

Reru B.O174101
181

Kanoela Nichla (317)

Pole Da Khala B.O174102
182

Nawan Nagar (433)

Panjhera B.O174101
183

Dabhota (96)

Dabhota B.O174101
184

Raiya (48)

Galote B.O174101
185

Jangal Baswahr (38)

Joghon B.O174101
186

Toranwala (108)

Manjholi B.O174101
187

Judi Kalan (210)

Baddi S.O173205
188

Palasi Mangta (94)

Plassaikalan B.O174101
189

Doonga Nal (340)

Mittian B.O174102
190

Jaswana (427)

Sai B.O173205
191

Majru (169)

Lodhimajra B.O174101
192

Chanobri (325)

Ratwari B.O174101
193

Kolka (399)

Sai B.O173205
194

Bhud (188)

Bhood B.O173205
195

Paplohi (335)

Reru B.O174101
196

Gulab Pura (60)

Panjhera B.O174101
197

Dasaora (425)

Sai B.O173205
198

Baruwala (403)

Sai B.O173205
199

Mahuwa (381)

Goela Panner B.O174101
200

Mandi (429)

Sai B.O173205
201

Bakruri (49)

Galote B.O174101
202

Kotha Kanaon (383)

Goela Panner B.O174101
203

Sai (408)

Sai B.O173205
204

Phala (423)

Thana B.O173205
205

Pater Bhaunkhoo (53)

Panjhera B.O174101
206

Jangal Shilnun (363)

Sai B.O173205
207

Dadhi Bhola (146)

Nalagarh S.O174101
208

Nangal Uperla (78)

Nangal B.O174101
209

Jabal Taprian (390)

Sai B.O173205
210

Balah (311)

Ratwari B.O174101
211

Sanerh (84)

Bhatian B.O174101
212

Majri (430)

Sainj B.O173023
213

Khera Uperla (149)

Khera B.O174101
214

Retar (309)

Panjhera B.O174101
215

Tali (409)

Sai B.O173205
216

Kotla Kalan (8)

Khillian B.O174101
217

Jhandian (361)

Mittian B.O174102
218

Barian (370)

Goela Panner B.O174101
219

Khobla (327)

Ratwari B.O174101
220

Banbir Pur (174)

Lodhimajra B.O174101
221

Palasra Gharuan (81)

Nangal B.O174101
222

Nalka (158)

Manpura B.O174101
223

Dabni (179)

Gurumajra B.O174101
224

Saror (324)

Ratwari B.O174101
225

Thala (299)

Ratwari B.O174101
226

Reru Jhiri Wala (74)

Reru B.O174101
227

Jangal Dhangoh (293)

Panjhera B.O174101
228

Dhela (178)

Gurumajra B.O174101
229

Dhar Kotla (359)

Reru B.O174101
230

Brahman Beli (154)

Khera B.O174101
231

Jangal Rajwaen (301)

Pole Da Khala B.O174102
232

Katirru Majra (39)

Joghon B.O174101
233

Khilian (28)

Khillian B.O174101
234

Jangal Chamba (32)

Galote B.O174101
235

Nerli Brahmna (51)

Lunas B.O174102
236

Panjeli (30)

Galote B.O174101
237

Dhana(159)

Bhatian B.O174101
238

Ratyor (71)

Dabhota B.O174101
239

Sakedi Jagir (26)

Joghon B.O174101
240

Beh Kolian (438)

Sai B.O173205
241

Jangal Khobal (355)

Ratwari B.O174101
242

Barohi (12)

Khillian B.O174101
243

Kotla (421)

Thana B.O173205
244

Palasra Nihala (79)

Nangal B.O174101
245

Garloh (339)

Mittian B.O174102
246

Khariana (413)

Sai B.O173205
247

Majru Pahar (402)

Lodhimajra B.O174101
248

Dattowal (137)

Nalagarh S.O174101
249

Lohar Bain (441)

Sai B.O173205
250

Daso Majra (185)

Bhood B.O173205
251

Rachhoh (48)

Galote B.O174101
252

Harraipur (183)

Gurumajra B.O174101
253

Dhar Da Ghat (451)

Sai B.O173205
254

Basi (443)

Sai B.O173205
255

Majholi (119)

Manjholi B.O174101
256

Salhar (442)

Sai B.O173205
257

Bani (20)

Galote B.O174101
258

Lakhanpur (114)

Manjholi B.O174101
259

Sunani (395)

Sai B.O173205
260

Simbli (412)

Sai B.O173205
261

Pater Miani (59)

Jhajra B.O174101
262

Dolowal (69)

Bhogpur B.O174101
263

Nanowal (151)

Khera B.O174101
264

Jangal Ambka (437)

Sai B.O173205
265

Basant Pura (296)

Panjhera B.O174101
266

Sauri Rajputan (62)

Panjhera B.O174101
267

Aleta (432)

Sai B.O173205
268

Kheri (116)

Khera B.O174101
269

Sauri Gujran (61)

Panjhera B.O174101
270

Kuewal (375)

Goela Panner B.O174101
271

Mittian (338)

Mittian B.O174102
272

Berta (387)

Goela Panner B.O174101
273

Khokhra (148)

Khera B.O174101
274

Baraon Brahmna (380)

Goela Panner B.O174101
275

Paswalan (100)

Plassaikalan B.O174101
276

Nand Pur (170)

Lodhimajra B.O174101
277

Dol (27)

Khillian B.O174101
278

Shahpur (171)

Lodhimajra B.O174101
279

Baihli (24)

Khillian B.O174101
280

Theda (165)

Lodhimajra B.O174101
281

Jangal Phoolwala (367)

Rajpura B.O174101
282

Dohar (334)

Nangal B.O174101
283

Dher Majra (103)

Manjholi B.O174101
284

Chamba (33)

Galote B.O174101
285

Patta (25)

Nand Karlata B.O174102
286

Kaulanwala (52)

Panjhera B.O174101
287

Koeri (358)

Reru B.O174101
288

Jangal Dhar Chamba (31)

Galote B.O174101
289

Sabhowal (131)

Lunas B.O174102
290

Pater Phaloo (57)

Jhajra B.O174101
291

Dhang Uperli (89)

Plassaikalan B.O174101
292

Kohta (313)

Ratwari B.O174101
293

Salehran (372)

Goela Panner B.O174101
294

Bwasni (391)

Sai B.O173205
295

Jangal Khobla (333)

Nangal B.O174101
296

Basowal Agri (36)

Joghon B.O174101
297

Patta (410)

Sai B.O173205
298

Phalahi (7)

Baruna B.O174101
299

Kawaran (314)

Pole Da Khala B.O174102
300

Ratangarh (435)

Sai B.O173205
301

Malowal (373)

Goela Panner B.O174101
302

Deoli (12)

Baruna B.O174101
303

Malgan (420)

Thana B.O173205
304

Dharampur (193)

Thana B.O173205
305

Rampur (1)

Kalibari B.O174101
306

Jagatpur (35)

Joghon B.O174101
307

Jaman Ka Dohra (398)

Sai B.O173205
308

Bisian Brahmna (450)

Sai B.O173205
309

Malheni (294)

Panjhera B.O174101
310

Sandholi (199)

Haripur Sandoli B.O173205
311

Bara Basot (98)

Plassaikalan B.O174101
312

Lodi Majra (173)

Lodhimajra B.O174101
313

Talar Wahad (448)

Sai B.O173205
314

Ambwala (63)

Panjhera B.O174101
315

Radyali (138)

Rajpura B.O174101
316

Guru Majra (182)

Gurumajra B.O174101
317

Palet (37)

Galote B.O174101
318

Jangal Bhalawa (453)

Sai B.O173205
319

Basowal Sultani (41)

Baruna B.O174101
320

Siras (298)

Panjhera B.O174101
321

Bansai (364)

Sai B.O173205
322

Dharel (34)

Galote B.O174101
323

Seri (362)

Reru B.O174101
324

Kundlu (16)

Kundlu B.O174101
325

Dol (330)

Mittian B.O174102
326

Bhasra (8)

Galote B.O174101
327

Kishan Pura (163)

Gurumajra B.O174101
328

Barsen (111)

Manjholi B.O174101
329

Raipur Jakhauli (168)

Lodhimajra B.O174101
330

Palasra Dittoo (82)

Nangal B.O174101
331

Ghansot(135)

Nalagarh S.O174101
332

Thana (14)

Kundlu B.O174101
333

Baraon Kanaitan (382)

Goela Panner B.O174101
334

Aduwal Jandori (66)

Reru B.O174101
335

Jangal Ukhu (27)

Galote B.O174101
336

Gaguwal (122)

Rajpura B.O174101
337

Ganerhar (305)

Goela Panner B.O174101
338

Chuhuwal (136)

Nalagarh S.O174101
339

Gandoo Ki Dhar (341)

Mittian B.O174102
340

Khaler Uperli (354)

Reru B.O174101
341

Kulari (16)

Khillian B.O174101
342

Jati Majra (172)

Lodhimajra B.O174101
343

Jagli (304)

Pole Da Khala B.O174102
344

Ranguwal (365)

Rajpura B.O174101
345

Larkot (319)

Ratwari B.O174101
346

Salhewal (130)

Rajpura B.O174101
347

Chak (196)

Karuana B.O173205
348

Jhiran (113)

Manjholi B.O174101
349

Bhatauli (346)

Reru B.O174101
350

Ghar Mandal Kalan (392)

Sai B.O173205
351

Rajpura (128)

Rajpura B.O174101
352

Rajwaen (303)

Pole Da Khala B.O174102
353

Sauri (439)

Sai B.O173205
354

Mandiar Pur (118)

Khera B.O174101
355

Dhala Thaon (17)

Kundlu B.O174101
356

Persada (445)

Sai B.O173205
357

Kalianpur (201)

Baddi S.O173205
358

Haripur Sandoli (206)

Haripur Sandoli B.O173205
359

Riya (42)

Galote B.O174101
360

Jamrari (385)

Goela Panner B.O174101
361

Kainduwala (200)

Bhood B.O173205
362

Dabra (407)

Sai B.O173205
363

Malwalan Uperali (43)

Baruna B.O174101
364

Akanwali (181)

Thana B.O173205
365

Bir Palasi (101)

Manjholi B.O174101
366

Mahandeo (68)

Bhogpur B.O174101
367

Thana (192)

Thana B.O173205
368

Androla Nihla (46)

Panjhera B.O174101
369

Raipur (401)

Lodhimajra B.O174101
370

Jangal Lunda (50)

Baruna B.O174101
371

Panjehra (51)

Panjhera B.O174101
372

Judi Khurd (209)

Baddi S.O173205
373

Berampur (104)

Manjholi B.O174101
374

Talao (24)

Galote B.O174101
375

Dhaul Ghat (411)

Sai B.O173205
376

Pokhari (318)

Pole Da Khala B.O174102
377

Thohan (40)

Galote B.O174101
378

Dhundli Gopi (85)

Bhatian B.O174101
379

Sobhan Majra (54)

Panjhera B.O174101
380

Majra (97)

Dabhota B.O174101
381

Jalni (342)

Mittian B.O174102
382

Bhatian (86)

Bhatian B.O174101
383

Kotla Jhajjar (20)

Kundlu B.O174101
384

Baruna (10)

Baruna B.O174101
385

Reru Uperla (75)

Reru B.O174101
386

Palasra Kaloo (80)

Nangal B.O174101
387

Gharyach (22)

Galote B.O174101
388

Baihli (13)

Galote B.O174101
389

Bela (121)

Rajpura B.O174101
390

Baihli (356)

Khillian B.O174101
391

Kalibari (15)

Kalibari B.O174101
392

Ghihar (106)

Manjholi B.O174101
393

Ghogarwal (124)

Rajpura B.O174101
394

Dadhi Kanian (147)

Nalagarh S.O174101
395

Kanoela Uperla (315)

Pole Da Khala B.O174102
396

Kunpalet (9)

Galote B.O174101
397

Kusri (360)

Reru B.O174101
398

Kanganwal (88)

Rajpura B.O174101
399

Maganpura (120)

Manjholi B.O174101
400

Serri (386)

Goela Panner B.O174101
401

Chhalaun Dewali (418)

Sai B.O173205
402

Jogon (32)

Joghon B.O174101
403

Bhatoli (67)

Reru B.O174101
404

Jangal Khol (187)

Bhood B.O173205
405

Sai (52)

Lunas B.O174102
406

Suraj Majra Labana (205)

Baddi S.O173205
407

Manpura (164)

Manpura B.O174101
408

Dhang Nichli (90)

Plassaikalan B.O174101
409

Tatoa (417)

Sai B.O173205
410

Khakhraon (452)

Sai B.O173205
411

Jukhari (39)

Galote B.O174101
412

Jangal Retwali (419)

Sai B.O173205
413

Sakedi Khalsa (31)

Joghon B.O174101
414

Kaliyanpur (38)

Baruna B.O174101
415

Karuwana (197)

Karuana B.O173205
416

Dhakru Majra (212)

Karuana B.O173205
417

Mank Pur (176)

Lodhimajra B.O174101
418

Baonta (357)

Sai B.O173205
419

Bohri (1)

Kundlu B.O174101
420

Malpur (45)

Panjhera B.O174101
421

Abharni (415)

Sai B.O173205
422

Androla Uparla (47)

Panjhera B.O174101
423

Raipur (5)

Baruna B.O174101
424

Kapohli (47)

Galote B.O174101
425

Punahli (5)

Kundlu B.O174101
426

Keha (406)

Sai B.O173205
427

Chak (13)

Kalibari B.O174101
428

Tamroh (321)

Ratwari B.O174101
429

Ghar Mandal Khurd (393)

Sai B.O173205

Total Records: 429

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Nalagarh(t), Solan, Himachal Pradesh. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Nalagarh(t), Solan, Himachal Pradesh.

Facebook fans

-

Last updated on: October, 13 2020

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post