Kondagaon Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Dongarigura

Palari B.O494226
2

Korhobeda

Bayanar B.O494226
3

Kokodi

Kibaibalenga B.O494226
4

Arandwal

Matwal B.O494226
5

Girola

Girola B.O494226
6

Sonabal

Sonabal B.O494226
7

Malgaon

Malgaon B.O494226
8

Bansgaon

Banjugani B.O494226
9

Badekanera

Badekanera B.O494226
10

Hasel

Mardapal B.O494226
11

Hatchapai

Choteodagaon B.O494230
12

Belgaon

Talnar B.O494221
13

Sitali

Shampur B.O494237
14

Torand

Kotpad B.O494228
15

Chhindali

Kotpad B.O494228
16

Dongar Silati

Mulmula B.O494226
17

Sirsiklar

Malakot B.O494226
18

Sodma

Taraibeda B.O494230
19

Chilputi

Girola B.O494226
20

Amrawati

Bijapur B.O494237
21

Chichadi

Manghiatgaon B.O494228
22

Jarkonga

Kerawahi B.O494229
23

Mungwal

Bayanar B.O494226
24

Chichdongari

Banjugani B.O494226
25

Budra

Babai B.O494237
26

Masora

Girola B.O494226
27

Jodanra

Dharli B.O494237
28

Khandsara

Kotpad B.O494228
29

Fupgaon

Hirri B.O494229
30

Godema

Kotpad B.O494228
31

Satgaon

Girola B.O494226
32

Arangula

Otenda B.O494237
33

Pusawand

Dahikonga B.O494226
34

Gangara

Heerapur B.O494237
35

Painsara

Alor B.O494228
36

Badra

Kerawahi B.O494229
37

Udenga

Lubha B.O494228
38

Kanga

Mardapal B.O494226
39

Bafana

Bafna B.O494226
40

Palna

Marangpuri B.O494347
41

Chaniyagaon

Choteodagaon B.O494230
42

Dewgaon Beda

Bijapur B.O494237
43

Shankarpur

Pharasgaon S.O494228
44

Sonabera

Barkai B.O494228
45

Tumdiwal

Kondagaon S.O494226
46

Padeli

Mardapal B.O494226
47

Gohada

Kondagaon S.O494226
48

Joba

Kondagaon Naka S.O494226
49

Dudhgaon

Baniyagaon B.O494226
50

Madodha

Mardapal B.O494226
51

Kondagaon

Kondagaon S.O494226
52

Badeusari

Joba B.O494226
53

Golawand

Golawand B.O494226
54

Takapal

Matwal B.O494226
55

Mayur Dongar

Golawand B.O494226
56

Bawadi

Banjugani B.O494226
57

Botiknera

Sonabal B.O494226
58

Handapal

Kondagaon S.O494226
59

Kondapakhana

Kongud B.O494230
60

Kabonga

Jaitgiri B.O494222
61

Chhoteghodsara

Bijapur B.O494237
62

Farasgaonkasai

Pharasgaon S.O494228
63

Pasangi

Bangaon B.O494228
64

Kakar Gaon

Dahikonga B.O494226
65

Tatadi

Golawand B.O494226
66

Timenar

Nagarbeda B.O494230
67

Chyanar

Kondagaon S.O494226
68

Arla

Bijapur B.O494237
69

Farasgaon

Pharasgaon S.O494228
70

Juganikalar

Juganikalar B.O494229
71

Nariha

Bayanar B.O494226
72

Farasgaon

Palari B.O494226
73

Dandwan

Shampur B.O494237
74

Matwal

Chipawand B.O494226
75

Karandi

Bijapur B.O494237
76

Manjhiathagaon

Manghiatgaon B.O494228
77

Kumharbadgaon

Lanjoda B.O494229
78

Guhaborand

Randhna B.O494228
79

Bhiragaon

Malgaon B.O494226
80

Chhotesohnga

Heerapur B.O494237
81

Rajagaon

Dahikonga B.O494226
82

Jarandi

Otenda B.O494237
83

Pandeathgaon

Pharasgaon S.O494228
84

Balond

Kerawahi B.O494229
85

Ulera

Lubha B.O494228
86

Kuljhar

Umargaon B.O494226
87

Karathiallwar

Banjugani B.O494226
88

Baniyagaon

Baniyagaon B.O494226
89

Chingnar

Chingnar B.O494661
90

Dawade

Binjhe B.O494230
91

Silati

Shampur B.O494237
92

Bang Gaon

Bangaon B.O494228
93

Targaon

Randhna B.O494228
94

Ahkali

Kondagaon S.O494226
95

Jungdai

Bunagaon B.O494226
96

Hadeli

Mardapal B.O494226
97

Nahkanar

Chema B.O494226
98

Kongera

Kongera B.O494226
99

Bakhara

Badekanera B.O494226
100

Kalawand

Malgaon B.O494226
101

Temrugaon

Kibaibalenga B.O494226
102

Padnar

Matwal B.O494226
103

Becha

Mardapal B.O494226
104

Chamai

Bamni Bazar B.O494226
105

Isalnar

Bamni Bazar B.O494226
106

Kongud

Kongud B.O494230
107

Makadi

Mohlai B.O494224
108

Hirawandi

Heerapur B.O494237
109

Gattipalna

Pharasgaon S.O494228
110

Borgaon

Pharasgaon Camp S.O494229
111

Lakhapuri

Mardapal B.O494226
112

Adwal

Matwal B.O494226
113

Bokarabeda

Kongud B.O494230
114

Jhankari

Kondagaon S.O494226
115

Babai

Babai B.O494237
116

Radhana

Randhna B.O494228
117

Kerawahai

Kerawahi B.O494229
118

Pungarpal

Matwal B.O494226
119

Gulbha

Banjugani B.O494226
120

Gumdi

Bijapur B.O494237
121

Misari

Kondagaon S.O494226
122

Maragaon

Shampur B.O494237
123

Mode Bedma

Urandabeda B.O494228
124

Biwala

Kerawahi B.O494229
125

Kondabeda

Alor B.O494228
126

Borgaon

Golawand B.O494226
127

Karmari

Babai B.O494237
128

Sukurpal

Joba B.O494226
129

Rakas Beda

Dharli B.O494237
130

Mohlai

Bhandarseoni B.O494229
131

Torondi

Heerapur B.O494237
132

Urendabeda

Urandabeda B.O494228
133

Madagaon

Banjugani B.O494226
134

Keoti

Malakot B.O494226
135

Bansirsi

Bunagaon B.O494226
136

Chhindlibeda

Banjoda B.O494230
137

Sohanga

Heerapur B.O494237
138

Gare

Randhna B.O494228
139

Themgaon

Lubha B.O494228
140

Badebanjoda

Dahikonga B.O494226
141

Changor

Mardapal B.O494226
142

Karanji

Kokodi B.O494226
143

Jodenga

Matwal B.O494226
144

Nawagaon

Mardapal B.O494226
145

Kudhur

Matwal B.O494226
146

Banjugani

Banjugani B.O494226
147

Khudi

Kondagaon S.O494226
148

Todam

Banjugani B.O494226
149

Palari

Palari B.O494226
150

Bhiragaon

Bunagaon B.O494226
151

Jarebendri

Kokodi B.O494226
152

Barda

Kongud B.O494230
153

Usari

Usari B.O494224
154

Newara

Chhinari B.O494237
155

Labha

Lubha B.O494228
156

Sirpur

Juganikalar B.O494229
157

Madhanar

Kondagaon S.O494226
158

Badebendri

Badekanera B.O494226
159

Chhatodi

Nagarbeda B.O494230
160

Kamela

Badekanera B.O494226
161

Bhiranda

Otenda B.O494237
162

Sandsa

Lubha B.O494228
163

Kosagaon

Jaitpuri B.O494229
164

Rakasbeda

Kondagaon S.O494226
165

Hangwa

Bamni Bazar B.O494226
166

Katagaon

Shampur B.O494237
167

Mohlai

Mohlai B.O494226
168

Tauranga

Heerapur B.O494237
169

Mohpal

Badedongar B.O494228
170

Charkai

Bhandarseoni B.O494229
171

Kosaharduli

Randhna B.O494228
172

Chema

Chema B.O494226
173

Kawra

Babai B.O494237
174

Totar

Golawand B.O494226
175

Shampur

Shampur B.O494237
176

Toyapal

Badagaon B.O494230
177

Turrebeda

Bijapur B.O494237
178

Barkai

Barkai B.O494228
179

Madanar

Bamni Bazar B.O494226
180

Kivaibalega

Kibaibalenga B.O494226
181

Benbeda

Golawand B.O494226
182

Funder

Choteodagaon B.O494230
183

Anantpur

Bijapur B.O494237
184

Korai

Kotpad B.O494228
185

Amgaon

Urandabeda B.O494228
186

Balenga

Kibaibalenga B.O494226
187

Cheemdi

Kibaibalenga B.O494226
188

Karanpur

Mohlai B.O494226
189

Jogi Alwad

Bayanar B.O494226
190

Pala

Kongera B.O494226
191

Kukargarkapal

Kondagaon S.O494226
192

Bayanar

Bayanar B.O494226
193

Rakasmeta

Matwal B.O494226
194

Kohkadi

Chema B.O494226
195

Umargaon

Bunagaon B.O494226
196

Permapal

Bayanar B.O494226
197

Botha-Urf Kariyakata

Golawand B.O494226
198

Bolbola

Kokodi B.O494226
199

Khodsanar

Mardapal B.O494226
200

Chhote Odagaon

Choteodagaon B.O494230
201

Bamhani

Bamni Bazar B.O494226
202

Otenda

Otenda B.O494237
203

Madagaon

Kotpad B.O494228
204

Hirri

Hirri B.O494229
205

Malnar

Kondagaon S.O494226
206

Bhagdeva

Chipawand B.O494226
207

Paroda

Kongud B.O494230
208

Karsing

Bamni Bazar B.O494226
209

Engra

Dharli B.O494237
210

Bagbeda

Lubha B.O494228
211

Kulhadgaon

Bhandarseoni B.O494229
212

Telanga

Kongera B.O494226
213

Hasalnar

Matwal B.O494226
214

Chhote Salna

Babai B.O494237
215

Nagari

Sonabal B.O494226
216

Bhogadi

Shampur B.O494237
217

Nalajhar

Barkai B.O494228
218

Diganar

Hirri B.O494229
219

Kotebel

Barkai B.O494228
220

Dahikonga

Dahikonga B.O494226
221

Mirminda

Heerapur B.O494237
222

Umargaon

Umargaon B.O494226
223

Sodhma

Dharli B.O494237
224

Badagaon

Badagaon B.O494230
225

Bade Amrawati

Bijapur B.O494237
226

Kanhargaon

Urandabeda B.O494228
227

Mendpal

Mohlai B.O494226
228

Kodagaon

Kibaibalenga B.O494226
229

Bhongapal

Kondagaon S.O494226
230

Jamgaon

Banjoda B.O494230
231

Hirapur

Heerapur B.O494237
232

Korrabadgaon

Pharasgaon S.O494228
233

Badedongar

Badedongar B.O494228
234

Chhotebanjoda

Dahikonga B.O494226
235

Khachagaon

Golawand B.O494226
236

Kakodajaganar

Kondagaon S.O494226
237

Paroda

Matwal B.O494226
238

Chandagaon

Mardapal B.O494226
239

Sambalpur

Bamni Bazar B.O494226
240

Kolanga

Kondagaon S.O494226
241

Ahara

Kondagaon S.O494226
242

Pohmar

Matwal B.O494226
243

Deurbal

Malgaon B.O494226
244

Chaudang

Bayanar B.O494226
245

Mugali

Kongera B.O494226
246

Chikhalputi

Piprakhas B.O494230
247

Botha

Golawand B.O494226
248

Seoni

Heerapur B.O494237
249

Mode

Urandabeda B.O494228
250

Bhanpuri

Bhanpuri B.O494229
251

Mangwal

Kondagaon S.O494226
252

Cherang

Bayanar B.O494226
253

Bedesohnga

Chhinari B.O494237
254

Keelam

Mardapal B.O494226
255

Hirlabhat

Bijapur B.O494237
256

Bhatgaon

Barkai B.O494228
257

Manjhiborand

Kerawahi B.O494229
258

Bail

Alor B.O494228
259

Jhara

Golawand B.O494226
260

Hadigaon

Babai B.O494237
261

Neota

Bafna B.O494226
262

Binjoli

Chhinari B.O494237
263

Pawdha

Kotpad B.O494228
264

Karagaon

Bhanpuri B.O494229
265

Madkada

Urandabeda B.O494228
266

Ghodagaon

Joba B.O494226
267

Palli

Shampur B.O494237
268

Almer

Kondagaon S.O494226
269

Tamra Wand

Bijapur B.O494237
270

Deogaon

Banjoda B.O494230
271

Badeghodasara

Bijapur B.O494237
272

Lubha

Lubha B.O494228
273

Modenga

Kondagaon S.O494226
274

Kusma

Bamni Bazar B.O494226
275

Chichpolang

Bamni Bazar B.O494226
276

Tarai Beda

Taraibeda B.O494230
277

Kirmari

Chhinari B.O494237
278

Kotpad

Kotpad B.O494228
279

Banchapai

Badedongar B.O494228
280

Deokhargaon

Bunagaon B.O494226
281

Kokodi

Kokodi B.O494226
282

Kejang

Bayanar B.O494226
283

Adnar

Chema B.O494226
284

Fukkagirola

Mulmula B.O494226
285

Sarbeda

Kondagaon S.O494226
286

Lakhanpuri

Mardapal B.O494226
287

Badekurusnar

Matwal B.O494226
288

Sidhawand

Malgaon B.O494226
289

Gadhan Tarai

Kondagaon S.O494226
290

Kurloobahar

Heerapur B.O494237
291

Kulanar

Urandabeda B.O494228
292

Bangoli

Badedongar B.O494228
293

Chhotekurusnar

Matwal B.O494226
294

Mulnar

Mardapal B.O494226
295

Gawadi

Banjoda B.O494230
296

Bunagaon

Bunagaon B.O494226
297

Tum Beda

Bijapur B.O494237
298

Sadadi

Badedongar B.O494228
299

Bhandarseoni

Bhandarseoni B.O494229
300

Mardapal

Mardapal B.O494226
301

Chhotebhirawand

Bafna B.O494226
302

Belondi

Heerapur B.O494237
303

Kormel

Matwal B.O494226
304

Hukkabedapathari

Shampur B.O494237
305

Bhiragaon

Barkai B.O494228
306

Bhumka

Hirri B.O494229
307

Bhandarwandi

Alor B.O494228
308

Khadpadi

Matwal B.O494226
309

Mageda

Otenda B.O494237
310

Patla

Kondagaon S.O494226
311

Chhinari

Chhinari B.O494237
312

Puspal

Randhna B.O494228
313

Lanjoda

Lanjoda B.O494229
314

Sodseoni

Lubha B.O494228
315

Kachora

Bamni Bazar B.O494226
316

Tedmunda

Babai B.O494237
317

Badalur

Mardapal B.O494226
318

Churegaon

Chiprel B.O494334
319

Bade Odagaon

Choteodagaon B.O494230
320

Bedagaon

Chhinari B.O494237
321

Ondari

Lubha B.O494228
322

Patoda

Pharasgaon S.O494228
323

Mungapadar

Mohlai B.O494226
324

Malakot

Malakot B.O494226
325

Chotekodar

Kondagaon S.O494226
326

Turki

Badagaon B.O494230
327

Dhansuli

Bamni Bazar B.O494226
328

Konda Gaon

Kondagaon S.O494226
329

Khandam

Sonabal B.O494226
330

Amgaon

Bayanar B.O494226
331

Futanchandgaon

Kondagaon S.O494226
332

Singanpur

Mulmula B.O494226
333

Malam(Viran)

Kondagaon S.O494226
334

Badko

Kondagaon S.O494226
335

Adwal

Kondagaon S.O494226
336

Hadkali

Matwal B.O494226
337

Pidhapal

Dharli B.O494237
338

Net

Kotpad B.O494228
339

Chandabelgaon

Kotpad B.O494228
340

Chipawand

Chipawand B.O494226
341

Ranapal

Mardapal B.O494226
342

Kokodi

Piprakhas B.O494230
343

Chalka

Bayanar B.O494226
344

Ureedgaon

Dharli B.O494237
345

Chandabeda

Kotpad B.O494228
346

Jaitpuri

Jaitpuri B.O494229
347

Mulmula

Mulmula B.O494226
348

Chhoteusari

Chema B.O494226
349

Bijapur

Bijapur B.O494237
350

Mankadi

Bamni Bazar B.O494226
351

Indagaon

Shampur B.O494237
352

Deoharduli

Randhna B.O494228
353

Gumdi

Juganikalar B.O494229
354

Deodongar

Randhna B.O494228
355

Nilji

Malgaon B.O494226
356

Odargaon

Bijapur B.O494237
357

Polang

Bamni Bazar B.O494226
358

Dharli

Dharli B.O494237
359

Alor

Alor B.O494228
360

Singarpuri

Hirri B.O494229
361

Titna

Lubha B.O494228
362

Kadenar

Mardapal B.O494226
363

Badebhirawand

Bafna B.O494226
364

Mainpur

Lihagaon B.O494347
365

Badgai

Kongud B.O494230
366

Bhatwa

Otenda B.O494237
367

Randhana

Randhna B.O494228
368

Pusapal

Randhna B.O494228
369

Rengagondi

Chema B.O494226
370

Markapal

Kondagaon Naka S.O494226
371

Dadhiya

Malakot B.O494226
372

Banjoda

Banjoda B.O494230

Total Records: 372

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Kondagaon, Bastar, Chattisgarh. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Kondagaon, Bastar, Chattisgarh.

Facebook fans

-

Last updated on: October, 10 2019

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post