Karnaprayag Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Bangaon Malla

Simali S.O246474
2

Phala

Kalusain B.O246488
3

Doba

Bhatoli B.O246444
4

Palnau

Kotkandara B.O246449
5

Lwainta

Chaundali B.O246444
6

Swarka

Nauli B.O246444
7

Gwar

Thirpak B.O246449
8

Kotali

Nauti S.O246487
9

Barsali

Umatta Chatti B.O246444
10

Donegwar

Thirpak B.O246449
11

Khola

Dimmar B.O246474
12

Akhori

Barmoli B.O246488
13

Pakhunda

Nauli B.O246444
14

Khagsyani

Kamera B.O246449
15

Karanprayag

Karanprayag S.O246444
16

Bagwan

Simali S.O246474
17

Khatyari

Nainisain S.O246488
18

Umatta

Umatta Chatti B.O246444
19

Dasholi

Kotkandara B.O246449
20

Ghatora

Jainta B.O246444
21

Koli Malli

Koladungri B.O246474
22

Bansoli Walli

Barmoli B.O246488
23

Silingi

Chaundali B.O246444
24

Manpani

Kamera B.O246449
25

Umarari

Jainta B.O246444
26

Chandrabhawan

Kanda Maikhura B.O246446
27

Baunla

Shantisadan B.O246429
28

Bhatgwali

Chaurasain B.O246487
29

Simli

Tefna B.O246449
30

Majiyari

Simali S.O246474
31

Deyarkot

Jakh B.O246444
32

Silangi

Kanchula B.O246446
33

Bhatoli Malli

Gairoli B.O246474
34

Shrikot

Gauchar S.O246429
35

Malethi Talli

Malethi B.O246487
36

Hadkoti

Sonla B.O246446
37

Sinkhal

Kedarukhal B.O246474
38

Dhargwar

Kharsain B.O246429
39

Uttaraun

Langasu S.O246446
40

Kharsain Talla

Kharsain B.O246429
41

Naini

Naini Chandpur B.O246487
42

Roitha

Kanchula B.O246446
43

Medadhar

Simali S.O246474
44

Bameli

Bartoli B.O246429
45

Nagtoli

Sonla B.O246446
46

Talla Gwar

Kharsain B.O246429
47

Simalt

Kanoth B.O246487
48

Denagair

Kanda Maikhura B.O246446
49

Simli

Simali S.O246474
50

Khalyungwar

Bartoli B.O246429
51

Saud

Kanda Maikhura B.O246446
52

Jhirkoti

Shantisadan B.O246429
53

Malethi

Malethi B.O246487
54

Naula

Dhunglwali B.O246446
55

Neda Dhar

Ratura B.O246474
56

Kharsain

Kharsain B.O246429
57

Dharkhala

Khandura B.O246474
58

Bansoli Palli

Barmoli B.O246488
59

Gwalkhet

Jainta B.O246444
60

Patudi

Thirpak B.O246449
61

Nail

Saliyana B.O246444
62

Thapidang

Ghandiyal B.O246444
63

Punkila Malla

Thirpak B.O246449
64

Maithana

Nauti S.O246487
65

Dhankot

Ghandiyal B.O246444
66

Jeti

Kotkandara B.O246449
67

Paduli

Karanprayag S.O246444
68

Kolipani

Simali S.O246474
69

Kimoli

Kimoli B.O246488
70

Palethi

Karanprayag S.O246444
71

Mangroli

Nandprayag S.O246449
72

Khankar

Saliyana B.O246444
73

Bharadi Gaon

Gairoli B.O246474
74

Thagyala

Kalusain B.O246488
75

Ampur

Bagoli B.O246444
76

Khadgoli Malli

Kamera B.O246449
77

Matiyala

Jainta B.O246444
78

Koli Talli

Koladungri B.O246474
79

Jhandadhar

Kimoli B.O246488
80

Sirpa

Saliyana B.O246444
81

Pipaldapa

Thirpak B.O246449
82

Aind

Karanprayag S.O246444
83

Senu

Senu B.O246474
84

Nalgaon

Sidoli B.O246429
85

Dhal Kanchula

Kanchula B.O246446
86

Bhaisyu

Shantisadan B.O246429
87

Tefna

Tefna B.O246449
88

Matholi

Simali S.O246474
89

Dueri

Karanprayag S.O246444
90

Bakhara Malla

Kanda Maikhura B.O246446
91

Bidoli Talli

Kankhul B.O246474
92

Sunak

Kharsain B.O246429
93

Marwari

Naini Chandpur B.O246487
94

Kanda Maikhura

Kanda Maikhura B.O246446
95

Tilkanda

Gairoli B.O246474
96

Dharinagar

Duwa B.O246429
97

Bairfala

Kanda Maikhura B.O246446
98

Malla Gwar

Kharsain B.O246429
99

Nauti

Nauti S.O246487
100

Sem

Kanda Maikhura B.O246446
101

Patkwali

Kankhul B.O246474
102

Bandarkhand

Gauchar S.O246429
103

Nauli

Sonla B.O246446
104

Bartoli

Bartoli B.O246429
105

Bainoli

Bainoli B.O246487
106

Durgapur

Langasu S.O246446
107

Talla Gairoli

Gairoli B.O246474
108

Sidoli

Sidoli B.O246429
109

Thangwar

Kanchula B.O246446
110

Khilgaon

Shantisadan B.O246429
111

Malethi Palli

Malethi B.O246487
112

Sairagad

Kanda Maikhura B.O246446
113

Falota

Koladungri B.O246474
114

Gunad

Kalusain B.O246488
115

Kaleshwar

Umatta Chatti B.O246444
116

Punkila Talla

Tefna B.O246449
117

Paikholi

Jainta B.O246444
118

Rajbagathi

Tefna B.O246449
119

Malethi Malli

Malethi B.O246487
120

Kandaidhar

Ghandiyal B.O246444
121

Kshetrapal

Kamera B.O246449
122

Sem

Bhatoli B.O246444
123

Phalota

Kankhul B.O246474
124

Kuneth

Nainisain S.O246488
125

Sundar Gaon

Jakh B.O246444
126

Pajyana

Thirpak B.O246449
127

Ritholi

Jakh B.O246444
128

Chaunri

Kedarukhal B.O246474
129

Garkot

Kimoli B.O246488
130

Chanchari

Jainta B.O246444
131

Latgair

Kamera B.O246449
132

Purna Malla

Bagoli B.O246444
133

Makhanpur

Dimmar B.O246474
134

Seragad

Kalusain B.O246488
135

Surani

Bhatoli B.O246444
136

Soni Talli

Kamera B.O246449
137

Ghaghu

Umatta Chatti B.O246444
138

Vijaypur

Kanchula B.O246446
139

Shivpuri

Ratura B.O246474
140

Sunaun

Sidoli B.O246429
141

Dhal Malla

Kanda Maikhura B.O246446
142

Bhangna

Bartoli B.O246429
143

Aldoye

Thirpak B.O246449
144

Pudiyani

Gairoli B.O246474
145

Ghandiyal

Ghandiyal B.O246444
146

Bansoli

Langasu S.O246446
147

Dhar Dungri

Koladungri B.O246474
148

Syalta

Shantisadan B.O246429
149

Simalt Talli

Kanoth B.O246487
150

Amsod

Langasu S.O246446
151

Bangaon Talla

Simali S.O246474
152

Dudal

Bartoli B.O246429
153

Bakhara Talla

Kanda Maikhura B.O246446
154

Matha

Kharsain B.O246429
155

Rangaon Malla

Kanoth B.O246487
156

Sonla

Sonla B.O246446
157

Thala

Dimmar B.O246474
158

Chindu

Kharsain B.O246429
159

Sanan Gair

Kanda Maikhura B.O246446
160

Chaunra

Gauchar S.O246429
161

Ramdhar

Bainoli B.O246487
162

Garkudi Ulphada

Kanchula B.O246446
163

Vijaynagar

Gairoli B.O246474
164

Siran

Shantisadan B.O246429
165

Baidanu

Dhunglwali B.O246446
166

Panai

Gauchar S.O246429
167

Maulyagwar

Naini Chandpur B.O246487
168

Gopthala

Kankhul B.O246474
169

Hyuna

Kalusain B.O246488
170

Kauni

Bhatoli B.O246444
171

Sunali

Kotkandara B.O246449
172

Chhatauli

Nauti S.O246487
173

Patal

Chaundali B.O246444
174

Sunati

Thirpak B.O246449
175

Rathwalgaon

Kanoth B.O246487
176

Kolson

Bagoli B.O246444
177

Batoli

Kotkandara B.O246449
178

Sureshnagar

Umatta Chatti B.O246444
179

Ratura Malla

Ratura B.O246474
180

Partoli

Kimoli B.O246488
181

Thapali

Nauli B.O246444
182

Panigair

Thirpak B.O246449
183

Saliyana Talla

Saliyana B.O246444
184

Chopriyun

Kankhul B.O246474
185

Jasyara

Nainisain S.O246488
186

Chula

Bagoli B.O246444
187

Punkila Talla

Thirpak B.O246449
188

Purna Talla

Bagoli B.O246444
189

Pallagaon

Khandura B.O246474
190

Toliyon

Kimoli B.O246488
191

Syan

Bagoli B.O246444
192

Thirpak Malla

Thirpak B.O246449
193

Helori

Jakh B.O246444
194

Maunikhali

Bainoli B.O246487
195

Gangtoli

Tefna B.O246449
196

Tatasu

Simali S.O246474
197

Tolsain

Bartoli B.O246429
198

Kafaldali

Kanda Maikhura B.O246446
199

Dhamdhama

Bartoli B.O246429
200

Ayanrpani

Kamera B.O246449
201

Rishitoli

Koladungri B.O246474
202

Jai Niwas

Karanprayag S.O246444
203

Bhagarathimanda

Langasu S.O246446
204

Gairoli

Gairoli B.O246474
205

Kanda

Duwa B.O246429
206

Bhakunda

Dhunglwali B.O246446
207

Thapalidhar

Kanoth B.O246487
208

Chamali

Langasu S.O246446
209

Bangari

Simali S.O246474
210

Galnau

Shantisadan B.O246429
211

Dholiyana

Langasu S.O246446
212

Naugaon

Bartoli B.O246429
213

Shaileswar

Bainoli B.O246487
214

Tallakhet

Dhunglwali B.O246446
215

Chounr Dhar

Ratura B.O246474
216

Kamera

Gauchar S.O246429
217

Chiriya

Kanda Maikhura B.O246446
218

Chorada

Sidoli B.O246429
219

Rangaon Talla

Kanoth B.O246487
220

Golakata

Langasu S.O246446
221

Didoli

Kankhul B.O246474
222

Sunak

Bartoli B.O246429
223

Jaikandi

Langasu S.O246446
224

Shantisadan

Shantisadan B.O246429
225

Jainta

Jainta B.O246444
226

Parkholi

Simali S.O246474
227

Naulagair

Kimoli B.O246488
228

Koti

Jainta B.O246444
229

Talla Kamera

Kamera B.O246449
230

Malla Kanoth

Kanoth B.O246487
231

Saliyana Malla

Saliyana B.O246444
232

Bidoli Malli

Kankhul B.O246474
233

Chaunri

Kanoth B.O246487
234

Lampata

Bagoli B.O246444
235

Bhandi

Kotkandara B.O246449
236

Swarka(chandpur)

Nauli B.O246444
237

Rayal

Simali S.O246474
238

Patiyoun

Kimoli B.O246488
239

Chaunri

Chaundali B.O246444
240

Banala

Thirpak B.O246449
241

Sauna

Bagoli B.O246444
242

Dimmar

Dimmar B.O246474
243

Kalusain

Kalusain B.O246488
244

Dewathapali

Nauli B.O246444
245

Soni Malli

Kamera B.O246449
246

Rishwari

Jainta B.O246444
247

Ratura

Ratura B.O246474
248

Nausari

Barmoli B.O246488
249

Thapali Taila

Saliyana B.O246444
250

Chatigyala

Tefna B.O246449
251

Sunargwar

Malethi B.O246487
252

Kameda

Kamera B.O246449
253

Bakhara

Kankhul B.O246474
254

Dewalkot

Dewalkot B.O246440
255

Moli

Kanchula B.O246446
256

Dhanpur

Kharsain B.O246429
257

Srisain

Simali S.O246474
258

Jaipur

Bagoli B.O246444
259

Dhal Talla

Kanda Maikhura B.O246446
260

Kedarukhal

Kedarukhal B.O246474
261

Majkhola

Bartoli B.O246429
262

Chibraon

Kanda Maikhura B.O246446
263

Dungri Malla

Bainoli B.O246487
264

Chopriyun

Kanda Maikhura B.O246446
265

Baskwali

Kedarukhal B.O246474
266

Ida

Bartoli B.O246429
267

Ganoli

Kanchula B.O246446
268

Pokhari

Sidoli B.O246429
269

Chaurasain

Chaurasain B.O246487
270

Ulphada

Langasu S.O246446
271

Chulakot

Kedarukhal B.O246474
272

Kharsain Malla

Kharsain B.O246429
273

Dhunglwali

Dhunglwali B.O246446
274

Dewal

Sidoli B.O246429
275

Bankwari

Chaurasain B.O246487
276

Jainti

Dhunglwali B.O246446
277

Gwad

Kankhul B.O246474
278

Bhatnagar

Gauchar S.O246429
279

Kanchula

Kanchula B.O246446
280

Udaipurgaon

Sidoli B.O246429
281

Gandasu

Thirpak B.O246449
282

Kandwalgaon

Bhatoli B.O246444
283

Piloli

Simali S.O246474
284

Padli

Kalusain B.O246488
285

Naugaon

Garkot B.O246444
286

Thirpak Talla

Thirpak B.O246449
287

Toli

Nauti S.O246487
288

Sera

Chaundali B.O246444
289

Gund

Senu B.O246474
290

Dobaraun

Bainoli B.O246487
291

Majiyara

Karanprayag S.O246444
292

Hindoli

Kotkandara B.O246449
293

Top

Bhatoli B.O246444
294

Sain

Simali S.O246474
295

Regaon

Kalusain B.O246488
296

Jakh

Jakh B.O246444
297

Koti

Kotkandara B.O246449
298

Bainda

Ghandiyal B.O246444
299

Jharkhandey

Gairoli B.O246474
300

Kimoli Malli

Kimoli B.O246488
301

Gwar

Ghandiyal B.O246444
302

Thirpak

Thirpak B.O246449
303

Saliyanadhar

Saliyana B.O246444
304

Sonkhala

Khandura B.O246474
305

Dhansari

Barmoli B.O246488
306

Airwadi

Ghandiyal B.O246444
307

Tella Khol

Naini Chandpur B.O246487
308

Khadgoli Talli

Kamera B.O246449
309

Bhatoli Talli

Gairoli B.O246474
310

Top

Ujjwal Pur B.O246440
311

Niwadi

Langasu S.O246446
312

Dobara

Bartoli B.O246429
313

Sukhtoli

Koladungri B.O246474
314

Khageli

Bhatoli B.O246444
315

Dhung

Dhunglwali B.O246446
316

Mulli Chaunri

Gairoli B.O246474
317

Mulyagaon

Bartoli B.O246429
318

Langasu

Langasu S.O246446
319

Duptoli

Malethi B.O246487
320

Deolibagar

Sonla B.O246446
321

Kedarpur

Dimmar B.O246474
322

Jhirkhani

Bartoli B.O246429
323

Maduwa

Kanda Maikhura B.O246446
324

Sain

Gauchar S.O246429
325

Dungri Talla

Bainoli B.O246487
326

Alipur

Dhunglwali B.O246446
327

Devnagar

Gairoli B.O246474
328

Malpariya

Gauchar S.O246429
329

Dothla

Kanchula B.O246446
330

Dogara

Sidoli B.O246429
331

Bichala Kanoth

Kanoth B.O246487
332

Kanda

Kanda Maikhura B.O246446
333

Koladungri

Koladungri B.O246474
334

Dharinagar

Shantisadan B.O246429
335

Rawaljuniyari

Kanchula B.O246446
336

Angot

Duwa B.O246429
337

Kandara

Nainisain S.O246488
338

Chaundali

Chaundali B.O246444
339

Kandara

Kotkandara B.O246449
340

Kukarai

Jakh B.O246444
341

Sumalta

Koladungri B.O246474
342

Sunai

Kalusain B.O246488
343

Simtoli

Ghandiyal B.O246444
344

Bhotiya Basti

Thirpak B.O246449
345

Dhanai

Bainoli B.O246487
346

Trikot

Jainta B.O246444
347

Bitoli

Kamera B.O246449
348

Kankhul Malla

Kankhul B.O246474
349

Gwar

Bainoli B.O246487
350

Naitoli

Jainta B.O246444
351

Kamera

Kamera B.O246449
352

Dwani

Bagoli B.O246444
353

Tiguniya

Simali S.O246474
354

Ritholi

Kimoli B.O246488
355

Nakot

Karanprayag S.O246444
356

Nauli

Kotkandara B.O246449
357

Bajan

Jakh B.O246444
358

Khandura

Khandura B.O246474
359

Kimoli Talli

Kimoli B.O246488
360

Kimsain

Nauli B.O246444
361

Gola Bazar

Thirpak B.O246449
362

Semi

Karanprayag S.O246444
363

Talla Sera

Koladungri B.O246474
364

Bagwan

Kanoth B.O246487
365

Rambori

Nandprayag S.O246449
366

Chamola

Gairoli B.O246474
367

Bagoli

Bagoli B.O246444
368

Sainj

Kanchula B.O246446
369

Jalgaon

Sidoli B.O246429
370

Gholisimar

Malethi B.O246487
371

Mauna

Umatta Chatti B.O246444
372

Dungri

Kanchula B.O246446
373

Mulyagaon

Khandura B.O246474
374

Paduli

Sidoli B.O246429
375

Mallakhet

Dhunglwali B.O246446
376

Charkhilgwar

Kharsain B.O246429
377

Gwalkhol

Naini Chandpur B.O246487
378

Gaintholi

Kanda Maikhura B.O246446
379

Khandura Malla

Khandura B.O246474
380

Rawalnagar

Gauchar S.O246429
381

Maikhura Malla

Kanda Maikhura B.O246446
382

Sindrawani

Duwa B.O246429
383

Kheti

Chaurasain B.O246487
384

Bairagana

Langasu S.O246446
385

Kankhul Talla

Kankhul B.O246474
386

Shail

Gauchar S.O246429
387

Ganoli

Kanda Maikhura B.O246446
388

Duwa

Duwa B.O246429
389

Dewal

Bainoli B.O246487
390

Latkhal

Langasu S.O246446
391

Luhari

Senu B.O246474
392

Gauchar

Gauchar S.O246429
393

Birajkunj

Dhunglwali B.O246446
394

Aulyagwar

Kharsain B.O246429
395

Bangaon Bichala

Simali S.O246474
396

Nainisain

Nainisain S.O246488
397

Debtoli

Karanprayag S.O246444
398

Kotkandara

Kotkandara B.O246449
399

Laxmi Sadan

Karanprayag S.O246444
400

Siri

Saliyana B.O246444
401

Gwala

Tefna B.O246449
402

Jhurkande

Naini Chandpur B.O246487
403

Bainital

Ghandiyal B.O246444
404

Chatangyali

Kotkandara B.O246449
405

Khartoli

Dimmar B.O246474
406

Talla Kanoth

Kanoth B.O246487
407

Narayanpur

Nauli B.O246444
408

Khadgoli

Thirpak B.O246449
409

Era Badhani

Karanprayag S.O246444
410

Vijaypur

Ratura B.O246474
411

Barmoli

Barmoli B.O246488
412

Nauli

Nauli B.O246444
413

Chamtoli

Kamera B.O246449
414

Bhatoli

Bhatoli B.O246444
415

Koli

Simali S.O246474
416

Kunddungra

Barmoli B.O246488
417

Kundela

Jakh B.O246444
418

Lwetha

Thirpak B.O246449
419

Tatapani

Jakh B.O246444
420

Basantpur

Gauchar S.O246429
421

Baidhunga

Chaurasain B.O246487
422

Sensari

Kamera B.O246449
423

Kelapani

Simali S.O246474
424

Baidgaon

Nauli B.O246444
425

Shritoli

Kanda Maikhura B.O246446
426

Khaligar

Sidoli B.O246429
427

Kalyadi

Chaurasain B.O246487
428

Gharkuri

Kanchula B.O246446
429

Ratura Talla

Ratura B.O246474
430

Bhanwari

Shantisadan B.O246429
431

Swarka

Langasu S.O246446
432

Gainthi

Kharsain B.O246429
433

Kanoth

Kanoth B.O246487
434

Jabar

Kanda Maikhura B.O246446
435

Kund Bhatoli

Gairoli B.O246474
436

Vijaypur

Shantisadan B.O246429
437

Maikhura Talla

Kanda Maikhura B.O246446
438

Sindrawani

Shantisadan B.O246429
439

Marwara

Naini Chandpur B.O246487
440

Chondi

Kanda Maikhura B.O246446
441

New Dimmar

Simali S.O246474
442

Kandai

Sidoli B.O246429
443

Ganolidhar

Kanda Maikhura B.O246446
444

Gwar

Bartoli B.O246429
445

Luturugwar

Chaurasain B.O246487
446

Lwali

Dhunglwali B.O246446
447

Maildhar

Gairoli B.O246474
448

Khalyun

Duwa B.O246429
449

Biroli

Dhunglwali B.O246446

Total Records: 449

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Karnaprayag, Chamoli, Uttarakhand. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Karnaprayag, Chamoli, Uttarakhand.

Facebook fans

-

Last updated on: August, 04 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post