Barwaha Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Shahpura

Barwaha S.O451115
2

Sala

Khedi Bujurg B.O451113
3

Toklay

Satajana B.O451111
4

Ekta Nagar (Badud)

Badud B.O451111
5

Kundiya

Tharwar B.O451115
6

Narsinghpura

Nandia B.O451115
7

Dhanpada

Jethway B.O451115
8

Hamirpura

Kithud B.O451115
9

Amba

Rodia B.O451113
10

Badud

Badud B.O451111
11

Khori

Umaria Chowki B.O451115
12

Astaria

Kithud B.O451115
13

Rawat Palasiya

Barwaha S.O451115
14

Katora

Kanapur B.O451113
15

Dhakalgaon

Dhakalgaon B.O451111
16

Lohari

Bhomwada B.O450551
17

Jirawat

Umaria Chowki B.O451115
18

Palsud

Katkut B.O451115
19

Bhikuapura

Balwada B.O451115
20

Lojji

Kanapur B.O451113
21

Kalwarad

Satajana B.O451111
22

Kotalya Khedi

Bhomwada B.O450551
23

Nimtoka

Barwaha S.O451115
24

Teentekdi

Balwada B.O451115
25

Kothawa

Navghatkhedi B.O451115
26

Malgaon

Mardana B.O451113
27

Bijlawada

Hirapur B.O451111
28

Baswan

Baswa B.O451111
29

Belam Khurd

Naya B.O451115
30

Jaikheda

Barwaha S.O451115
31

Bawari Kheda

Kithud B.O451115
32

Dongar Gaon

Piplya Buzurg S.O451225
33

Katkut

Katkut B.O451115
34

Khudgaon

Piplya Buzurg S.O451225
35

Okhala

Katkut B.O451115
36

Piplud

Methawa B.O451220
37

Surpala

Bawi B.O451220
38

Padli Bujurg

Jhigadi B.O451115
39

Kakatti

Methawa B.O451220
40

Jhigadi

Jhigadi B.O451115
41

Titwa Palasiya

Barwaha S.O451115
42

Bamanpuri

Naya B.O451115
43

Bhatud (F)

Sanawad S.O451111
44

Ghosla

Baswa B.O451111
45

Mukhtyara

Mukhatyra B.O451115
46

Ramkulla

Jagatpura B.O451115
47

Juna Balwada

Balwada B.O451115
48

Jethway

Jethway B.O451115
49

Bijgohan

Kanapur B.O451113
50

Dalchi

Kanapur B.O451113
51

Bhanbarad

Bhanbarad B.O451111
52

Mendhi Kheda

Badel B.O451115
53

Badel

Badel B.O451115
54

Salikheda

Katkut B.O451115
55

Selda

Khedi Bujurg B.O451113
56

Janaiya Khedi

Sanawad S.O451111
57

Bagarda

Nimarkhedi S.O450551
58

Karondiya

Tharwar B.O451115
59

Patlimal

Barwaha S.O451115
60

Bhugdad

Barwaha S.O451115
61

Mardana

Mardana B.O451113
62

Khedi

Baswa B.O451111
63

Bhoggaon

Bhagawa B.O450554
64

Padli Khurd

Jhigadi B.O451115
65

Agarwara

Naya B.O451115
66

Malipura

Barwaha S.O451115
67

Neelkanth

Bhulgaon B.O451113
68

Chhapara

Hirapur B.O451111
69

Bodgaon(Bhanbarad)

Bhanbarad B.O451111
70

Belsar

Ratanpur B.O451115
71

Karondiya

Padlya B.O451220
72

Bekalaya

Barjhar B.O451115
73

Jamniya

Kogawan B.O451225
74

Kayaria Mal

Barwaha S.O451115
75

Badiyabujurag

Piprad B.O451331
76

Sabalpura

Jagatpura B.O451115
77

Ramthan

Bagod B.O451220
78

Badki Chouki

Bagod B.O451220
79

Pala Palasiya

Barjhar B.O451115
80

Bhaigawa

Kithud B.O451115
81

Kadiya Kund

Barwaha S.O451115
82

Toki

Navghatkhedi B.O451115
83

Bandikhar

Mukhatyra B.O451115
84

Bhikariya

Sanawad S.O451111
85

Hirapur

Hirapur B.O451111
86

Naya

Naya B.O451115
87

Ratanpur

Ratanpur B.O451115
88

Kithud

Kithud B.O451115
89

Julwaniya

Badgaon B.O451113
90

Dalya Khedi

Badgaon B.O451113
91

Dasora

Hirapur B.O451111
92

Muralla

Ratanpur B.O451115
93

Barjhar

Barjhar B.O451115
94

Kalapatha

Tharwar B.O451115
95

Singar Chori

Barwaha S.O451115
96

Toksar

Pitnagar B.O451113
97

Khangwara

Khangwada B.O451111
98

Bangardha

Bangarda B.O450551
99

Kaulariya

Barwaha S.O451115
100

Pidhay Bujurg

Naya B.O451115
101

Dehariya

Navghatkhedi B.O451115
102

Nagava

Mardana B.O451113
103

Khedi

Sanawad S.O451111
104

Bherukheda

Bhairukheda B.O450771
105

Padli Khurd

Mukhatyra B.O451115
106

Akaya

Katkut B.O451115
107

Math Palasiya

Barwaha S.O451115
108

Bhogaon Nipani

Badgaon B.O451113
109

Khadgaon

Khangwada B.O451111
110

Galgaon

Satajana B.O451111
111

Padli Khurd

Karhi S.O451220
112

Bhagwanpura

Tharwar B.O451115
113

Machalpur Khurd

Machalpur B.O451225
114

Kourawad

Jhigadi B.O451115
115

Muriya Khedi

Bhikangaon S.O451331
116

Semarla

Ratanpur B.O451115
117

Bawi

Bawi B.O451220
118

Deo Garh

Bagod B.O451220
119

Paraskhedi

Barjhar B.O451115
120

Chandupura

Katkut B.O451115
121

Kadwalaiya

Jagatpura B.O451115
122

Vikas Geening Factory

Kithud B.O451115
123

Banihar

Umaria Chowki B.O451115
124

Delwara

Ali Bujurg B.O451111
125

Ithwa

Sanawad S.O451111
126

Ratanpura

Ratanpur B.O451115
127

Salkheda

Barwaha S.O451115
128

Kundi

Badel B.O451115
129

Rahad Kot

Rahatkot B.O451113
130

Kakariya

Pitnagar B.O451113
131

Juna Pani

Khangwada B.O451111
132

Belam Bujurg

Naya B.O451115
133

Katghara

Navghatkhedi B.O451115
134

Athwan

Mukhatyra B.O451115
135

Bakawan

Mardana B.O451113
136

Khedi Nej Piday

Sanawad S.O451111
137

harbanshpura

Goul B.O450551
138

Khamki Barul

Tharwar B.O451115
139

Pijar Khedi

Barwaha S.O451115
140

Jagatpura

Jagatpura B.O451115
141

Santoshnagar

Rahatkot B.O451113
142

Pachala

Dodwan B.O451111
143

Badgaon

Badgaon B.O451001
144

Pidhway Khurd

Naya B.O451115
145

Balwara

Balwada B.O451115
146

Mirghawan

Barwaha S.O451115
147

Bhogaon Sipani

Rawerkhedi B.O451113
148

Chitra Mor

Khangwada B.O451111
149

Gawal

Badud B.O451111
150

Pipal Jhar

Bawi B.O451220
151

Bhagwanpura

Umaria Chowki B.O451115
152

Bothiya

Kogawan B.O451225
153

Lakhanpura

Jagatpura B.O451115
154

Bahadarpura

Bistan S.O451441
155

Sorthi Barul

Tharwar B.O451115
156

Jamaniya

Bhudari B.O451220
157

Daulatpura

Bagod B.O451220
158

Rampura Urf Dudhwa

Barwaha S.O451115
159

Mokhan Gaon

Satajana B.O451111
160

Chichala

Umaria Chowki B.O451115
161

Khemapura

Barwaha S.O451115
162

Amalatha

Kithud B.O451115
163

Barjhar Tanda

Barjhar B.O451115
164

Ganeshpuri (Baswa)

Baswa B.O451111
165

Rampura

Badud B.O451111
166

Bhikuapura

Barwaha S.O451115
167

Sikandar Khedi

Barwaha S.O451115
168

Lal Pura

Jhigadi B.O451115
169

Raver

Rawerkhedi B.O451113
170

Khamlay

Bhulgaon B.O451113
171

Baliya

Hirapur B.O451111
172

Bisanpuri

Naya B.O451115
173

Kodwar Bujurg

Badel B.O451115
174

Baman Puri

Barjhar B.O451115
175

Bediya

Bedia S.O451113
176

Nand Gaon

Ali Bujurg B.O451111
177

karoli

Goul B.O450551
178

Khedi Hat Tanda

Jagatpura B.O451115
179

Roop Khedi

Navghatkhedi B.O451115
180

Jamniya Kheda

Umaria Chowki B.O451115
181

Peet Nagar

Pitnagar B.O451113
182

Sagadiyaw

Dodwan B.O451111
183

Magriya

Badgaon B.O451001
184

Ramgarh

Ratanpur B.O451115
185

Bhogasha

Jethway B.O451115
186

Nyapura

Barjhar B.O451115
187

Chitawad

Bhulgaon B.O451113
188

Khangaon

Baswa B.O451111
189

Rupla

Bagod B.O451220
190

Dhudhapura

Naya B.O451115
191

Berphad Bujurg

Machalpur B.O451225
192

Lalpura Tanda

Jhigadi B.O451115
193

Bargawan

Badgaon B.O451447
194

Suratpura

Barwaha S.O451115
195

Jamniya Khedi

Bhudari B.O451220
196

Methwan

Methawa B.O451220
197

Sasaliya Khurd

Jethway B.O451115
198

Loharpura

Sanawad S.O451111
199

Raijhar

Satajana B.O451111
200

Jaimalpura

Barwaha S.O451115
201

Limbi Khurd

Tharwar B.O451115
202

Astaria

Barwaha S.O451115
203

Chandanpura

Mukhatyra B.O451115
204

Arsi Mirjapura

Badgaon B.O451113
205

Roopkheda

Sanawad S.O451111
206

Chamardad

Barwaha S.O451115
207

Ugharnya

Umaria Chowki B.O451115
208

Lalpura Gujar

Jhigadi B.O451115
209

Tamoliya

Bhulgaon B.O451113
210

Atarsumba

Bagda Bujurg B.O451113
211

Bawani

Sanawad S.O451111
212

Chainpura

Katkut B.O451115
213

Kodwar Khurd

Badel B.O451115
214

Baphal Gaon

Ratanpur B.O451115
215

Fangaon

Rahatkot B.O451113
216

Satajana

Satajana B.O451111
217

Bhomwara

Bhomwada B.O450551
218

Laundi

Jagatpura B.O451115
219

Rukhedi

Barwaha S.O451115
220

Jhabariya

Mukhatyra B.O451115
221

Bagda Bujurg

Bagda Bujurg B.O451113
222

Ali Bujurg

Ali Bujurg B.O451111
223

Khedikhanpura

Badgaon B.O451001
224

Sirlay

Nandia B.O451115
225

Gawalanpati

Katkut B.O451115
226

Padli Bujurg

Mukhatyra B.O451115
227

Choukidarfalya

Bagda Bujurg B.O451113
228

Barkichoki

Karhi S.O451220
229

Ghangla

Katkut B.O451115
230

Bhilkhedi

Machalpur B.O451225
231

Limbi Bujurg

Tharwar B.O451115
232

Sangvi

Bakwadi B.O451449
233

Ummatti

Badel B.O451115
234

Temla

Methawa B.O451220
235

Mongar Gaon

Bawi B.O451220
236

Sasaliyabujurg

Jethway B.O451115
237

Nalvah

Dhakalgaon B.O451111
238

Rajpura

Khangwada B.O451111
239

Jhabbar Bujurg

Mukhatyra B.O451115
240

Manakpura

Barwaha S.O451115
241

Bolali

Mukhatyra B.O451115
242

Gangwara

Kithud B.O451115
243

Sangavi

Rawerkhedi B.O451113
244

Sala

Dhakalgaon B.O451111
245

Gangapura Bhori

Kithud B.O451115
246

Umaria Gramm

Umaria Chowki B.O451115
247

Neemkhedi

Barwaha S.O451115
248

Dalad

Khedi Bujurg B.O451113
249

Bagda Khurd

Bagda Bujurg B.O451113
250

Bhagora

Sanawad S.O451111
251

Bamanpuri

Naya Harsud S.O450116
252

Ghoghnath

Jethway B.O451115
253

Nehgaon

Barwaha S.O451115
254

Barkhera

Katkut B.O451115
255

Kanapur

Kanapur B.O451113
256

Berawa

Sanawad S.O451111
257

Dhulwara

Bangarda B.O450551
258

Mehatakhedi

Navghatkhedi B.O451115
259

Sailda

Balwada B.O451115
260

Jhabbar

Mukhatyra B.O451115
261

Goradiya

Bagda Bujurg B.O451113
262

Ali Khurd

Ali Bujurg B.O451111
263

Solna

Badgaon B.O451001
264

Tharwar

Tharwar B.O451115
265

Hanumantya

Balwada B.O451115
266

Ramana

Umaria Chowki B.O451115
267

Jhir Bhar

Kanapur B.O451113
268

Madhupura

Karhi S.O451220
269

Kakatti

Jethway B.O451115
270

Baddiya Khurd

Baddiya B.O451225
271

Nanwghat Khedi

Navghatkhedi B.O451115
272

Sangavi

Bakwadi B.O451449
273

Bamanpuri

Bawi B.O451220
274

Ugharnya

Bawi B.O451220
275

Nag Jhiri

Badel B.O451115
276

Bagod

Bagod B.O451220
277

Toraniya

Badel B.O451115
278

Matthi

Pitnagar B.O451113
279

Roop Kheda

Sanawad S.O451111
280

Sanavad

Sanawad S.O451111
281

Kharkua

Barwaha S.O451115
282

Mundla

Tharwar B.O451115
283

Chhimari

Barwaha S.O451115
284

Gobrikheda

Barjhar B.O451115
285

Takli

Badgaon B.O451113
286

Amjrud

Khangwada B.O451111
287

Kadki Barul

Tharwar B.O451115
288

Umariya

Umaria Chowki B.O451115
289

Rajana

Tharwar B.O451115
290

Balkhed

Rodia B.O451113
291

Birali

Dhakalgaon B.O451111
292

Lalya Khedi

Bangarda B.O450551
293

Jamaniya

Umaria Chowki B.O451115
294

Pala Palasiya (Jathway

Jethway B.O451115
295

Barwaha

Dariya Mahal S.O451115
296

Khujrat Kheda

Rahatkot B.O451113
297

Dhasgaon

Dhakalgaon B.O451111
298

Gawal

Goul B.O450551
299

Navalpura

Kithud B.O451115
300

Sendhwah

Tharwar B.O451115
301

Jummapura

Barwaha S.O451115
302

Khedi

Khedi Bujurg B.O451113
303

Bamangaon

Bhanbarad B.O451111
304

Meharja

Badgaon B.O451001
305

Aroda

Tharwar B.O451115
306

Hirapur

Kithud B.O451115
307

Rupa Bardi

Navghatkhedi B.O451115
308

Barwaha

Barwaha S.O451115
309

Dhankua

Ashapur B.O451224
310

Kapasthal

Ratanpur B.O451115
311

Jujakhedi

Machalpur B.O451225
312

Nimkheda

Barwaha S.O451115
313

Bhikhar Khedi

Methawa B.O451220
314

pipaljharkhurd

Bawi B.O451220
315

Nandiya

Nandia B.O451115
316

Gadariya

Bhudari B.O451220

Total Records: 316

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Barwaha, West Nimar, Madhya Pradesh. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Barwaha, West Nimar, Madhya Pradesh.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 21 2024

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post