The Dangs Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Satbabla

Garakhadi B.O394710
2

Kangariyamal

Subir S.O394716
3

Bibupada

Nakatia Hanvant B.O394710
4

Sadadmal

Sakarpatal B.O394730
5

Rambhas

Rambhas B.O394730
6

Kakadvihir

Piplaidevi B.O394716
7

Dhadhra

Chinchinagaontha B.O394715
8

BARDA

Khambhala B.O394716
9

Harpada

Garakhadi B.O394710
10

Kasadbari

Kadmal B.O394716
11

Mahardar

Chinchli B.O394710
12

Kusmal

Chikar B.O394730
13

Wangan

Kalibel B.O394715
14

Mohpada (Pipaldahad)

Singana B.O394716
15

Garkhadi

Garakhadi B.O394710
16

Pipalyamal

Chankhal B.O394710
17

Girmal

Singana B.O394716
18

Chaukiya

Borkhal B.O394710
19

Bhurbhendi

Barkhandhia B.O394730
20

Chikar (Jhavdasaja)

Chikar B.O394730
21

Khokhari

Bardipada B.O394715
22

Saputara

Saputara S.O394720
23

Garmal

Linga B.O394710
24

Chikatiya

Chikatia B.O394710
25

Amthawa

Pipaldahad B.O394716
26

Malga

Garakhadi B.O394710
27

Waghai

Waghai S.O394730
28

Sakarpatal

Sakarpatal B.O394730
29

Pimpri

Mahwshkatri B.O394715
30

Chikar(Rambhas Saja)

Barkhandhia B.O394730
31

Wanki

Galkund B.O394710
32

Umbarpada

Borkhal B.O394710
33

Sawardakasad

Mahal B.O394716
34

Jamdar

Galkund B.O394710
35

Wanarchond

Rambhas B.O394730
36

Khirmani

Barkhandhia B.O394730
37

Kakarda

Mahwshkatri B.O394715
38

Jamlapada(Gadhvisaja)

Ghadvi B.O394710
39

Jamla

Keshbandh B.O394716
40

Sati

Bhavandgad B.O394710
41

Karanjpada

Pipaldahad B.O394716
42

Gadhvi

Ghadvi B.O394710
43

Susarda

Sakarpatal B.O394730
44

Baj

Rambhas B.O394730
45

Mokhamal

Subir S.O394716
46

Hanwatchond

Sarovar B.O394715
47

Behdun

Pipaldahad B.O394716
48

Jamanvihir

Ghadvi B.O394710
49

Mahal

Mahal B.O394716
50

Songir

Borkhal B.O394710
51

Luharia

Sakarpatal B.O394730
52

Bandhpada

Bardipada B.O394715
53

Moti Kasad

Mahal B.O394716
54

Gondalvihir

Gondalvihir B.O394710
55

Sadadvihir

Garakhadi B.O394710
56

Jarsol

Subir S.O394716
57

Chinchpada (Galkundsaja)

Galkund B.O394710
58

Chikhalda

Nanapada B.O394730
59

Chinchod

Dagunia B.O394730
60

Bhenskatri

Mahwshkatri B.O394715
61

Baradpani

Malegaon B.O394720
62

Jhari

Garakhadi B.O394710
63

Dumarya

Nakatia Hanvant B.O394710
64

Bardipada (Saja)

Khambhala B.O394716
65

Moti Dabdar

Jakhana B.O394710
66

Borigaotha (Samgahan Saja)

Zaridungarda B.O394730
67

Uga(Rambhasaja)

Rambhas B.O394730
68

Sajupada

Bardipada B.O394715
69

Lahandabdar

Sakarpatal B.O394730
70

Wanzttemrun

Garakhadi B.O394710
71

Vihiramba

Jakhana B.O394710
72

Uga(Lavchali)

Lavchali B.O394716
73

Javtala

Pandva B.O394710
74

Barda(Khambhla Saja)

Nadagchond B.O394730
75

Ambapada (Vaghai)

Nanapada B.O394730
76

Patli

Bhalkhet B.O394715
77

Kel

Nakatia Hanvant B.O394710
78

Karanjda (Lavchalisaja)

Lavchali B.O394716
79

Lahan Jhadadar

Pipaldahad B.O394716
80

Ukhatiya

Galkund B.O394710
81

Khajurna

Khambhala B.O394716
82

Gadvihir

Chinchli B.O394710
83

Chikhali (Samgahan Saja)

Chikhali Dangs B.O394730
84

Palsamal

Piplaidevi B.O394716
85

Kalibel

Kalibel B.O394715
86

Chikhali (Samgahan Saja)

Lavchali B.O394716
87

Karadiamba

Chinchli B.O394710
88

Taklipada (Pipalaidevi)

Tanklipada B.O394716
89

Vanar

Galkund B.O394710
90

Murambi

Nadagchond B.O394730
91

Bardipada(Naktyahanwatsaja)

Bardipada B.O394715
92

Padalkhadi

Lavchali B.O394716
93

Jakhana

Jakhana B.O394710
94

Sukmal

Ghadvi B.O394710
95

Jogthawa

Pipaldahad B.O394716
96

Gaykhas

Borkhal B.O394710
97

Chirapada

Samgahan B.O394730
98

Dagadpada

Barkhandhia B.O394730
99

Dhulda

Bardipada B.O394715
100

Sonuniya

Gotiamal B.O394720
101

Kadmal(Gadadsaja)

Chinchli B.O394710
102

Isdar (Gadhvi)

Borkhal B.O394710
103

Dhuda

Tanklipada B.O394716
104

Payarpada

Galkund B.O394710
105

Dabdar (Waghai)

Zaridungarda B.O394730
106

Waghmal

Sakarpatal B.O394730
107

Kalamkhet

Khatal B.O394715
108

Malin

Dagadiamba B.O394730
109

Bilmal

Linga B.O394710
110

Waidun

Morzira B.O394710
111

Vadpada

Piplaidevi B.O394716
112

Lahancharya

Galkund B.O394710
113

Vanzarghodi

Tanklipada B.O394716
114

Bhendmal

Sakarpatal B.O394730
115

Bhadarpada

Dagunia B.O394730
116

Sawarkhadi

Kosimda B.O394715
117

Kosambia

Linga B.O394710
118

Kotba

Dhavlidhod B.O394710
119

Lahan Kasad

Mahal B.O394716
120

Wankan

Bhavandgad B.O394710
121

Kherindra

Pipaldahad B.O394716
122

Ghaniamba

Garakhadi B.O394710
123

Dhodhalpada

Chikar B.O394730
124

Sawarpada

Pipaldahad B.O394716
125

Kosimda

Kosimda B.O394715
126

Chinchvihir

Pipaldahad B.O394716
127

Mahalpada

Mahalpada B.O394710
128

Bhondvihir

Pipaldahad B.O394716
129

Wahutiya

Nakatia Hanvant B.O394710
130

Nanapada

Nanapada B.O394730
131

Nimpada

Manmodi B.O394730
132

Davdahad

Pimpri S.O394715
133

Shivbara

Pipaldahad B.O394716
134

Kamdiawan

Garakhadi B.O394710
135

Taklipada (Taklipada Saja)

Borkhal B.O394710
136

Kakshala

Nishana B.O394716
137

Kahandolghodi

Jakhana B.O394710
138

Darapada

Nadagchond B.O394730
139

Humbapada

Manmodi B.O394730
140

Khatal

Khatal B.O394715
141

Barmiawad

Gotiamal B.O394720
142

Kasavdahad

Ahwadangs S.O394710
143

Jamalapada

Ghadvi B.O394710
144

Gawhan

Pipaldahad B.O394716
145

Sunda

Ahwadangs S.O394710
146

Dagadiamba

Dagadiamba B.O394730
147

Aherdi

Nanapada B.O394730
148

Sarwar

Sarovar B.O394715
149

Dhumkhal

Jakhana B.O394710
150

Amsarwalan

Bhavandgad B.O394710
151

Bijurpada

Khambhala B.O394716
152

Madalbari

Morzira B.O394710
153

Chikhli (Lavchalisaja)

Lavchali B.O394716
154

Bondarmal

Manmodi B.O394730
155

Bordahad

Nanapada B.O394730
156

Sodmal

Sarovar B.O394715
157

Ambur

Pipaldahad B.O394716
158

Mohpada(Galkundsaja)

Galkund B.O394710
159

Lavchali

Lavchali B.O394716
160

Ambalia

Galkund B.O394710
161

Pipalaidevi

Piplaidevi B.O394716
162

Ghubita

Dhavlidhod B.O394710
163

Gira

Zaridungarda B.O394730
164

Singana

Singana B.O394716
165

Nadagkhadi

Pimpri S.O394715
166

Gurudiya

Pipaldahad B.O394716
167

Morzira

Morzira B.O394710
168

Bokadmal

Piplaidevi B.O394716
169

Wakarya

Galkund B.O394710
170

Silotmal

Dagunia B.O394730
171

Ranpada

Samgahan B.O394730
172

Enginpada (Kolbari)

Mahwshkatri B.O394715
173

Gotiyamal

Gotiamal B.O394720
174

Sendriamba

Dhavlidhod B.O394710
175

Temburgartha

Borkhal B.O394710
176

Moti Jhadadar

Pipaldahad B.O394716
177

Kalamvihir

Mahalpada B.O394710
178

Dhangdi

Dagunia B.O394730
179

Kudkas

Waghai S.O394730
180

Masli

Khatal B.O394715
181

Kotamdar

Malegaon B.O394720
182

Motacharya

Galkund B.O394710
183

Kutarnachiya

Bhavandgad B.O394710
184

Iskhandi

Mahal B.O394716
185

Bhisya

Gondalvihir B.O394710
186

Dokpatal

Rambhas B.O394730
187

Devipada

Rambhas B.O394730
188

Bhujad

Kalibel B.O394715
189

Don

Pandva B.O394710
190

Bilbari

Nakatia Hanvant B.O394710
191

Biliamba

Keshbandh B.O394716
192

Mogra

Morzira B.O394710
193

Hanwatpada(Pipaldahadsaja)

Pipaldahad B.O394716
194

Jamanpada

Rambhas B.O394730
195

Borigaotha (Waghaisaja)

Chikhali Dangs B.O394730
196

Borpada

Dagadiamba B.O394730
197

Burthadi

Singana B.O394716
198

Mulchond

Bhavandgad B.O394710
199

Pipaldahad

Pipaldahad B.O394716
200

Borkhal

Borkhal B.O394710
201

Amsarpada

Khambhala B.O394716
202

Isdar(Borkhalsaja)

Borkhal B.O394710
203

Kanchanpada

Manmodi B.O394730
204

Khambhla

Khambhala B.O394716
205

Tekpada

Bhalkhet B.O394715
206

Hindla

Piplaidevi B.O394716
207

Moti Dabhas

Jakhana B.O394710
208

Chamarpada

Pipaldahad B.O394716
209

Ahirpada

Garakhadi B.O394710
210

Vanzat Amba

Jhavda B.O394730
211

Samgahan

Samgahan B.O394730
212

Ghodi

Sarovar B.O394715
213

Jogbari

Malegaon B.O394720
214

Wawanda

Bhavandgad B.O394710
215

Umarya

Galkund B.O394710
216

Nishana

Nishana B.O394716
217

Karanjdi(Gadadsaja)

Morzira B.O394710
218

Dodipada

Waghai S.O394730
219

Kunda

Sakarpatal B.O394730
220

Bhalkhet

Bhalkhet B.O394715
221

Barda (Manmodisaja)

Waghai S.O394730
222

Nakatia Hanwat

Nakatia Hanvant B.O394710
223

Lahandabhas

Jakhana B.O394710
224

Kadmal(Subir)

Kadmal B.O394716
225

Borkhet

Gondalvihir B.O394710
226

Lahanmalunga

Manmodi B.O394730
227

Ghodwahal

Nadagchond B.O394730
228

Chichigaontha

Chinchinagaontha B.O394715
229

Gaurya

Chikatia B.O394710
230

Chinchli

Chinchli B.O394710
231

Daher

Lavchali B.O394716
232

Pandva

Pandva B.O394710
233

Jamansonda

Pipaldahad B.O394716
234

Jhariya (Dungarda)

Zaridungarda B.O394730
235

Daguniya

Dagunia B.O394730
236

Gaygothan

Lavchali B.O394716
237

The Dangs

Ahwadangs S.O394710
238

Sawarda

Mahal B.O394716
239

Chinchdhara

Chinchli B.O394710
240

Dholiyaumbar(Narayan devpada)

Pipaldahad B.O394716
241

Jamanya

Garakhadi B.O394710
242

Koylipada

Jhavda B.O394730
243

Kirli

Lavchali B.O394716
244

Bhongdya

Mahwshkatri B.O394715
245

Junner

Pipaldahad B.O394716
246

Gadad

Morzira B.O394710
247

Nilsakiya

Chankhal B.O394710
248

Chikhala(Kalibelsaja)

Mahal B.O394716
249

Ahwa

Ahwadangs S.O394710
250

Ambapada (Chikhli Saja)

Nanapada B.O394730
251

Wasurna

Vasurna B.O394730
252

Gunjpeda

Sarovar B.O394715
253

Gundia

Gotiamal B.O394720
254

Anjankund

Pandva B.O394710
255

Wadiawan

Garakhadi B.O394710
256

Subir

Subir S.O394716
257

Khapri

Bhavandgad B.O394710
258

Nimbarpada

Manmodi B.O394730
259

Mota Malunga

Manmodi B.O394730
260

Godadiya

Kalibel B.O394715
261

Baripada

Nadagchond B.O394730
262

Sinbandh

Galkund B.O394710
263

Nandanpeda

Mahalpada B.O394710
264

Pandharpada

Pipaldahad B.O394716
265

Chichpada (Vadpada)

Garakhadi B.O394710
266

Maharaychond

Chikhali Dangs B.O394730
267

Gundvahal

Nadagchond B.O394730
268

Dardi

Kosimda B.O394715
269

Ghoghli

Ahwadangs S.O394710
270

Dhavalidod

Dhavlidhod B.O394710
271

Dhongiamba

Mahal B.O394716
272

Pipalpada

Galkund B.O394710
273

Jamnyamal

Singana B.O394716
274

Kukadnakhi

Waghai S.O394730
275

Bhavandagad

Bhavandgad B.O394710
276

Manmodi

Manmodi B.O394730
277

Kosimpatal

Chikar B.O394730
278

Ghubadia

Lavchali B.O394716
279

Bhawadi

Chinchinagaontha B.O394715
280

Sepuamba

Pipaldahad B.O394716
281

Dhulchond

Bhavandgad B.O394710
282

Hadol

Kadmal B.O394716
283

Kamad

Galkund B.O394710
284

Kumarbandh

Nanapada B.O394730
285

Pandharmal

Kalibel B.O394715
286

Keshbandh

Keshbandh B.O394716
287

Galkund

Galkund B.O394710
288

Pipalghodi

Mahalpada B.O394710
289

Ghana

Lavchali B.O394716
290

Badiganvtha

Nakatia Hanvant B.O394710
291

Bhapkhal

Samgahan B.O394730
292

Barkhandhia

Barkhandhia B.O394730
293

Pimpri

Pimpri S.O394715
294

Malegaon

Malegaon B.O394720
295

Chankhal

Chankhal B.O394710
296

Chavadvel

Borkhal B.O394710
297

Timbarthawa

Keshbandh B.O394716
298

Linga

Linga B.O394710
299

Supdahad

Nadagchond B.O394730
300

Nadakchond

Nadagchond B.O394730
301

Khopri Amba

Bhalkhet B.O394715
302

Bhurapani

Samgahan B.O394730
303

Thorpada

Chinchli B.O394710
304

Nirgudmal

Jakhana B.O394710
305

Pipalpada(Galkundsaja)

Tanklipada B.O394716
306

Hanwatpada(Chinchlisaja)

Chinchli B.O394710
307

Shivarimal

Chikhali Dangs B.O394730
308

Jhavda

Jhavda B.O394730
309

Divadyawan

Bhalkhet B.O394715
310

Golasta

Bhavandgad B.O394710
311

Diwan Tembrun

Ghadvi B.O394710
312

Gavdahad

Singana B.O394716
313

Ravchond

Borkhal B.O394710
314

Jharan

Singana B.O394716

Total Records: 314

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for The Dangs, Gujarat. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in The Dangs, Gujarat.

Facebook fans

-

Last updated on: February, 21 2020

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post