Tharali Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Gerur

Gerur B.O246481
2

Patiyoun

Aser Simli B.O246455
3

Khampadhar

Gwaldam S.O246441
4

Chhapali

Harmani B.O246481
5

Gwarsain

Chhekura B.O246455
6

Harchan

Tungeshwar B.O246482
7

Nand Keshari

Nandkeshari B.O246427
8

Kikhola

Ghesh B.O246427
9

Bhulura

Nandkeshari B.O246427
10

Bhela

Garkot B.O246444
11

Kooni

Kooni B.O246481
12

Painti Talla

Nakholi B.O246455
13

Ghaniyal

Burjola B.O246482
14

Silantal

Suya B.O246427
15

Panchkudhar

Ban B.O246427
16

Margarh Bagar

Silori B.O246481
17

Divulu Silori

Mauna B.O246455
18

Kheta

Kheta B.O246427
19

Izzar Patta

Lwani B.O246427
20

Sunsari

Harmani B.O246481
21

Gwar

Gadsira B.O246455
22

Kuna

Tungeshwar B.O246482
23

Karunpani

Gwaldam S.O246441
24

Bashar

Kulsari B.O246481
25

Narainbagar

Narainbagar S.O246455
26

Punderu

Mundoli B.O246427
27

Padmalla

Debal S.O246427
28

Faiti

Rain B.O246427
29

Ghinapani

Dungri Pindarpar B.O246481
30

Rathiya Malla

Kobthan B.O246455
31

Bagtoli

Gwaldam S.O246441
32

Malla Kera

Dungri Pindarpar B.O246481
33

Kevar Malla

Narainbagar S.O246455
34

Ban

Ban B.O246427
35

Amshani

Ban B.O246427
36

Maliyadhar

Chaur B.O246427
37

Tyula

Harmani B.O246481
38

Chaintholi

Narainbagar S.O246455
39

Jaulchaura

Gwaldam S.O246441
40

Achati

Kooni B.O246481
41

Swan Malla

Kimoli B.O246455
42

Hat Kalyani

Debal S.O246427
43

Gwankhareek

Rain B.O246427
44

Tantra Bhirang

Mundoli B.O246427
45

Sawar

Sawar B.O246427
46

Jakh

Jakhapatiyun B.O246453
47

Harmal

Choting B.O246427
48

Binwal Gaon

Kobthan B.O246455
49

Dhalu

Kulsari B.O246481
50

Swan Talla

Naini B.O246455
51

Debal

Debal S.O246427
52

Kothara

Kothuli B.O246453
53

Manil

Dungri Pindarpar B.O246481
54

Gwar

Narainbagar S.O246455
55

Managana

Suya B.O246427
56

Nyana

Ratgaon B.O246481
57

Ida

Harmani B.O246481
58

Gabini Malli

Gabani B.O246453
59

Bainoli

Tharali S.O246481
60

Chhekura

Chhekura B.O246455
61

Beer Laluri

Ban B.O246427
62

Syunta

Khainoli B.O246444
63

Bazapar

Chaur B.O246427
64

Thangira

Kurar B.O246481
65

Nona

Kulsari B.O246481
66

Kush

Chopta B.O246453
67

Dhaun

Kurar B.O246481
68

Panti

Narainbagar S.O246455
69

Echholi

Debal S.O246427
70

Bamiyala

Kafoli Malli B.O246453
71

Kotera talla

Chaur B.O246427
72

Pantnagar

Talwari S.O246482
73

Sirechonra

Gerur B.O246481
74

Paina Raigaon

Nalgaun S.O246453
75

Kolpudi

Gerur B.O246481
76

Gandhigram

Dungri Karakot B.O246455
77

Kotera malla

Chaur B.O246427
78

Lodla

Lodla B.O246453
79

Torati

Torti B.O246427
80

Vijaypur

Burjola B.O246482
81

Barmari

Kooni B.O246481
82

Gabani

Gabani B.O246453
83

Pranmati

Tharali S.O246481
84

Naini

Naini B.O246455
85

Gopteyara

Gerur B.O246481
86

Patori

Naini B.O246455
87

Kungar

Devsari B.O246441
88

Daudhor

Ratgaon B.O246481
89

Jakh

Kimoli B.O246455
90

Jatera

Talwari S.O246482
91

Napf

Ghesh B.O246427
92

Koradhar

Boragarh B.O246427
93

Chaniyali

Choting B.O246427
94

Loda

Dungri Pindarpar B.O246481
95

Saldhar

Narainbagar S.O246455
96

Jukhyani

Talwari S.O246482
97

Ulangra

Ulangra B.O246427
98

Pokharigar

Rain B.O246427
99

Matteena

Gerur B.O246481
100

Kalusain

Narainbagar S.O246455
101

Kulling

Mundoli B.O246427
102

Khanigar

Debal S.O246427
103

Unga

Tharali S.O246481
104

Juner

Aser Simli B.O246455
105

Nagoli

Tungeshwar B.O246482
106

Patla

Gwaldam S.O246441
107

Buni Dhon

Cheproun B.O246481
108

Pali Talli

Kobthan B.O246455
109

Ramtoli

Torti B.O246427
110

Purna

Debal S.O246427
111

Gangiri Rampur

Torti B.O246427
112

Golabonj

Dungri Pindarpar B.O246481
113

Sankot

Nakholi B.O246455
114

Binatoli

Gwaldam S.O246441
115

Nagdhar

Kulsari B.O246481
116

Khol

Kimoli B.O246455
117

Banara

Ghesh B.O246427
118

Bhorigar

Debal S.O246427
119

Mundoli

Mundoli B.O246427
120

Bhiyadi

Harmani B.O246481
121

Gadsira

Gadsira B.O246455
122

Royana

Devsari B.O246441
123

Bajwar

Kimani B.O246481
124

Talla

Aser Simli B.O246455
125

Himani

Ghesh B.O246427
126

Gweela

Sawar B.O246427
127

Titiyadhon

Chaur B.O246427
128

Nakholi

Nakholi B.O246455
129

Selkhola

Debal S.O246427
130

Kedarkot

Kothuli B.O246453
131

Jainbisht

Jainbisht B.O246427
132

Bonu

Gadsira B.O246455
133

Gothinda

Cheproun B.O246481
134

Tentuda

Narainbagar S.O246455
135

Deragdhar

Sawar B.O246427
136

Nolapani

Kafoli Malli B.O246453
137

Rankot

Gerur B.O246481
138

Jakh

Nakholi B.O246455
139

Manmati

Kheta B.O246427
140

Pastoli Gwar

Kulsari B.O246481
141

Jabar Kot

Kulsari B.O246481
142

Gandik Talla

Nalgaun S.O246453
143

Bajwar

Kulsari B.O246481
144

Chitrakut

Naini B.O246455
145

Bharan

Ban B.O246427
146

Basina

Garkot B.O246444
147

Beradhar

Beradhar B.O246427
148

Gudam State

Talwari S.O246482
149

Noula

Gairbaram B.O246481
150

Moli

Kothuli B.O246453
151

Gagargaon

Harmani B.O246481
152

Simli

Aser Simli B.O246455
153

Ghingaizzar

Chaur B.O246427
154

Chauka

Kafoli Malli B.O246453
155

Melminda

Rain B.O246427
156

Talwari Khalsa

Talwari S.O246482
157

Sunaun

Kulsari B.O246481
158

Devalkot

Kothuli B.O246453
159

Kot

Ratgaon B.O246481
160

Garkot

Paithani B.O246455
161

Kunar Patta

Torti B.O246427
162

Nalgaon

Nalgaun S.O246453
163

Beach Degag

Sawar B.O246427
164

Bhakar

Tungeshwar B.O246482
165

Bhitalgadi

Dungri Pindarpar B.O246481
166

Kafoli Malli

Kafoli Malli B.O246453
167

Raikoli

Tharali S.O246481
168

Gugawa

Sunla B.O246481
169

Rawalgaon

Kobthan B.O246455
170

Sevsari

Gwaldam S.O246441
171

Dhadhar Bagar

Gerur B.O246481
172

Jhala Talla

Kobthan B.O246455
173

Jola

Burjola B.O246482
174

Patindhar

Balan B.O246427
175

Kuwana

Ghesh B.O246427
176

Doding

Cheproun B.O246481
177

Chhibila

Mundoli B.O246427
178

Maita

Maita B.O246481
179

Silodi

Mauna B.O246455
180

Kamlagair

Sunaonbhenta B.O246482
181

Unara

Kheta B.O246427
182

Rain

Rain B.O246427
183

Nandakhoj

Ratgaon B.O246481
184

Kandwal Gaon

Chhekura B.O246455
185

Kungari

Chaur B.O246427
186

Kothami Malla

Beradhar B.O246427
187

Ajabpur

Tharali S.O246481
188

Jungapani

Kobthan B.O246455
189

Talwari State

Talwari S.O246482
190

Simsari

Chiringa B.O246441
191

Chepadon

Cheproun B.O246481
192

Parkhal

Aser Simli B.O246455
193

Rool Kunwar Patta

Torti B.O246427
194

Saurigar

Choting B.O246427
195

Khitoli

Kheta B.O246427
196

Machkhet

Cheproun B.O246481
197

Talla Sera

Narainbagar S.O246455
198

Bangladhar

Gwaldam S.O246441
199

Nam Tol

Gairbaram B.O246481
200

Kumalta

Nakholi B.O246455
201

Banjoie

Ulangra B.O246427
202

Biharikhola

Sawar B.O246427
203

Muniyali Khet

Kheta B.O246427
204

Bula

Kooni B.O246481
205

Indra Colony

Chhekura B.O246455
206

Chiringa

Chiringa B.O246441
207

Beena Gaon

Harmani B.O246481
208

Bhuliyara

Kobthan B.O246455
209

Kanara

Balan B.O246427
210

Jhiranga

Ghesh B.O246427
211

Agar

Suya B.O246427
212

Kolyusain

Nalgaun S.O246453
213

Sagola

Dungri Pindarpar B.O246481
214

Paintoli

Dungri Karakot B.O246455
215

Silangi

Boragarh B.O246427
216

Kot

Kothuli B.O246453
217

Kothami Talla

Beradhar B.O246427
218

Bunga

Naini B.O246455
219

Harmani Talli

Harmani B.O246481
220

Buda Dang

Kulsari B.O246481
221

Dharampur

Suya B.O246427
222

Sainj Khatoli

Jakhapatiyun B.O246453
223

Seepedhar

Gerur B.O246481
224

Jankhidhar

Mauna B.O246455
225

Nathga Semar

Chaur B.O246427
226

Garkot

Garkot B.O246444
227

Rampur

Kulsari B.O246481
228

Kakhara

Sunla B.O246481
229

Kafar Teer

Jakhapatiyun B.O246453
230

Bajwar

Kurar B.O246481
231

Dewali

Chhekura B.O246455
232

Bharatpur

Ghesh B.O246427
233

Gwad Laga Gadkot

Garkot B.O246444
234

Bhiring

Ban B.O246427
235

Gwar

Sunaonbhenta B.O246482
236

Paingadh

Harmani B.O246481
237

Androti

Chopta B.O246453
238

Gerari

Gerur B.O246481
239

Triguna

Nakholi B.O246455
240

Jhajhali

Sawar B.O246427
241

Chopata

Chopta B.O246453
242

Odar

Boragarh B.O246427
243

Budjola

Burjola B.O246482
244

Talla Kera

Dungri Pindarpar B.O246481
245

Gandik Talla

Kafoli Malli B.O246453
246

Kurad

Kurar B.O246481
247

Ghaniyal

Jhinjhoni B.O246455
248

Kuntoli

Sawar B.O246427
249

Palsari

Kothuli B.O246453
250

Bhandar Gair

Suya B.O246427
251

Deorada

Tungeshwar B.O246482
252

Bunga

Gerur B.O246481
253

Bajay

Boragarh B.O246427
254

Sainar

Aser Simli B.O246455
255

Tinyuna

Devsari B.O246441
256

Doba

Maita B.O246481
257

Jhinjhoni

Jhinjhoni B.O246455
258

Loda

Talwari S.O246482
259

Pilkhara

Lwani B.O246427
260

Lingadi

Boragarh B.O246427
261

Gairbaram

Gairbaram B.O246481
262

Dhaur

Nandkeshari B.O246427
263

Meltha

Kimani B.O246481
264

Sudhan

Jhinjhoni B.O246455
265

Sera

Burjola B.O246482
266

Adiyatop

Balan B.O246427
267

Silari

Beradhar B.O246427
268

Raribagar

Tharali S.O246481
269

Keshpur

Gadsira B.O246455
270

Laipani

Balan B.O246427
271

Kotipar Moldobara

Chaur B.O246427
272

Bhalkhet

Balan B.O246427
273

Bajwar Talla

Kimani B.O246481
274

Kaub Kankhura

Kobthan B.O246455
275

Trikot

Burjola B.O246482
276

Soltakhet

Chiringa B.O246441
277

Eri

Tharali S.O246481
278

Sudha

Chhekura B.O246455
279

Soring

Nandkeshari B.O246427
280

Semaro

Beradhar B.O246427
281

Kolgari

Ghesh B.O246427
282

Main

Dungri Pindarpar B.O246481
283

Thirontha

Chaliyapani B.O246455
284

Parsogar

Chiringa B.O246441
285

Rajkundi

Silori B.O246481
286

Kunoo

Dungri Karakot B.O246455
287

Batoli

Debal S.O246427
288

Dankot

Ghesh B.O246427
289

Naldhura

Boragarh B.O246427
290

Byar Kandey

Tharali S.O246481
291

Jakh

Chaliyapani B.O246455
292

Devsari Talla

Devsari B.O246441
293

Bhatiyana

Maita B.O246481
294

Boniyar

Aser Simli B.O246455
295

Kandey

Ulangra B.O246427
296

Jiyachwar

Chaur B.O246427
297

Danuchauri

Ratgaon B.O246481
298

Madanpur

Kothuli B.O246453
299

Samniya

Kooni B.O246481
300

Palchhuni

Narainbagar S.O246455
301

Bhattgaon

Chaur B.O246427
302

Satgardh

Kothuli B.O246453
303

Kunigair

Balan B.O246427
304

Kedarbagar

Tharali S.O246481
305

Chaitwala

Ratgaon B.O246481
306

Garsu

Rain B.O246427
307

Solta

Lodla B.O246453
308

Talger

Ratgaon B.O246481
309

Manoda

Chhekura B.O246455
310

Panguri

Sawar B.O246427
311

Kansola

Garkot B.O246444
312

Seem

Tharali S.O246481
313

Khadgola

Tharali S.O246481
314

Lodhala

Lodla B.O246453
315

Bhenta

Tharali S.O246481
316

Dhari

Naini B.O246455
317

Chaur

Chaur B.O246427
318

Jyura

Garkot B.O246444
319

Chauratok

Jainbisht B.O246427
320

Ratura

Tungeshwar B.O246482
321

Patal

Kurar B.O246481
322

Banghori

Lodla B.O246453
323

Ghunghuti

Gerur B.O246481
324

Ali

Narainbagar S.O246455
325

Jhaliya

Choting B.O246427
326

Dharakhark

Gabani B.O246453
327

Onibagar

Boragarh B.O246427
328

Dhari

Tungeshwar B.O246482
329

Urkhai Khate

Kimani B.O246481
330

Kothali

Kothuli B.O246453
331

Letal Malla

Kurar B.O246481
332

Gowrilun

Kimoli B.O246455
333

Munaritop

Balan B.O246427
334

Sirgur

Nalgaun S.O246453
335

Budula

Mundoli B.O246427
336

Talwari

Talwari S.O246482
337

Kafalkhet

Boragarh B.O246427
338

Balan

Balan B.O246427
339

Seeri

Dungri Karakot B.O246455
340

Bainoli

Ming Gadhera B.O246444
341

Duni

Dungri Pindarpar B.O246481
342

Kanda

Paithani B.O246455
343

Pokhari

Sunaonbhenta B.O246482
344

Pinon

Ghesh B.O246427
345

Lood

Sawar B.O246427
346

Karchauda

Harmani B.O246481
347

Diyartoli

Ghesh B.O246427
348

Pokhada

Gairbaram B.O246481
349

Bourandhar

Aser Simli B.O246455
350

Sinai Malli

Sunaonbhenta B.O246482
351

Tajpur Malla

Lwani B.O246427
352

Ratgaon

Ratgaon B.O246481
353

Manoor

Narainbagar S.O246455
354

Melkhet

Melkhet B.O246427
355

Kumegwar

Sawar B.O246427
356

Burghuri

Balan B.O246427
357

Chhatrapur

Gairbaram B.O246481
358

Kurtoli

Dungri Karakot B.O246455
359

Tungeshwar

Tungeshwar B.O246482
360

Deosari

Devsari B.O246441
361

Kotha

Silori B.O246481
362

Talla Agar

Kimoli B.O246455
363

Suya

Suya B.O246427
364

Sholla

Ban B.O246427
365

Kothi

Nandkeshari B.O246427
366

Maltura

Harmani B.O246481
367

Angyarpata

Kobthan B.O246455
368

Soring

Devsari B.O246441
369

Ratgaon Malla

Ratgaon B.O246481
370

Margati

Jhinjhoni B.O246455
371

Bhauriyabagar

Melkhet B.O246427
372

Dhapolagwar

Sawar B.O246427
373

Namala

Choting B.O246427
374

Chamala

Kurar B.O246481
375

Kanyalgaon

Aser Simli B.O246455
376

Fagota

Devsari B.O246441
377

Bhatona

Dungri Pindarpar B.O246481
378

Chaintholi Malla

Bhagoti B.O246455
379

Kathingar

Nandkeshari B.O246427
380

Wandani

Talwari S.O246482
381

Deval

Kimani B.O246481
382

Sainj

Jakhapatiyun B.O246453
383

Suna

Tharali S.O246481
384

Patiyoun

Dungri Karakot B.O246455
385

Burna

Debal S.O246427
386

Tuneda

Chopta B.O246453
387

Kamkholi Malla

Kurar B.O246481
388

Losari

Jainbisht B.O246427
389

Kimani

Kimani B.O246481
390

Dhungakholi

Kurar B.O246481
391

Ghes

Ghesh B.O246427
392

Agechha

Gabani B.O246453
393

Tallidhar

Silori B.O246481
394

Nandagaon

Aser Simli B.O246455
395

Rankadhar

Ban B.O246427
396

Maiduni

Khainoli B.O246444
397

Seemasan

Kooni B.O246481
398

Khila

Kurar B.O246481
399

Patiyoun

Jakhapatiyun B.O246453
400

Bhumiyapani

Gerur B.O246481
401

Dobriya

Bhagoti B.O246455
402

Dhaniyadhar

Ghesh B.O246427
403

Maroda

Garkot B.O246444
404

Daduli

Ban B.O246427
405

Ringalgher

Tungeshwar B.O246482
406

Rithing

Ratgaon B.O246481
407

Gabini Talli

Gabani B.O246453
408

Harmani Malli

Harmani B.O246481
409

Bedula

Narainbagar S.O246455
410

Jimili

Choting B.O246427
411

Gaadiyun

Nalgaun S.O246453
412

Pokhari

Sawar B.O246427
413

Ashothi

Sunaonbhenta B.O246482
414

Anaa

Gerur B.O246481
415

Rains

Chopta B.O246453
416

Maal

Kimani B.O246481
417

Gwar

Paithani B.O246455
418

Raguri

Debal S.O246427
419

Sunabhi

Kothuli B.O246453
420

Dhara Malla

Nandkeshari B.O246427
421

Chhenkuda

Chhekura B.O246455
422

Kharmuniya

Rain B.O246427
423

Kaliyadhar

Debal S.O246427
424

Baman Bera

Ulangra B.O246427
425

Bed Gaon

Narainbagar S.O246455
426

Hans Koti

Ming Gadhera B.O246444
427

Jandharinagar

Tharali S.O246481
428

Kathali Gwar

Paithani B.O246455
429

Rekam

Talwari S.O246482
430

Rikhwani

Debal S.O246427
431

Oni

Nandkeshari B.O246427
432

Kotmila

Gairbaram B.O246481
433

Dewar

Nakholi B.O246455
434

Faldiyagaon

Jainbisht B.O246427
435

Ratpani

Dungri Pindarpar B.O246481
436

Chirona

Naini B.O246455
437

Tal

Burjola B.O246482
438

Uni

Debal S.O246427
439

Ratgaon Talla

Ratgaon B.O246481
440

Mauna

Mauna B.O246455
441

Moth

Sawar B.O246427
442

Lingdhar

Lwani B.O246427
443

Chorkhatera

Choting B.O246427
444

Chiringa Talla

Silori B.O246481
445

Leguna

Narainbagar S.O246455
446

Gajakharak

Devsari B.O246441
447

Kurar

Kurar B.O246481
448

Bhagoti

Bhagoti B.O246455
449

Teliyapata

Melkhet B.O246427
450

Talor

Debal S.O246427
451

Kunar

Jainbisht B.O246427
452

Partha

Kooni B.O246481
453

Banela

Paithani B.O246455
454

Taal

Gwaldam S.O246441
455

Shogawn

Cheproun B.O246481
456

Masani Gad

Kimoli B.O246455
457

Boragarh

Boragarh B.O246427
458

Etani

Boragarh B.O246427
459

Rampur

Torti B.O246427
460

Dewal Gwar

Kulsari B.O246481
461

Kob

Kobthan B.O246455
462

Sera

Devsari B.O246441
463

Bhergarh

Dungri Pindarpar B.O246481
464

Devpuri

Harmani B.O246481
465

Aliyoun

Dungri Karakot B.O246455
466

Tharali

Tharali S.O246481
467

Ratani

Bhagoti B.O246455
468

Chatula

Ban B.O246427
469

Farkot

Lodla B.O246453
470

Kot Deep

Tharali S.O246481
471

Lwani

Lwani B.O246427
472

Kot Gwar

Kimani B.O246481
473

Doniya Malla

Kurar B.O246481
474

Gwaldari

Debal S.O246427
475

Bhangota

Chopta B.O246453
476

Tuniya

Silori B.O246481
477

Simsari

Kobthan B.O246455
478

Rumela

Mundoli B.O246427
479

Saner

Ming Gadhera B.O246444
480

Atthu

Debal S.O246427
481

Simal Sana

Cheproun B.O246481
482

Lamkuni

Sunla B.O246481
483

Bhatiyana

Kothuli B.O246453
484

Bursol

Gerur B.O246481
485

Gorildhar

Aser Simli B.O246455
486

Dhura

Suya B.O246427
487

Binayak

Ming Gadhera B.O246444
488

Dharkot

Suya B.O246427
489

Sinai Talli

Sunaonbhenta B.O246482
490

Ruisan

Dungri Pindarpar B.O246481
491

Gandik Malla

Nalgaun S.O246453
492

Junidhar

Cheproun B.O246481
493

Belsara Gaon

Narainbagar S.O246455
494

Kail

Debal S.O246427
495

Gandik Malla

Kafoli Malli B.O246453
496

Siruwa

Ghesh B.O246427
497

Hartoli

Talwari S.O246482
498

Baiskhan

Tharali S.O246481
499

Aamsaur

Nalgaun S.O246453
500

Nagar Kotiyana

Harmani B.O246481
501

Jaspur

Nakholi B.O246455
502

Roona

Ban B.O246427
503

Bangari

Kothuli B.O246453
504

Ghar Gwara

Ghesh B.O246427
505

Farguli

Gwaldam S.O246441
506

Chamma

Dungri Pindarpar B.O246481
507

Dungri

Dungri Karakot B.O246455
508

Magjeena

Lwani B.O246427
509

Khakoli

Chaur B.O246427
510

Bamarigar

Melkhet B.O246427
511

Meeng

Ming Gadhera B.O246444
512

Jhinjholi

Maita B.O246481
513

Kevar Talla

Narainbagar S.O246455
514

Sunaun

Sunaonbhenta B.O246482
515

Rool

Boragarh B.O246427
516

Opther

Choting B.O246427
517

Letal Talla

Kurar B.O246481
518

Dhapusain

Chhekura B.O246455
519

Kankhora

Mundoli B.O246427
520

Salpur

Kulsari B.O246481
521

Devidhar

Naini B.O246455
522

Thala

Talwari S.O246482
523

Airetha

Devsari B.O246441
524

Rei

Gairbaram B.O246481
525

Mauna Malla

Mauna B.O246455
526

Okhalidhar

Ghesh B.O246427
527

Malla Dhura

Suya B.O246427
528

Devsthali

Mundoli B.O246427
529

Dharoun

Kurar B.O246481
530

Nainldora Arkhanda

Chaliyapani B.O246455
531

Giwaigair

Devsari B.O246441
532

Majetha

Silori B.O246481
533

Chaliya Pani

Chaliyapani B.O246455
534

Bagarigar

Mundoli B.O246427
535

Tangeela

Sawar B.O246427
536

Labbu Pilkhara

Ulangra B.O246427
537

Semal

Kulsari B.O246481
538

Barakot

Kimoli B.O246455
539

Jarpani

Chiringa B.O246441
540

Simar Malla

Silori B.O246481
541

Mussaudiyar

Naini B.O246455
542

Choting

Choting B.O246427
543

Ghugtoli

Rain B.O246427
544

Sringthal

Beradhar B.O246427
545

Dhunbajiniya

Dungri Pindarpar B.O246481
546

Paithani

Paithani B.O246455
547

Dhamdhama

Dungri Pindarpar B.O246481
548

Ased

Aser Simli B.O246455
549

Tundari

Cheproun B.O246481
550

Saraun

Dungri Karakot B.O246455
551

Chhinudyartok

Jainbisht B.O246427
552

Gunad

Nalgaun S.O246453
553

Lamkuni

Kulsari B.O246481
554

Mahargwar

Sawar B.O246427
555

Kulsari

Kulsari B.O246481
556

Dungri

Dungri Pindarpar B.O246481
557

Bhulkwani

Kothuli B.O246453
558

Vimloli

Gairbaram B.O246481
559

Arkhanda

Chaliyapani B.O246455
560

Suya Malla

Suya B.O246427
561

Khainoli

Khainoli B.O246444
562

Bahatara

Ghesh B.O246427
563

Tajpur Malla

Kulsari B.O246481
564

Maita Malla

Maita B.O246481
565

Chandeshwar

Gabani B.O246453
566

Cheproun

Cheproun B.O246481
567

Kayee

Nakholi B.O246455
568

Diyar Khet

Torti B.O246427
569

Nawali

Garkot B.O246444
570

Gair Kunwar Patta

Torti B.O246427
571

Ghaniyalsain

Tungeshwar B.O246482
572

Sagbada

Kurar B.O246481
573

JakhPatiyun

Jakhapatiyun B.O246453
574

Kamkholi Talla

Kurar B.O246481
575

Bhawari

Gadsira B.O246455
576

Kalseri

Jainbisht B.O246427
577

Gwar

Kothuli B.O246453
578

Tajpur Talla

Lwani B.O246427
579

Jhunakdhar

Tungeshwar B.O246482
580

Bajwar Bagakhat

Kimani B.O246481
581

Bethara

Lodla B.O246453
582

Pastoli

Kulsari B.O246481
583

Kimoli

Kimoli B.O246455
584

Rushani

Balan B.O246427
585

Chirkhun

Jakhapatiyun B.O246453
586

Godana

Suya B.O246427
587

Parethi

Kobthan B.O246455
588

Gwaldam

Gwaldam S.O246441
589

Chaunda

Tharali S.O246481
590

Gwara

Mauna B.O246455
591

Bagakhet

Talwari S.O246482
592

Munigar

Kheta B.O246427
593

Khurali

Mundoli B.O246427
594

Bazawar

Chaur B.O246427
595

Dangtoli

Ming Gadhera B.O246444
596

Kakartoli

Kulsari B.O246481
597

Painti Malla

Nakholi B.O246455
598

Burjola

Burjola B.O246482
599

Sarkot

Nandkeshari B.O246427
600

Palwara

Rain B.O246427
601

Magartoli

Cheproun B.O246481
602

Dhulet

Aser Simli B.O246455
603

Karja

Ban B.O246427
604

Simal Sain

Tharali S.O246481
605

Gumna

Nakholi B.O246455
606

Dharkot

Talwari S.O246482
607

Jhariyan

Chiringa B.O246441
608

Simar Talla

Silori B.O246481
609

Naini Malla

Naini B.O246455
610

Pari kodima

Ban B.O246427
611

Mopata

Boragarh B.O246427
612

Dhara Talla

Nandkeshari B.O246427
613

Gadi Gwar

Silori B.O246481
614

Palsari

Chhekura B.O246455
615

Siregar

Devsari B.O246441
616

Malidhar

Cheproun B.O246481
617

Durgapani

Jhinjhoni B.O246455
618

Bamotiya

Beradhar B.O246427
619

Akhori

Ban B.O246427
620

Malagaon

Sawar B.O246427
621

Shivdhar

Cheproun B.O246481
622

Budhera

Jhinjhoni B.O246455
623

Kalyani

Chiringa B.O246441
624

Sunla

Sunla B.O246481
625

Sirkhola

Chhekura B.O246455
626

Haripur

Ulangra B.O246427
627

Goodhup Rampur

Torti B.O246427
628

Talbari

Ban B.O246427
629

Doniya Talla

Kurar B.O246481
630

Gwaro

Sawar B.O246427
631

Dharbaram

Gairbaram B.O246481
632

Bedula Dharkot

Narainbagar S.O246455
633

Bamangaon

Harmani B.O246481
634

Silkoti

Nakholi B.O246455
635

Danuchaura

Chaur B.O246427
636

Karakot

Nalgaun S.O246453
637

Maita Talla

Maita B.O246481
638

Chandrapuri

Jhinjhoni B.O246455
639

Malla

Lwani B.O246427
640

Kuni

Kooni B.O246481
641

Hari Nagar

Kurar B.O246481
642

Daduwagarh

Lodla B.O246453
643

Alkot

Maita B.O246481
644

Chaurakhal

Chhekura B.O246455
645

Bank

Mundoli B.O246427
646

Mal

Garkot B.O246444
647

Banuri

Mundoli B.O246427
648

Tajpur Talla

Kulsari B.O246481
649

Nail

Kulsari B.O246481
650

Gurakhod

Kothuli B.O246453
651

Darmola

Dungri Pindarpar B.O246481
652

Kulu

Aser Simli B.O246455
653

Doding

Beradhar B.O246427
654

Angoth

Garkot B.O246444
655

Harani

Mundoli B.O246427
656

Lolti

Tungeshwar B.O246482
657

Silori

Silori B.O246481
658

Kafoli Talli

Kafoli Malli B.O246453
659

Kharkhet

Kurar B.O246481
660

Era

Nakholi B.O246455
661

Kanti Gwar

Beradhar B.O246427
662

Harjuni

Kafoli Malli B.O246453
663

Timila

Suya B.O246427
664

Kasbi Nagar

Tungeshwar B.O246482
665

Bansari

Silori B.O246481
666

Bountha

Kafoli Malli B.O246453
667

Pawai

Kurar B.O246481
668

Malla Agar

Kimoli B.O246455
669

Sarmata

Ghesh B.O246427
670

Gulabkot

Kothuli B.O246453

Total Records: 670

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Tharali, Chamoli, Uttarakhand. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Tharali, Chamoli, Uttarakhand.

Facebook fans

-

Last updated on: August, 12 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post