Raghogarh Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Duhawad

Dorana B.O473110
2

Barkhedi Ram

Todra B.O473287
3

Motipur

Dongar Motipur B.O473287
4

Awan

Awan B.O473226
5

Jamner

Jamner B.O473287
6

Ikodiya

Ruthiyai S.O473110
7

Gangna

Torai B.O473287
8

Ladaiya Kheda

Kharai B.O473774
9

Chandan Bhent

Ramnagar B.O473226
10

Peelaghata

Gaori B.O473287
11

Sarvarpur

Dharnawda B.O473110
12

Mauhapura

Badi Ukawad B.O473287
13

pijada

Ramnagar B.O473226
14

Dhadhonya

Jamner B.O473287
15

Haripur

Badi Ukawad B.O473287
16

Ruthiyai

Ruthiyai S.O473110
17

phatan

Kherai B.O473226
18

Kamalpura Maidani

Torai B.O473287
19

Shankarpura

Badi Ukawad B.O473287
20

Ghata Khedi

N.F.L.Vijaipur S.O473111
21

Dehri

Raghogarh S.O473226
22

Naganpur

Ramnagar B.O473105
23

Ratanpur

Jamner B.O473287
24

Ditalwada

Gaori B.O473287
25

Sakatpur

Dongar Vijaypur B.O473111
26

Yakoobpura

Raghogarh S.O473226
27

Kaharpura

Badi Ukawad B.O473287
28

Raghogarh

Raghogarh S.O473226
29

Imaliya

Dongar Motipur B.O473287
30

Kherad

Kherai B.O473226
31

Natariyai

Jangru B.O473287
32

Raghupur

Raghogarh S.O473226
33

Prem Garh

Parkana B.O473287
34

sogpura

Kherai B.O473226
35

Virpura

Maksudangarh S.O473287
36

ishthoda

Kherai B.O473226
37

Alampur

Badi Ukawad B.O473287
38

Kudaiya

Raghogarh S.O473226
39

Kolaras

Torai B.O473287
40

Sar Sahela

Awan B.O473226
41

Shergarh

Todra B.O473287
42

Barrya

Awan B.O473226
43

Shripura

Maksudangarh S.O473287
44

Fattukhedi

Raghogarh S.O473226
45

Barkhedi Hathni

Jamner B.O473287
46

Parwariya

Raghogarh S.O473226
47

Doba

Barsat B.O473287
48

Ahir Khedi

Dongar Vijaypur B.O473111
49

Badoukawad

Badi Ukawad B.O473287
50

Kotra

Dharnawda B.O473110
51

Baroda Khurd

Torai B.O473287
52

Mudiya Garh

Jamner B.O473287
53

Bargiya Kheda

Raghogarh S.O473226
54

Kadarpura

Badi Ukawad B.O473287
55

Nadner

Dorana B.O473110
56

Govindpura

Gaori B.O473287
57

Chaura Khedi

Raghogarh S.O473226
58

Pipal Khedi

Barsat B.O473287
59

Bhulay

Dharnawda B.O473110
60

raghu pur

Ramnagar B.O473226
61

Dhina Khedi

Jangru B.O473287
62

Jalalpur

Jamner B.O473287
63

Belka

Dongar Vijaypur B.O473111
64

Todi

Raghogarh S.O473226
65

Kishan Khedi

Dongar Motipur B.O473287
66

Sundar Khedi

Gaori B.O473287
67

Hajratpur

Dongar Vijaypur B.O473111
68

dhirdaya

Kherai B.O473226
69

Balakheda

Ramnagar B.O473105
70

Sallamgarh

Jangru B.O473287
71

Kankarwas

Maksudangarh S.O473287
72

Ram Nagar

Ramnagar B.O473226
73

Kakwasa

Jamner B.O473287
74

kudaidth

Kherai B.O473226
75

Nimkhedi

Todra B.O473287
76

Rajgarh

Raghogarh S.O473226
77

Raghunathpura

Barsat B.O473287
78

Bala Khedi

Raghogarh S.O473226
79

Athai Kheda

Jamner B.O473287
80

Islam Nagar

Raghogarh S.O473226
81

Bhagwanpura

Barsat B.O473287
82

kunda

Kherai B.O473226
83

Mahmod Nagar

Barsat B.O473287
84

Sehar Kheda

Raghogarh S.O473226
85

Shripura

Torai B.O473287
86

Bholapura

Raghogarh S.O473226
87

Surajpura

Maksudangarh S.O473287
88

gangapur pathar

Awan B.O473226
89

Bhojpura

Jamner B.O473287
90

Puraina

Raghogarh S.O473226
91

Shahpur

Shahpur B.O473287
92

Jairampura

Parkana B.O473287
93

Bala Bhaint

Vijaypur B.O473111
94

Baroda Kalan

Badi Ukawad B.O473287
95

Laxmanpura

Dharnawda B.O473110
96

Bhairogarh

Jamner B.O473287
97

Naseerpur

Nasirpur B.O473287
98

Barkhuwa Khurd

Raghogarh S.O473226
99

Khejda

Nasirpur B.O473287
100

Rampura

Dharnawda B.O473110
101

Higona

Jangru B.O473287
102

Dhay

Raghogarh S.O473226
103

Tajpura

Jamner B.O473287
104

Gadarwara

Dorana B.O473110
105

Udaypuri

Raghogarh S.O473226
106

Gawari

Gaori B.O473287
107

Khejda

Todra B.O473287
108

Dawatpura

Vijaypur B.O473111
109

arampur

Awan B.O473226
110

Krondi

Shahpur B.O473287
111

Aamliyawada

Todra B.O473287
112

Tuman Khedi

Dongar Vijaypur B.O473111
113

Jamirajpura

Raghogarh S.O473226
114

Anandpur

Dorana B.O473110
115

Khair Kheda

Badi Ukawad B.O473287
116

Ramtek

Raghogarh S.O473226
117

Kamalpur Dang

Maksudangarh S.O473287
118

narkapura

Ramnagar B.O473226
119

Pareva

Todra B.O473287
120

besan khyda

Awan B.O473226
121

Raja Hedi

Jangru B.O473287
122

Budhoriya

Raghogarh S.O473226
123

Banjaripura

Badi Ukawad B.O473287
124

Ismailpur

Raghogarh S.O473226
125

Dhaparyai

Jangru B.O473287
126

maraytha

Ramnagar B.O473226
127

Mer Khedi

Parkana B.O473287
128

Maliya Khedi

Jamner B.O473287
129

Shujalgarh

Awan B.O473226
130

Singrampur

Badi Ukawad B.O473287
131

Bhukani

Raghogarh S.O473226
132

Amalya Gocha

Barsat B.O473287
133

Kergarh

Raghogarh S.O473226
134

Bilkheda

Nasirpur B.O473287
135

Sawari Nath

Kherai B.O473226
136

Sita Khedi

Parkana B.O473287
137

Kailashpura

Badi Ukawad B.O473287
138

gail complex

Gail Complex S.O473112
139

Chopna

Badi Ukawad B.O473287
140

Nadner

Ruthiyai S.O473110
141

Devipura

Jamner B.O473287
142

Rajpura

Badi Ukawad B.O473287
143

Bhera Khedi

Raghogarh S.O473226
144

Kudai Maru

Jangru B.O473287
145

Dharnawada

Dharnawda B.O473110
146

Jharpai

Dongar Motipur B.O473287
147

Gora

Raghogarh S.O473226
148

Todra

Todra B.O473287
149

Godiya

Dorana B.O473110
150

Vijawada

Raghogarh S.O473226
151

Godiya

Gaori B.O473287
152

Mahadeopura

Todra B.O473287
153

Murlipura

Vijaypur B.O473111
154

Bairwas

Raghogarh S.O473226
155

Umariya

Guna H.O473001
156

Madhopura

Badi Ukawad B.O473287
157

Banskhedi

Badi Ukawad B.O473287
158

Brisingpura

Vijaypur B.O473111
159

Majhera

Raghogarh S.O473226
160

Haripur

Dorana B.O473110
161

Semra

Awan B.O473226
162

Khedli Maidani

Maksudangarh S.O473287
163

balakhyda

Ramnagar B.O473226
164

Kanjai

Dongar Motipur B.O473287
165

Patan

Raghogarh S.O473226
166

Pipal Kheda

Nasirpur B.O473287
167

Bhadauri

Raghogarh S.O473226
168

Shyampur

Dongar Motipur B.O473287
169

Dilwarpur

Raghogarh S.O473226
170

Kharagpura

Raghogarh S.O473226
171

Gopalgarh

Todra B.O473287
172

mirjapur

Kherai B.O473226
173

Parkana

Parkana B.O473287
174

Meru Khedi

Jangru B.O473287
175

Thukrawada

Raghogarh S.O473226
176

Sujapura

Gaori B.O473287
177

bidhoriya

Kherai B.O473226
178

Basantpura

Parkana B.O473287
179

khayra

Kherai B.O473226
180

Chandpura

Parkana B.O473287
181

Sohan Khedi

Maksudangarh S.O473287
182

Khushalpur

Maksudangarh S.O473287
183

Kotra

Kotra B.O473115
184

Diroli

Badi Ukawad B.O473287
185

Barkhedi

Dorana B.O473110
186

Durgpura

Shahpur B.O473287
187

Rajpura

Parkana B.O473287
188

Bighanwas

Raghogarh S.O473226
189

Lalpura

Badi Ukawad B.O473287
190

Kolua

Dorana B.O473110
191

Karela

Torai B.O473287
192

Kabulpura

Raghogarh S.O473226
193

Triloki Pura

Badi Ukawad B.O473287
194

Khair Khedi

Ruthiyai S.O473110
195

Gunjari

Badi Ukawad B.O473287
196

Mahua Kheda

Nasirpur B.O473287
197

Rajna Khedi

Vijaypur B.O473111
198

Bala Kheda

Raghogarh S.O473226
199

Sawat Khedi

Ramnagar B.O473105
200

Mohari

Dongar Motipur B.O473287
201

Bapchi

Torai B.O473287
202

Dongar Vijaypur

Dongar Vijaypur B.O473111
203

Mohanpur

Raghogarh S.O473226
204

Jaitpur

Ruthiyai S.O473110
205

Ukawad

Raghogarh S.O473226
206

Kudai Dang

Jamner B.O473287
207

Dhiratpur

Raghogarh S.O473226
208

Mohmmadpur

Gaori B.O473287
209

Puraini

Raghogarh S.O473226
210

Salota

Todra B.O473287
211

bhrodth

Kherai B.O473226
212

Soda Khedi

Maksudangarh S.O473287
213

ghodalpura

Ramnagar B.O473226
214

kumariya

Kherai B.O473226
215

Imaliya

Maksudangarh S.O473287
216

nagan pur

Ramnagar B.O473226
217

Raghopura

Barsat B.O473287
218

Narayanpura

Gaori B.O473287
219

Uniganjpura

Raghogarh S.O473226
220

Sumeri

Jamner B.O473287
221

Ganeshpura

Kherai B.O473226
222

Devipura

Todra B.O473287
223

Khedli Dang

Raghogarh S.O473226
224

Chhatar Pura

Torai B.O473287
225

Bapcha

Jamner B.O473287
226

Laxmanpura

Badi Ukawad B.O473287
227

Pahadgarh

Binaganj S.O473115
228

Emnakhedi

Nasirpur B.O473287
229

Chanda Khedi

Dharnawda B.O473110
230

Fajalpur

Gaori B.O473287
231

Rugnathpura

Nasirpur B.O473287
232

Bishanpura

Raghogarh S.O473226
233

Maksudangarh

Maksudangarh S.O473287
234

Godalpur

Dharnawda B.O473110
235

Kishanganj Alias Motipur

Maksudangarh S.O473287
236

lathya

Kherai B.O473226
237

Aligarh

Todra B.O473287
238

Barkheda

Barsat B.O473287
239

Sanotiya

Dharnawda B.O473110
240

Judariya

Maksudangarh S.O473287
241

Nagankhedi

Nasirpur B.O473287
242

Bhaisana

Dongar Vijaypur B.O473111
243

Berkhedi

Awan B.O473226
244

Pipal Khedi

Ramnagar B.O473105
245

Mohmmadpur

Torai B.O473287
246

Barsat

Barsat B.O473287
247

Vijaypur

Vijaypur B.O473111
248

suaakhydi

Ramnagar B.O473226
249

Malsiya Todi

Dorana B.O473110
250

kudaiya krshi pham

Kherai B.O473226
251

Daulat Pura

Barsat B.O473287
252

adidhar

Ramnagar B.O473226
253

Mau

Barsat B.O473287
254

Kadaiya

Raghogarh S.O473226
255

Naipura

Maksudangarh S.O473287
256

Ramgarh

Raghogarh S.O473226
257

Shankarpura

Dongar Motipur B.O473287
258

Chandan Bhent

Raghogarh S.O473226
259

Sundarpura

Badi Ukawad B.O473287
260

gokaly

Ramnagar B.O473226
261

Mirpur

Ramnagar B.O473226
262

Kadai Kheda

Dongar Motipur B.O473287
263

Parsoliya

Raghogarh S.O473226
264

Rampura

Gaori B.O473287
265

vijaygard

Ramnagar B.O473226
266

Pachgodiya

Dongar Motipur B.O473287
267

bariiyakhyda

Ramnagar B.O473226
268

Tanda Barri

Torai B.O473287
269

Jaitpur

Ramnagar B.O473226
270

Dewapura

Badi Ukawad B.O473287
271

Barchha

Todra B.O473287
272

Mohanpur

Jamner B.O473287
273

Barod

Kumbhraj S.O473222
274

Fekara

Parkana B.O473287
275

Kanthi

Dharnawda B.O473110
276

Gadher

Todra B.O473287
277

Siya Khedi

Dongar Motipur B.O473287
278

Brisingpura

Raghogarh S.O473226
279

Manpura

Jamner B.O473287
280

Khejra Guruji

Dharnawda B.O473110
281

Mahu

Badi Ukawad B.O473287
282

nohar

Ramnagar B.O473226
283

Ballam Garh

Jangru B.O473287
284

Barkhedi Shyam

Dongar Motipur B.O473287
285

Daurana

Dorana B.O473110
286

Kajaliya

Torai B.O473287
287

Piproda

Jamner B.O473287
288

Gujar Khedi

Bhamawad B.O473111
289

Chetabarri

Raghogarh S.O473226
290

Ajroda

Magroda B.O473105
291

Nimkhedi

Gaori B.O473287
292

Borda

Dongar Motipur B.O473287
293

Khiriya

Bhamawad B.O473111
294

Thuniya Kundal

Raghogarh S.O473226
295

Shekhpur

Ruthiyai S.O473110
296

Dongar

Dongar Motipur B.O473287
297

Mant

Raghogarh S.O473226
298

Garkheda

Torai B.O473287
299

Anderaya Alies Balapura

Raghogarh S.O473226
300

Mirpur

Maksudangarh S.O473287
301

khushal pur

Awan B.O473226
302

Nalkheda

Torai B.O473287
303

shakra

Kherai B.O473226
304

Tedoni

Todra B.O473287
305

colua

Kherai B.O473226
306

Teja Khedi

Shahpur B.O473287
307

Govindpura

Raghogarh S.O473226
308

Kamarpura

Maksudangarh S.O473287
309

Pipal Khedi

Ramnagar B.O473226
310

Rampura

Todra B.O473287
311

Amargarh

Raghogarh S.O473226
312

Raghopura

Torai B.O473287
313

Bhagwatipura

Raghogarh S.O473226
314

Torai

Torai B.O473287
315

kisangard

Kherai B.O473226
316

Chandan Khiriya

Dharnawda B.O473110
317

Barkhedi

Gaori B.O473287
318

Mohanpur

Maksudangarh S.O473287
319

Achkalpur

Awan B.O473226
320

Jaisalmer

Gaori B.O473287
321

Khastiwada

Dorana B.O473110
322

Ganesh Pura

Todra B.O473287
323

Udaypura

Torai B.O473287
324

Budhana

Raghogarh S.O473226
325

Morwas

Jamner B.O473287
326

Pagara

Dorana B.O473110
327

Mansha Khedi

Jamner B.O473287
328

Palpur

Awan B.O473226
329

Chaura Khedi

Barsat B.O473287
330

Bishan Kheda

Shahpur B.O473287
331

Kedarpura

Muradpur B.O473110
332

Kajikheda

Nasirpur B.O473287
333

Raghopura

Jamner B.O473287
334

Harikheda

N.F.L.Vijaipur S.O473111
335

datya

Kherai B.O473226
336

Chanpura

Ramnagar B.O473105
337

Piplya

Gaori B.O473287
338

Dewapura

Jamner B.O473287
339

Rampura

Bhamawad B.O473111
340

Vanjala

Raghogarh S.O473226
341

Jagru

Jangru B.O473287
342

Narayanpur

Awan B.O473226
343

Goripura

Jamner B.O473287
344

Bamooriya

Raghogarh S.O473226
345

Munhasa

Gaori B.O473287
346

Nauhar

Raghogarh S.O473226
347

Niwari

Torai B.O473287
348

Shorampura

Awan B.O473226
349

Thikariya Kheda

Maksudangarh S.O473287
350

Ghoghar

Raghogarh S.O473226
351

Agarpura

Torai B.O473287
352

khjra

Ramnagar B.O473226
353

Kita Khedi

Maksudangarh S.O473287
354

Sankta

Raghogarh S.O473226
355

Sagar

Gaori B.O473287
356

Bahadargarh

Raghogarh S.O473226
357

Sarari

Jamner B.O473287
358

Deopur

Raghogarh S.O473226
359

Balrampura

Barsat B.O473287
360

Leg Nagar

Raghogarh S.O473226

Total Records: 360

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Raghogarh, Guna, Madhya Pradesh. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Raghogarh, Guna, Madhya Pradesh.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 16 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post