Narendranagar Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Masyada

Manderigaon B.O249192
2

Mandiyari Gaon

Manderigaon B.O249192
3

Khanana Mayfanika

Raika B.O249165
4

Dhudhtani

Tapoban B.O249192
5

Guriyali Choti

Palkot B.O249146
6

Mathiyali

Bharangaon B.O249193
7

Shivpuri

Shivpuri B.O249192
8

Bhinnu

Fakot B.O249175
9

Pater

Tapoban B.O249192
10

Kandari Gaon

Pokhri B.O249146
11

Gaindi

Sweer B.O249199
12

Jamansari

Mundala B.O249192
13

Kakhil

Bairaigaon B.O249192
14

Jakholi

Jakholi B.O249146
15

Kyarki

Bhutanu B.O249128
16

Sari

Banskatal B.O249192
17

Neergarh

Tapoban B.O249192
18

Saudadi

Palkot B.O249146
19

Munikireti

Munikireti S.O249137
20

Bandil

Bairaigaon B.O249192
21

Chopadi

Mindath B.O249192
22

Sain

Sain B.O249146
23

Soud

Kothi B.O249146
24

Majaligaon

Atali -byasi B.O249192
25

Pali

Jajal B.O249175
26

Samelsera

Jajal B.O249175
27

Hadi Sera

Berni B.O249175
28

Bara Thali

Fakot B.O249175
29

Lamoli

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
30

Gaad

Timli B.O249192
31

Athli Malli

Jajal B.O249175
32

Dewalsari

Bangsil B.O249180
33

Naur

Fakot B.O249175
34

DIVODADAELI

Dyuli B.O249175
35

Amola

Odada B.O249175
36

Salav

Timli B.O249192
37

Devnagar

Nagni B.O249175
38

Boregaon

Mindath B.O249192
39

Paturi

Nagni B.O249175
40

Dewali

Dyuli B.O249175
41

Kukhai Talli

Dyuli B.O249175
42

Bachheligaon

Bachhelikhal B.O249192
43

Oderkhet

Fakot B.O249175
44

Kundadhar

Kakhoor B.O249192
45

Banoli Talli

Odada B.O249175
46

Amsera

Jajal B.O249175
47

Narendranagar

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
48

Tachla

Fakot B.O249175
49

Thaur

Jajal B.O249175
50

Babani

Shivpuri B.O249192
51

Gudiatgaon

Nagni B.O249175
52

Kafol Gaon

Jajal B.O249175
53

Bedhi Tachala

Dyuli B.O249175
54

Pipal Sari

Agar B.O249175
55

Chald Gaon

Agar B.O249175
56

Matiyala

Shivpuri B.O249192
57

Mundala

Mundala B.O249192
58

Kuri

Sarigadkhamundi B.O249171
59

Jand

Mindath B.O249192
60

Sakanyani

Kothi B.O249146
61

Gaindi

Sald B.O249193
62

Silkani

Silkani B.O249192
63

Dangoo

Chamolgaon B.O249175
64

Pathau

Tapoban B.O249192
65

Kothi Malli Talli

Kothi B.O249146
66

Gaind Malla

Sweer B.O249199
67

Kakarhsain

Mundala B.O249192
68

Kandakhet

Naidogi B.O249192
69

Naughar

Palkot B.O249146
70

Bandhan

Dhatmeer B.O249128
71

Selwani

Bairaigaon B.O249192
72

Paligadan

Mindath B.O249192
73

Sera

Maroragaad B.O249146
74

Guriyali Bari

Ragar Gaon B.O249145
75

Bhageli

Kakhoor B.O249192
76

Dandasera

Banskatal B.O249192
77

Satand

Kathud B.O249146
78

Bhat Gaon

Ranakot B.O249146
79

Mamghera

Naidogi B.O249192
80

Pildi

Duwadhar B.O249175
81

Saroli

Duwadhar B.O249175
82

Khari Palli

Jajal B.O249175
83

Bhainsark

Duwadhar B.O249175
84

Lampali

Jajal B.O249175
85

Garh

Naidogi B.O249192
86

Banzakasain

Bagi B.O249175
87

Bhadani Khuri

Bangar B.O249180
88

Padsodi

Fakot B.O249175
89

Khari Talli

Jajal B.O249175
90

Banali

Duwadhar B.O249175
91

Shamkatal

Mindath B.O249192
92

Gwad

Duwadhar B.O249175
93

Dadela

Shivpuri B.O249192
94

Pipaleth

Jajal B.O249175
95

Fankali

Jajal B.O249175
96

Mathiyangaon

Bagi B.O249175
97

Pathau

Nagni B.O249175
98

Mansari

Shivanand Nagar S.O249192
99

Basuee

Fakot B.O249175
100

Bagar

Duwadhar B.O249175
101

Porigaon

Berni B.O249175
102

Talai

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
103

Bamund

Bairaigaon B.O249192
104

Jangleth

Fakot B.O249175
105

Kandari Gaon

Duwadhar B.O249175
106

Bemund

Jajal B.O249175
107

Sarswad

Chamolgaon B.O249175
108

Chilogikhal

Fakot B.O249175
109

Gajja

Gajja S.O249146
110

Pawakidevi

Naidogi B.O249192
111

Naidogi

Naidogi B.O249192
112

Berani Chhoti

Bagasu B.O249171
113

kalthani

Shivpuri B.O249192
114

Sountiyal Gaon

Pokhri B.O249146
115

Berani Bari

Bonga B.O249193
116

Tipari

Kakhoor B.O249192
117

Dhaigala

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
118

Udar Khet

Shivanand Nagar S.O249192
119

Shrikot

Ranakot B.O249146
120

Dadwa Jaspur

Sweer B.O249199
121

Kaset

Tapoban B.O249192
122

Kodar

Tapoban B.O249192
123

Guriyalbadi

Palkot B.O249146
124

Nail

Nail B.O249130
125

Sera

Kyara B.O249192
126

Timli

Timli B.O249192
127

Jeman Gaon

Kothi B.O249146
128

Andarfi Gaon

Pokhri B.O249146
129

Chameli I

Bairaigaon B.O249192
130

Gaad

Silkani B.O249192
131

Bag Sari

Maroragaad B.O249146
132

Mathiyali

Manjiyari B.O249192
133

Pungarh

Odada B.O249175
134

Saudari

Bagi B.O249175
135

Khatyari

Fakot B.O249175
136

Bhair

Fakot B.O249175
137

Malas

Fakot B.O249175
138

Gheradhar

Kakhoor B.O249192
139

Bendal

Duwadhar B.O249175
140

Syud

Bhalkatal B.O249180
141

Pasar

Odada B.O249175
142

Kund

Bagi B.O249175
143

Bemar

Fakot B.O249175
144

Silan

Shivpuri B.O249192
145

Kaund

Jajal B.O249175
146

Dubyalgang

Timli B.O249192
147

Pokhari

Odada B.O249175
148

Jijali

Nagni B.O249175
149

Narangi

Nagni B.O249175
150

Pungadu

Odada B.O249175
151

Mathosari

Kakhoor B.O249192
152

Bidon Gaon

Nagni B.O249175
153

Bagi

Bagi B.O249175
154

Sunarkot

Jajal B.O249175
155

Talai Talli

Odada B.O249175
156

Banskatal

Banskatal B.O249192
157

Kasol

Dyuli B.O249175
158

Kasmoli

Agar B.O249175
159

Bhaitan

Fakot B.O249175
160

Talai Lambadi

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
161

Gwar

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
162

Jamari

Ranakot B.O249146
163

Purwala

Mindath B.O249192
164

Naugaon

Naidogi B.O249192
165

Hadi Sera

Bhankoli-ranwain B.O249171
166

Khalisaud

Manderigaon B.O249192
167

Adali

Sain B.O249146
168

Kafol Gaon

Joshiyara B.O249193
169

Badod Bhangala

Kakhoor B.O249192
170

Fakot

Fakot B.O249175
171

Badkot

Tapoban B.O249192
172

Thapaliyal Gaon

Ranakot B.O249146
173

Bhainsyarau

Sweer B.O249199
174

Kathya

Shivpuri B.O249192
175

Kurhigad

Manjiyari B.O249192
176

Kot

Amsari B.O249146
177

Banoli Malli

Bhladiana S.O249131
178

Shivpuri Range

Shivpuri B.O249192
179

Bachilya

Manderigaon B.O249192
180

Lawa

Lawa B.O249146
181

Gudan Gaon

Lawa B.O249146
182

Chopariyarha

Banskatal B.O249192
183

Jamari Katal

Shivanand Nagar S.O249192
184

Dhargaon

Kathud B.O249146
185

Nasogi

Mundala B.O249192
186

Semali Katal

Fakot B.O249175
187

Sonsi

Duwadhar B.O249175
188

Kodi

Berni B.O249175
189

Bhandar Gaon

Jajal B.O249175
190

Nothriyan

Bagi B.O249175
191

Ghogasgadan

Kakhoor B.O249192
192

Bhingarki

Agar B.O249175
193

Kotar

Khyarsi B.O249180
194

patski

Chamolgaon B.O249175
195

Lamoli

Odada B.O249175
196

Berani Chhoti

Berni B.O249175
197

Judi

Chamolgaon B.O249175
198

Tail

Timli B.O249192
199

Kharsadi

Odada B.O249175
200

Ganwalgaon

Timli B.O249192
201

Reddhar

Fakot B.O249175
202

Katkot

Fakot B.O249175
203

Palas

Nagni B.O249175
204

Raudeli

Odada B.O249175
205

Mindath

Mindath B.O249192
206

Chamol Gaon

Chamolgaon B.O249175
207

Basal

Nagni B.O249175
208

Teepali

Jajal B.O249175
209

Vyasi

Odada B.O249175
210

Chameli II

Bairaigaon B.O249192
211

Katali

Nagni B.O249175
212

Khonkar

Jajal B.O249175
213

Bidon

Nagni B.O249175
214

Thakrasari

Jajal B.O249175
215

Hindolakhal

Duwadhar B.O249175
216

Katal

Manjiyari B.O249192
217

Kathud

Kathud B.O249146
218

Maidhar

Amsari B.O249146
219

Salam Khet

Shivanand Nagar S.O249192
220

Pajai Gaon

Silkani B.O249192
221

Pildi

Bhatiya B.O249171
222

Kharsh

Shivanand Nagar S.O249192
223

Bamankhola

Pokhri B.O249146
224

Soni

Bhankoli B.O249193
225

Bhaidpatala

Kakhoor B.O249192
226

Gothal

Fakot B.O249175
227

Bhatiya

Timli B.O249192
228

Bhaigarki

Amsari B.O249146
229

Gaind Talla

Sweer B.O249199
230

Khageti

Timli B.O249192
231

Kyara

Kyara B.O249192
232

Mansarigaon

Palkot B.O249146
233

Banoli Talli

Bhladiana S.O249131
234

Silasera

Mindath B.O249192
235

Badal

Shivpuri B.O249192
236

Man Gaon

Pokhri B.O249146
237

Kainsur

Palkot B.O249146
238

Dhaurhiyagala

Shivpuri B.O249192
239

Kheradhar

Duwadhar B.O249175
240

Sairgadan

Mundala B.O249192
241

Tamiyar

Odada B.O249175
242

Tegna

Bagi B.O249175
243

Koti

Duwadhar B.O249175
244

Bhatoli

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
245

Palogi

Odada B.O249175
246

Jyargamu

Manderigaon B.O249192
247

Chilogi Talli

Agar B.O249175
248

Bagara

Shivpuri B.O249192
249

Mansera

Berni B.O249175
250

Bhairgarh

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
251

Kail

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
252

Amkhala

Tapoban B.O249192
253

Kholi

Nagni B.O249175
254

Ghorsad

Shivanand Nagar S.O249192
255

Sadmu

Bagi B.O249175
256

Kheragad

Duwadhar B.O249175
257

Rampur

Jajal B.O249175
258

Rookhadanda

Bagi B.O249175
259

Nala Kanchan Pur

Shivanand Nagar S.O249192
260

Chiriyali Malli

Jajal B.O249175
261

Bhatoli

Duwadhar B.O249175
262

Udkhanda

Jajal B.O249175
263

Agar

Agar B.O249175
264

Chappani

Mindath B.O249192
265

Kathiya

Jajal B.O249175
266

Kunjapuri

Duwadhar B.O249175
267

Dhol

Nagni B.O249175
268

Agrakhal

Agar B.O249175
269

Khetu

Bairaigaon B.O249192
270

Maroda

Maroragaad B.O249146
271

Chaundali

Manderigaon B.O249192
272

Matola

Pokhri B.O249146
273

Sanjkatal

Kakhoor B.O249192
274

Paniyag

Timli B.O249192
275

Badeda

Duwadhar B.O249175
276

Khetu

Naidogi B.O249192
277

Dandodhar

Kathud B.O249146
278

Than

Nagrajadhar B.O249196
279

Bhargid

Banskatal B.O249192
280

Jajal

Jajal B.O249175
281

Bugala

Manderigaon B.O249192
282

Chamogi

Kathud B.O249146
283

Lodashi

Gona B.O249125
284

Koti

Sweer B.O249199
285

Kotar

Kyara B.O249192
286

Kyarki

Tapoban B.O249192
287

Palkot

Palkot B.O249146
288

Atali Talli

Jhalla B.O249135
289

Simand

Manjiyari B.O249192
290

Bhangala

Kakhoor B.O249192
291

Mayan Gaon

Pokhri B.O249146
292

Madewa

Pokhri B.O249146
293

Gholsraut

Tapoban B.O249192
294

Ampata

Jajal B.O249175
295

Khukhater

Agar B.O249175
296

Singtali

Atali -byasi B.O249192
297

Adwani

Berni B.O249175
298

Bairai Gaon

Bangsil B.O249180
299

Kukhai Malli

Dyuli B.O249175
300

Bhedarki

Nagni B.O249175
301

Siyud

Agar B.O249175
302

Katal

Timli B.O249192
303

Chiryali

Jajal B.O249175
304

Bairai Gaon

Bairaigaon B.O249192
305

Nagni Malli

Nagni B.O249175
306

Bhekarki Talli

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
307

KHERKI

Dyuli B.O249175
308

Anetha

Kyara B.O249192
309

Kukhai Bichali

Dyuli B.O249175
310

Hindola

Mundala B.O249192
311

Sakalana

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
312

Kolie Dhinkla

Nagni B.O249175
313

Saleth

Jajal B.O249175
314

Saldogi

Agar B.O249175
315

Palsera

Mindath B.O249192
316

Dagar

Duwadhar B.O249175
317

Bhavori

Odada B.O249175
318

Badera Talla

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
319

Ars

Chamolgaon B.O249175
320

Dagar

Bairaigaon B.O249192
321

Khaturi Gaon

Odada B.O249175
322

Lawadhar

Nagni B.O249175
323

Gangsar Gaon

Berni B.O249175
324

Kundchar

Shivanand Nagar S.O249192
325

Ghighud

Siree B.O249165
326

Chhatendi

Tapoban B.O249192
327

Pokhkri

Gajja S.O249146
328

Jaycot

Gangori B.O249193
329

Sangald

Manderigaon B.O249192
330

Beddhar

Dyuli B.O249175
331

Nodu

Timli B.O249192
332

Dawara

Pokhri B.O249146
333

Khatiyar

Ranichauri S.O249199
334

Bharwani

Mundala B.O249192
335

Gal

Bairaigaon B.O249192
336

Dadreli

Pokhri B.O249146
337

Temiar

Bhaneldi B.O249125
338

Kumdi

Mindath B.O249192
339

Manderigaon

Manderigaon B.O249192
340

Paweth

Shantipur Sondi B.O249146
341

Fart

Barsu B.O249135
342

Timli

Manjiyari B.O249192
343

Bhangeli

Kyara B.O249192
344

Ovary

Kathud B.O249146
345

Palogi

Pokhri B.O249146
346

Jamola

Kyara B.O249192
347

Pata

Fakot B.O249175
348

Gujrada

Dyuli B.O249175
349

Bandhan

Odada B.O249175
350

Kui

Duwadhar B.O249175
351

Tapowan

Tapoban B.O249192
352

Amsari

Berni B.O249175
353

Moldhar

Bangsil B.O249180
354

Kyari

Fakot B.O249175
355

Danda

Duwadhar B.O249175
356

Talai Malli

Odada B.O249175
357

Navasigaon

Manjiyari B.O249192
358

Chopadi

Bagi B.O249175
359

Berhampuri

Tapoban B.O249192
360

Odada

Odada B.O249175
361

Bhingarki

Chamolgaon B.O249175
362

Kothli

Chamolgaon B.O249175
363

Atali

Atali -byasi B.O249192
364

Mathusain

Nagni B.O249175
365

Kakhoor

Kakhoor B.O249192
366

Semalt

Fakot B.O249175
367

Nagni

Nagni B.O249175
368

Selupani

Jajal B.O249175
369

Tandeel

Dyuli B.O249175
370

Sain

Kyara B.O249192
371

Dewaldhar

Chamolgaon B.O249175
372

Duwadhar

Duwadhar B.O249175
373

Badiyon

Bagi B.O249175
374

Bansargaon

Berni B.O249175
375

Ghadiyaldhar

Silkani B.O249192
376

Kotli

Chamolgaon B.O249175
377

Laxmanjhula

Tapoban B.O249192
378

Ukhel

Raimer B.O249165
379

Dharkot

Tapoban B.O249192
380

Dhouldhar

Maroragaad B.O249146
381

Purwala

Matli B.O249193
382

Shivanandnagar

Shivanand Nagar S.O249192
383

Berani

Berni B.O249175
384

Nyurakatal

Manjiyari B.O249192
385

Ghandiyaldhar

Kathud B.O249146
386

Sweer

Sweer B.O249199
387

Gankot

Naidogi B.O249192
388

Kai

Tapoban B.O249192
389

Fafaruwan Gaon

Pokhri B.O249146
390

Tachhla

Fitari B.O249128
391

Loregaon

Mindath B.O249192
392

Mangalyachharh Danda

Banskatal B.O249192
393

Pokhari

Pokhri B.O249146
394

Bhutali

Rainthal B.O249135
395

Amarkhi

Kyara B.O249192
396

Bhirhet

Shivpuri B.O249192
397

Pendars

Sain B.O249146
398

Saundi

Shantipur Sondi B.O249146
399

Manjiyari

Manjiyari B.O249192
400

Kund Bebran

Dyuli B.O249175
401

Patesari

Chamolgaon B.O249175
402

Gwardi Jorasi

Jajal B.O249175
403

Banoli Malli

Odada B.O249175
404

Kumali

Jajal B.O249175
405

Farshupani

Manjiyari B.O249192
406

Atali Talli

Jajal B.O249175
407

Onad

Bangsil B.O249180
408

Matli

Nagni B.O249175
409

Dhelari

Nagni B.O249175
410

Vairola

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
411

Neer

Tapoban B.O249192
412

Daur Mai Kanda

Narendra Nagar S.O (Tehri Garhwal)249175
413

Bigud

Silkani B.O249192
414

Pater

Duwadhar B.O249175
415

Chaunpa

Jajal B.O249175
416

kukarbagi

Nagni B.O249175
417

Baagi

Naidogi B.O249192
418

Nidkot

Nagni B.O249175
419

Kamigaon

Manjiyari B.O249192
420

Adana

Jajal B.O249175
421

Nala

Jajal B.O249175
422

Soni

Duwadhar B.O249175
423

Than

Nagni B.O249175
424

Vyasi

Atali -byasi B.O249192
425

Genthal

Agar B.O249175
426

FERTH

Dyuli B.O249175
427

Barkoat

Nagni B.O249175
428

Bansoli

Bagi B.O249175
429

Kenkatal

Manjiyari B.O249192

Total Records: 429

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand.

Facebook fans

-

Last updated on: September, 10 2021

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post