Mundra Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Khakhar Moti

Moti Khakhar B.O370435
2

Fachariya

Vaghura B.O370410
3

Kuvaipadhar

Hatdi B.O370410
4

Mota Kapaya

Kapaya S.O370415
5

Mundra

Adani Port B.O370421
6

Jarpara

Zarpara B.O370405
7

Lakhapar

Lakhapar B.O370425
8

Deshalpar

Deshalpar B.O370405
9

Tumbadi Moti

Tumbadi B.O370435
10

Kundrodi

Kundrodi B.O370410
11

Vadala

Vadala B.O370410
12

Nana Kapaya

Kapaya S.O370415
13

Mundra

Mundra S.O370421
14

Navinal

Navinal B.O370405
15

Patri

Patri S.O370425
16

Moti Bhujpar

Bhujpur S.O370405
17

Vandh

Tunda B.O370435
18

Bagda

Kundrodi B.O370410
19

Luni

Luni B.O370410
20

Pragpar-2

Baraya B.O370415
21

Mangra

Sadau B.O370421
22

Ramaniya

Ramania B.O370405
23

Kandagara Nana

Lakhapar B.O370425
24

Bhadresar

Bhadreshwar B.O370410
25

Tumbadi Nani

Tumbadi B.O370435
26

Ratadiya

Ratadiya B.O370410
27

Mokha

Mokha B.O370410
28

Pragpar

Pragpar B.O370415
29

Sadau

Sadau B.O370421
30

Babiya

Beraja B.O370405
31

Tappar

Tappar (S) B.O370425
32

Bhorara

Bhorara B.O370410
33

Depa

Depa B.O370435
34

Vovar

Vovar B.O370410
35

Pavdiara

Bhadreshwar B.O370410
36

Samagoga

Samaghogha B.O370415
37

Shekhadiya

Sadau B.O370421
38

Pratappar

Pratappar B.O370405
39

Kanajra

Kanjara B.O370425
40

Gundala

Gundala S.O370410
41

Hamirmora

Vadala B.O370410
42

Tunda

Tunda B.O370435
43

Lifara

Vaghura B.O370410
44

Kukadsar

Hatdi B.O370410
45

Viraniya

Toda B.O370415
46

Baroi

Baroi B.O370421
47

Gelda

Gelda B.O370405
48

Vanki

Vanki B.O370425
49

Raga

Luni B.O370410
50

Kandagara Mota

Kandagara B.O370435
51

Chhasra

Chhasara B.O370410
52

Baraya

Baraya B.O370415
53

Karagoga

Karaghogha B.O370415
54

Dhrab

Dhrab B.O370421
55

Nani Bhujpar

Bhujpur S.O370405
56

Shiracha

Siracha B.O370435
57

Sukhpar

Moti Khakhar B.O370435
58

Vagura

Vaghura B.O370410
59

Hatdi

Hatdi B.O370410
60

Bocha

Karaghogha B.O370415
61

Toda

Toda B.O370415
62

Borana

Zarpara B.O370405
63

Goersama

Baroi B.O370421
64

Beraja

Beraja B.O370405

Total Records: 64

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Mundra, Kachchh, Gujarat. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Mundra, Kachchh, Gujarat.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 18 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post