Manamunda Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Similikata

Dapalla B.O762030
2

Jagadhatripur

Tundamal B.O762016
3

Baulapur

Sundhipadar B.O762016
4

Gundulia

Gundulia B.O762015
5

Damamunda

Damamunda B.O762016
6

Kakatapanga

Gundulia B.O762015
7

Baghad

Dapalla B.O762030
8

Rakshyasakuti

Gudvellipadar B.O762016
9

Khaliamunda

Manamunda S.O762016
10

Salepada

Gundulia B.O762015
11

Manoharpur

Sundhipadar B.O762016
12

Masinapada

Kasurbandha B.O762015
13

Sialijhuli

Lokapada B.O762030
14

Palasagora

Baghiabahal S.O762030
15

Bandhanjhuli

Jogindrapur B.O762016
16

Damagora

Gundulia B.O762015
17

Sunyapadar

Sundhipadar B.O762016
18

Tunikhamar

Tilapanga B.O762015
19

Chamarabahal

Sundhipadar B.O762016
20

Dapala

Dapalla B.O762030
21

Gambharipadar

Baragochha B.O762016
22

Mundipadar

Mundipadar B.O762015
23

Khairamal

Khairmal B.O762016
24

Chaunriapadar

Roxa B.O762015
25

Ghulughulapadar

Baghiabahal S.O762030
26

Bhurkipada

Manamunda S.O762016
27

Rugudapada

Sagada B.O762016
28

Gudabhanga

Mundipadar B.O762015
29

Satachangudi

Baragochha B.O762016
30

Mahule

Manupalli B.O762015
31

Guhipita

Jogindrapur B.O762016
32

Kumarakeli

Tundamal B.O762016
33

Menakasahi

Sagada B.O762016
34

Sanarahajore

Padarpada B.O762016
35

Sankarpur

Tundamal B.O762016
36

Chuhuranali

Sagada B.O762016
37

Pandiripada

Padarpada B.O762016
38

Kureipada

Tilapanga B.O762015
39

Adasingi

Sagada B.O762016
40

Basudevapali

Manamunda S.O762016
41

Malika munda

Manupalli B.O762015
42

Dengapadar

Dapalla B.O762030
43

Kapasira

Manamunda S.O762016
44

Benamunda

Sagada B.O762016
45

Kandhariapada

Manupalli B.O762015
46

Dinabandhupur

Padarpada B.O762016
47

Kakudichira

Kasurbandha B.O762015
48

Jhinkarapali

Baghiabahal S.O762030
49

Sanadehuripali

Sundhipadar B.O762016
50

Mahulabahali

Manamunda S.O762016
51

Tabada

Roxa B.O762015
52

Nagapur

Jogindrapur B.O762016
53

Mundipadarjungle

Mundipadar B.O762015
54

Tokeipali

Dapalla B.O762030
55

Patharla

Similipadar B.O762030
56

Jadapal

Gundulia B.O762015
57

Tundumal

Tundamal B.O762016
58

Amurda

Roxa B.O762015
59

Charpali

Tundamal B.O762016
60

Ghikundi

Khatakatia B.O762030
61

Kundhipadar

Sundhipadar B.O762016
62

Pudugapathar jungle

Rusibandha B.O762015
63

Khandikanapa

Sagada B.O762016
64

Damada

Gundulia B.O762015
65

Guabahal

Dapalla B.O762030
66

Bilaspur

Bilaspur B.O762016
67

Saskapadar

Sagada B.O762016
68

Karamapadar

Roxa B.O762015
69

Tubuda

Tundamal B.O762016
70

Gunduliajor

Sagada B.O762016
71

Malikpada

Sundhipadar B.O762016
72

Nadianabar

Sundhipadar B.O762016
73

Saraswatipur

Manamunda S.O762016
74

Sundhipadar

Sundhipadar B.O762016
75

Dariguba

Sagada B.O762016
76

Phatamunda

Tundamal B.O762016
77

Patalipada

Manupalli B.O762015
78

Banjimunda

Baragochha B.O762016
79

Bichanapati

Manamunda S.O762016
80

Raxa

Roxa B.O762015
81

Dimirijhuli

Khatakatia B.O762030
82

Khajroj

Sundhipadar B.O762016
83

Gochhapada

Jogindrapur B.O762016
84

Kirasira

Roxa B.O762015
85

Jalapali

Tundamal B.O762016
86

Kuaghara

Mundipadar B.O762015
87

Paratala

Dapalla B.O762030
88

Saradhapur

Manamunda S.O762016
89

Palasigori

Sagada B.O762016
90

Talapadar

Gundulia B.O762015
91

Palajhari

Sundhipadar B.O762016
92

Nuapali

Roxa B.O762015
93

Baghiabahal

Baghiabahal S.O762030
94

Tilikamal

Dapalla B.O762030
95

Rishibandha

Rusibandha B.O762015
96

Uchabahali

Manamunda S.O762016
97

Badapal

Manupalli B.O762015
98

Chichenga

Sundhipadar B.O762016
99

Gopalmal

Similipadar B.O762030
100

Lahorapada

Sagada B.O762016
101

Bahajore

Roxa B.O762015
102

Kochinibhogara

Tundamal B.O762016
103

Digi

Manupalli B.O762015
104

Gurudaspur

Dapalla B.O762030
105

Chatrubhujpur

Sundhipadar B.O762016
106

Tangiapadar

Sagada B.O762016
107

Kirimakhole

Gundulia B.O762015
108

Ambagahana

Tundamal B.O762016
109

Jamumal

Bilaspur B.O762016
110

Netijora

Sagada B.O762016
111

Nalikupa

Sagada B.O762016
112

Thatipali

Bilaspur B.O762016
113

Talapada

Padarpada B.O762016
114

Deuli

Manamunda S.O762016
115

Rabedi

Damamunda B.O762016
116

Pudugapathar

Manupalli B.O762015
117

Bardola

Damamunda B.O762016
118

Bukuramunda

Jogindrapur B.O762016
119

Rugudighura

Manupalli B.O762015
120

Badajunani

Sagada B.O762016
121

Sahupada

Manupalli B.O762015
122

Jodasing

Baghiabahal S.O762030
123

Kirikichipali

Bilaspur B.O762016
124

Gopigan

Sagada B.O762016
125

Lochana

Gundulia B.O762015
126

Jamupali

Manamunda S.O762016
127

Kumarakani

Gundulia B.O762015
128

Sindurpur

Khatakatia B.O762030
129

Sariapali

Baragochha B.O762016
130

Patharkhandi

Manamunda S.O762016
131

Tangarpali

Roxa B.O762015
132

Penajora

Sundhipadar B.O762016
133

Patuapali

Tilapanga B.O762015
134

Dangajhol

Dapalla B.O762030
135

Fagunamal

Similipadar B.O762030
136

Risibandha jungle

Manupalli B.O762015
137

Badarahajor

Padarpada B.O762016
138

Bhainamunda

Roxa B.O762015
139

Dhundigora

Bilaspur B.O762016
140

Laxmiprasad

Laxmiprasad B.O762014
141

Junani

Lokapada B.O762030
142

Narasinghapur

Padarpada B.O762016
143

Budhikana

Manupalli B.O762015
144

Kuanrapada

Sagada B.O762016
145

Jhimali

Manupalli B.O762015
146

Jamupali

Similipadar B.O762030
147

Damapali

Bilaspur B.O762016
148

Tilatinga

Bilaspur B.O762016
149

Jogipadar

Manamunda S.O762016
150

Padarapada

Padarpada B.O762016
151

Nuapali

Baragochha B.O762016
152

Tunimunda

Tundamal B.O762016
153

Thurubandhali

Bilaspur B.O762016
154

Jogindrapur

Jogindrapur B.O762016
155

Sandhapali

Tundamal B.O762016
156

Sandhapali

Manupalli B.O762015
157

Bhaliapadar

Sagada B.O762016
158

Chancher

Sagada B.O762016
159

Sanadunguripali

Roxa B.O762015
160

Baligora

Sagada B.O762016
161

Sobhapabuli

Rusibandha B.O762015
162

Khatakhatia

Khatakatia B.O762030
163

Majhipada

Manamunda S.O762016
164

Gudhiali

Sundhipadar B.O762016
165

Rugudipali

Manupalli B.O762015
166

Jayadapur

Jogindrapur B.O762016
167

Kurumpadar

Gundulia B.O762015
168

Srinibaspur

Khatakatia B.O762030
169

Sauripali

Tundamal B.O762016
170

Sadanandapur

Damamunda B.O762016
171

Tirchipada

Gundulia B.O762015
172

Purunapani

Bilaspur B.O762016
173

Rugudighar jungle

Manupalli B.O762015
174

Khambeswaripali

Lokapada B.O762030
175

Gabajore

Gabjore B.O762030
176

Barhapita

Sundhipadar B.O762016
177

Dahya

Dahya B.O762015
178

Gopalpur

Sundhipadar B.O762016
179

Mundapada

Mundapada B.O762014
180

Khaliapaliandpuramunda

Khaliapalli B.O762030
181

Nunapanga

Manamunda S.O762016
182

Chuhurakan

Gundulia B.O762015
183

Kurtipali

Manamunda S.O762016
184

Kadopadar

Roxa B.O762015
185

Laeda

Dapalla B.O762030
186

Dimirimunda

Jogindrapur B.O762016
187

Ambapakhal

Tundamal B.O762016
188

Kanagun

Sagada B.O762016
189

Pankualapada

Bilaspur B.O762016
190

Padmatoli

Damamunda B.O762016
191

Badadehuripali

Sundhipadar B.O762016
192

Badamal

Tundamal B.O762016
193

Kadampal

Bilaspur B.O762016
194

Sekamal

Sundhipadar B.O762016
195

Tilipanga

Tilapanga B.O762015
196

Brahmani

Tundamal B.O762016
197

Dholapada

Sagada B.O762016
198

Gambharigora

Bilaspur B.O762016
199

Badaliapada

Sundhipadar B.O762016
200

Bharua

Gundulia B.O762015
201

Bardola

Baragochha B.O762016
202

Gansangudhi

Gundulia B.O762015
203

Kundamal

Dapalla B.O762030
204

Majhipada

Sundhipadar B.O762016
205

Jhagudugadia

Sagada B.O762016
206

Juragura

Manupalli B.O762015
207

Kalarajhuli

Jogindrapur B.O762016
208

Kurumunda

Gundulia B.O762015
209

Tulasikata

Similipadar B.O762030
210

Jamurlapadar

Baghiabahal S.O762030
211

Saradhapali

Sagada B.O762016
212

Badadunguripalijungle

Kasurbandha B.O762015
213

Rahasbiharipur

Sundhipadar B.O762016
214

Saragadu

Gundulia B.O762015
215

Patrapali

Similipadar B.O762030
216

Karamakhol

Dapalla B.O762030
217

Bikrampur

Bilaspur B.O762016
218

Ereda

Gundulia B.O762015
219

Guduvelipadar

Gudvellipadar B.O762016
220

Ankun

Gundulia B.O762015
221

Padmapurtukuda

Baghiabahal S.O762030
222

Nurpa

Manamunda S.O762016
223

Damapada

Gundulia B.O762015
224

Kurumunda

Sagada B.O762016
225

Kanapada

Manupalli B.O762015
226

Mrutunjayapur

Dapalla B.O762030
227

Hatipali

Jogindrapur B.O762016
228

Khairahana

Bilaspur B.O762016
229

Pauka

Sagada B.O762016
230

Rugudikanapa

Sagada B.O762016
231

Bendroka

Sagada B.O762016
232

Badebanga

Sagada B.O762016
233

Kalasulia

Sundhipadar B.O762016
234

Ghuguramunda jungle

Manupalli B.O762015
235

Sigadi

Sundhipadar B.O762016
236

Badalagora

Sagada B.O762016
237

Brundabana biharipur

Manamunda S.O762016
238

Gariapali

Tundamal B.O762016
239

Baragochha

Baragochha B.O762016
240

Bijapadar

Roxa B.O762015
241

Batepanga

Sagada B.O762016
242

Gudabhangajungle

Manupalli B.O762015
243

Paikabahal

Baghiabahal S.O762030
244

Manamunda

Manamunda S.O762016
245

Jhankarpada

Sagada B.O762016
246

Kasurabandha

Kasurbandha B.O762015
247

Keutipali

Jogindrapur B.O762016
248

Maheswarpinda

Roxa B.O762015
249

Dahimal

Similipadar B.O762030
250

Kantiapali

Lokapada B.O762030
251

Sigadi

Sagada B.O762016
252

Bagadia

Roxa B.O762015
253

Sanajhankarpali

Sundhipadar B.O762016
254

Singhapali

Kasurbandha B.O762015
255

Simulipadar

Similipadar B.O762030
256

Lokapada

Lokapada B.O762030
257

Binayakpur

Sundhipadar B.O762016
258

Karangagadu

Gundulia B.O762015
259

Jharmalikpada

Sundhipadar B.O762016
260

Badadunguripali

Kasurbandha B.O762015
261

Para

Baghiabahal S.O762030
262

Paichhadadar

Sundhipadar B.O762016
263

Ghantapali

Roxa B.O762015
264

Padmalavpur

Tundamal B.O762016
265

Khamar

Tilapanga B.O762015
266

Pipalpali

Baghiabahal S.O762030
267

Hatipali Alias Rangapali

Damamunda B.O762016
268

Kuakumuda

Sagada B.O762016
269

Ratakhandikhandajami

Damamunda B.O762016
270

Sagada

Sagada B.O762016
271

Bichika

Bilaspur B.O762016
272

Kapasirajungle

Manamunda S.O762016
273

Kumarkani jungle

Manupalli B.O762015
274

Siletpada

Bilaspur B.O762016
275

Bagadiajungle

Sagada B.O762016
276

Chingudipali

Sundhipadar B.O762016
277

Rugudipali

Baghiabahal S.O762030
278

Ghorelmunda

Sundhipadar B.O762016
279

Barakuthuli

Sagada B.O762016
280

Budhibalanda

Tilapanga B.O762015
281

Butumunda

Tundamal B.O762016
282

Jamatangi

Manupalli B.O762015
283

Rengali

Khatakatia B.O762030
284

Panjana

Sagada B.O762016
285

Kendumunda

Baragochha B.O762016
286

Padmapur

Roxa B.O762015
287

Kuerbhuin

Sagada B.O762016
288

Manupali

Manupalli B.O762015
289

Paribandh

Dapalla B.O762030
290

Kirla

Similipadar B.O762030
291

Asinabir

Bilaspur B.O762016
292

Bandhapada

Tilapanga B.O762015
293

Santipali

Damamunda B.O762016
294

Sunakhaijhuli

Roxa B.O762015
295

Baghamunda

Baghiabahal S.O762030
296

Dhungiapadar

Sundhipadar B.O762016
297

Kuthulipada

Gundulia B.O762015
298

Khaeramal

Khairmal B.O762016
299

Bhadimunda

Tilapanga B.O762015
300

Baulasingh

Dapalla B.O762030
301

Bhaliapadar

Manamunda S.O762016
302

Purusottamapur

Sundhipadar B.O762016
303

Ghugurmunda

Manupalli B.O762015
304

Ratakhandi

Damamunda B.O762016
305

Lumburjena

Gundulia B.O762015
306

Dangamunda

Manamunda S.O762016
307

Kanabir

Sundhipadar B.O762016
308

Malatigochhapada

Sagada B.O762016
309

Sanamanamunda

Tundamal B.O762016
310

Sanasulia

Sundhipadar B.O762016
311

Chhalanda

Sagada B.O762016
312

Mahatpur

Sundhipadar B.O762016
313

Kumbharua

Tilapanga B.O762015
314

Subarnapali

Manamunda S.O762016
315

Baghanadi

Sagada B.O762016

Total Records: 315

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Manamunda, Boudh, Odisha. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Manamunda, Boudh, Odisha.

Facebook fans

-

Last updated on: November, 17 2020

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post