Magadi Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Mayanaikanahalli

Kalya B.O562120
2

Koramangala

Chakarabhavi B.O562120
3

Kalludevanahalli

Kalludevanahalli B.O562120
4

Kodihalli

Biskur B.O562131
5

Ajjahalli

Adarangi B.O561101
6

Gudemaranahalli

Gudemaranahalli B.O562127
7

N.Hosapalya

Narasandra B.O562127
8

Byalakere

Bylakere B.O562127
9

Byadarahalli

Bilagumba B.O562120
10

Thaggikuppe

Thaggikuppe B.O562120
11

Hebbalalu

Sankighatta B.O562131
12

Vengalappanahalli

Karlamangala B.O561201
13

Kothagondanahalli

Motagondanahalli B.O562127
14

Thimmegowdanapalya

Madigondanahalli B.O562127
15

Kalipalya

Yennegere B.O562127
16

Bittasandra Colony

Yennegere B.O562127
17

Thagachaguppe

Bachenahatti B.O562120
18

Raghuvanapalya

Gangonahalli B.O562131
19

Matha

Attimagere B.O561201
20

Lakkenahalli

Hulikal B.O561101
21

Girijapura

Motagondanahalli B.O562127
22

Madivarpalya

Bylakere B.O562127
23

Bachenahatti

Bachenahatti B.O562120
24

Siddapura

Doddamudigere B.O562131
25

Upparthi

Kalya B.O562120
26

Shambhudevanahalli

Madabal B.O561201
27

Vasanthanagar

Madigondanahalli B.O562127
28

Adarangi

Adarangi B.O561101
29

Koramangala

Lakkenahalli B.O562127
30

Thimmasandra

Madigondanahalli B.O562127
31

Kempasagara

Kempasagara B.O562120
32

Tavarekere

Gangonahalli B.O562131
33

Varthenahalli

Kalari B.O562120
34

Gollahalli

Ajjanahalli B.O561201
35

Sankighatta Kaval

Sankighatta B.O562131
36

Kempapura

Hulikal B.O561101
37

Thirumalapura

Motagondanahalli B.O562127
38

Gudannanapalya

Marikuppe B.O562127
39

Marikuppe

Marikuppe B.O562127
40

Basavenahalli

Marikuppe B.O562127
41

Umansab palya

Lakkenahalli B.O562127
42

K.G.Krishnapura

Narasandra B.O562127
43

Ombathanakunte

Solur S.O562127
44

Parvathapalya

Lakkenahalli B.O562127
45

Veerapura

Solur S.O562127
46

Vaddarahalli

Yennegere B.O562127
47

Dommanakatte

Manniganahalli B.O562127
48

Hosapalya

Motagondanahalli B.O562127
49

S.Bydarahalli

Kalludevanahalli B.O562120
50

Kotagarahalli

Gejjagaragupppe B.O562120
51

Nethenahalli

Magadi S.O562120
52

Muthagadahalli

Hullenahalli B.O562131
53

Beechanahalli

Mayasandra B.O561101
54

Gudepalya

Bylakere B.O562127
55

Naganahalli

Marikuppe B.O562127
56

Bychapura

Lakkenahalli B.O562127
57

Dubbagottige

Thaggikuppe B.O562120
58

Belagavadi

Kalludevanahalli B.O562120
59

Kamasagara

Baginigere B.O562131
60

Guddahalli

Ajjanahalli B.O561201
61

Vajarahalli

Manniganahalli B.O562127
62

Kambadakallu

Yennegere B.O562127
63

Halayyanapalya

Marikuppe B.O562127
64

Thorechannohalli

Bilagumba B.O562120
65

Talekere

Doddamudigere B.O562131
66

Pura (Gattipura)

Madabal B.O561201
67

Kudlur

Gudemaranahalli B.O562127
68

Thammenahalli

Hulikal B.O561101
69

Gowdanapalya

Banavadi B.O562127
70

Mekaraiahnapalya

Motagondanahalli B.O562127
71

Balenahalli

Mathikere B.O562120
72

Singripalya

Sankighatta B.O562131
73

Varadohalli

Bachenahatti B.O562120
74

Siddedevarabetta State Forest

Ajjanahalli B.O561201
75

Dabbaguli

Manchanabele B.O562128
76

Bettahalli

Sirigiripura B.O561101
77

Mahimappanapalya

Udukunte B.O562127
78

Venkataiahnapalya

Narasandra B.O562127
79

Lakkasandra

Gejjagaragupppe B.O562120
80

Chikkathorepalya

Bachenahatti B.O562120
81

Hosahalli

Ajjanahalli B.O561201
82

Thippasandra

Thippasandra S.O562131
83

Parvathapura

Kudur S.O561101
84

Tuppadahalli

Yennegere B.O562127
85

Hanumanthanagar

Narasandra B.O562127
86

Muddaiahnapalya

Marikuppe B.O562127
87

Chilur

Manniganahalli B.O562127
88

Veerapura Gollarahatti

Udukunte B.O562127
89

Kakepalya

Banavadi B.O562127
90

Rajanpalya

Motagondanahalli B.O562127
91

Ramanahalli

Solur S.O562127
92

Ankanapalya

Motagondanahalli B.O562127
93

Ajjaianapalya

Madigondanahalli B.O562127
94

Hemapura

Banavadi B.O562127
95

Kavalapalya

Motagondanahalli B.O562127
96

Hanumapua

Manniganahalli B.O562127
97

Varadenahalli

Bachenahatti B.O562120
98

Mallenahalli

Chakarabhavi B.O562120
99

Sadamaranahalli

Chakarabhavi B.O562120
100

Neralekere

Thippasandra S.O562131
101

Kenkere

Sugganahalli B.O561101
102

Halasi colony

Marikuppe B.O562127
103

Pemmanahalli

Marikuppe B.O562127
104

Bydanahalli

Bylakere B.O562127
105

Harohalli

Kalya B.O562120
106

Chakrabavi

Chakarabhavi B.O562120
107

Mallasandra

Doddasomanahalli B.O562131
108

Polohalli

Karlamangala B.O561201
109

Veerapura

Udukunte B.O562127
110

Kempaiahnapalya

Narasandra B.O562127
111

Hyaganahalli

Bylakere B.O562127
112

Viswanathapura

Kempasagara B.O562120
113

Biskuru

Biskur B.O562131
114

Ajjanahalli

Ajjanahalli B.O561201
115

Manniganahalli

Manniganahalli B.O562127
116

Chikkamaskal

Marasandra B.O561101
117

Hakk Pikki Colony

Marikuppe B.O562127
118

Motagondanahalli

Motagondanahalli B.O562127
119

Basavapatna

Kalya B.O562120
120

Annaiahsastripalya

Thippasandra S.O562131
121

Alalakuppe

Chakarabhavi B.O562120
122

Gerahalli

Ajjanahalli B.O561201
123

Doddamaskal

Manchanabele B.O562128
124

Kenchanapura

Adarangi B.O561101
125

Marur

Narasandra B.O562127
126

Ambedkar Nagar

Lakkenahalli B.O562127
127

Magadi

Magadi S.O562120
128

Gattipura

Mathikere B.O562120
129

Magadi (Rural)

Veeregowdanadoddi S.O561201
130

Yallapura

Hullenahalli B.O562131
131

Srigiripura

Sirigiripura B.O561101
132

Udakunte

Udukunte B.O562127
133

Muppenahalli

Banavadi B.O562127
134

Chowra palya

Madigondanahalli B.O562127
135

Yannegere

Yennegere B.O562127
136

Kanikenahalli

Yennegere B.O562127
137

Shanthigrama

Bylakere B.O562127
138

Rangenahalli

Bylakere B.O562127
139

Aralimaradapalya

Madigondanahalli B.O562127
140

Alur Colony

Banavadi B.O562127
141

Hosur

Motagondanahalli B.O562127
142

Kuppemala

Yennegere B.O562127
143

Hoojenahalli

Manniganahalli B.O562127
144

Vitalapura

Kalya B.O562120
145

Somakkanamutta

Magadi S.O562120
146

Sathanur

Sathanur B.O562120
147

Chikkakalya

Baginigere B.O562131
148

Veerasagara

Sirigiripura B.O561101
149

Hosahalli

Motagondanahalli B.O562127
150

Ranganabetta

Solur S.O562127
151

Gerepalya

Motagondanahalli B.O562127
152

Harthi

Harathi B.O562120
153

Halasinganahalli

Kalari B.O562120
154

Sannenahalli

Gangonahalli B.O562131
155

Thimmasandra

Thimmasandra B.O561201
156

Alur

Banavadi B.O562127
157

Kempohalli

Manniganahalli B.O562127
158

Kalluvenkatanapalya

Lakkenahalli B.O562127
159

Dandigepura

Agalakote B.O562120
160

Hullenahalli

Hullenahalli B.O562131
161

Hanchikuppe

Veeregowdanadoddi S.O561201
162

Mummenahalli

Motagondanahalli B.O562127
163

Hanchibasavanapalya

Adarangi B.O561101
164

Hanumegowdanagar

Gudemaranahalli B.O562127
165

Muneshwara Kshetra

Udukunte B.O562127
166

Belagumba

Bilagumba B.O562120
167

Baganigerekaval

Baginigere B.O562131
168

Chandurayanahalli

Kalya B.O562120
169

Maralagondala

Karlamangala B.O561201
170

Manchanabele

Manchanabele B.O562128
171

Mayasandra

Mayasandra B.O561101
172

Narasandra

Narasandra B.O562127
173

Banavadi

Banavadi B.O562127
174

Neralavadi

Gejjagaragupppe B.O562120
175

Halasabele

Agalakote B.O562120
176

Nagamangala

Ajjanahalli B.O561201
177

Angajanahalli

Doddamudigere B.O562131
178

Mallappanahalli

Marasandra B.O561101
179

Bommanahalli

Motagondanahalli B.O562127
180

Raste Palya

Madigondanahalli B.O562127
181

Dombarapalya

Narasandra B.O562127
182

Arasinakunte

Madigondanahalli B.O562127
183

Kodihalli

Marikuppe B.O562127
184

Shettipalya

Gudemaranahalli B.O562127
185

Ranojigrama

Bylakere B.O562127
186

Bestarapalaya

Manniganahalli B.O562127
187

Atypura Palya

Lakkenahalli B.O562127
188

Kannasandra colony

Madigondanahalli B.O562127
189

Megalapalya

Madigondanahalli B.O562127
190

Sugganahalli

Sugganahalli B.O561101
191

Dase Gowdanapalya

Marikuppe B.O562127
192

K.G.Nagar

Narasandra B.O562127
193

Aladakatte

Madigondanahalli B.O562127
194

Thatavalu

Kempasagara B.O562120
195

Shidaganahalli

Harathi B.O562120
196

Machohalli

Thippasandra S.O562131
197

Annekaranahalli

Attimagere B.O561201
198

Jagannathapura

Gudemaranahalli B.O562127
199

Shiraganahalli

Banavadi B.O562127
200

Goruru

Solur S.O562127
201

Hulikatte

Chakarabhavi B.O562120
202

Hujagal

Kalya B.O562120
203

Shivanasandra

Doddasomanahalli B.O562131
204

Udavigere

Madabal B.O561201
205

Banavadi Colony

Banavadi B.O562127
206

Madalapalya

Udukunte B.O562127
207

Kare Hanumaiahnapalya

Narasandra B.O562127
208

Donakuppe

Agalakote B.O562120
209

Kalyani Kaval

Sankighatta B.O562131
210

Nelapatna

Veeregowdanadoddi S.O561201
211

Mylanahalli

Udukunte B.O562127
212

Kannanur

Marasandra B.O561101
213

Hempura Colony

Banavadi B.O562127
214

Ponnaianapalya

Gudemaranahalli B.O562127
215

Channapura

Chakarabhavi B.O562120
216

Iyandahalli

Doddamudigere B.O562131
217

Heligehalli

Mathikere B.O562120
218

Melanahalli

Attimagere B.O561201
219

Awerahalli

Manchanabele B.O562128
220

Chowdibegur

Marasandra B.O561101
221

Palanahalli

Udukunte B.O562127
222

Beeravara

Lakkenahalli B.O562127
223

Shanubhoganahalli

Bachenahatti B.O562120
224

Halashettihalli

Sathanur B.O562120
225

Bhantrakuppe

Bilagumba B.O562120
226

Doddasomanahalli

Doddasomanahalli B.O562131
227

Sabarapalya

Udukunte B.O562127
228

Hakkinalu

Marikuppe B.O562127
229

Balaiahnapalya

Gudemaranahalli B.O562127
230

Malluru

Motagondanahalli B.O562127
231

Shivanagar

Gudemaranahalli B.O562127
232

Thandenapura

Marikuppe B.O562127
233

Byalakere Colony

Bylakere B.O562127
234

Chikkasoluru

Solur S.O562127
235

Kaui Pooja

Madigondanahalli B.O562127
236

Ramayanapalya

Banavadi B.O562127
237

Gangonahalli

Gangonahalli B.O562131
238

Virupapura

Sugganahalli B.O561101
239

Gangenapura

Yennegere B.O562127
240

Kallipalya

Gudemaranahalli B.O562127
241

Anchepalya

Narasandra B.O562127
242

Thirumale

Magadi S.O562120
243

Singadasanahalli

Bachenahatti B.O562120
244

Shankighatta

Sankighatta B.O562131
245

Balekatte

Madabal B.O561201
246

Kankenahalli laya

Yennegere B.O562127
247

Soluru

Solur S.O562127
248

Gudemaranahalli town

Gudemaranahalli B.O562127
249

Kallur

Bachenahatti B.O562120
250

Kalya

Kalya B.O562120
251

Baganigere

Baginigere B.O562131
252

Guddalahalli

Karlamangala B.O561201
253

Basavnahalli colony

Marikuppe B.O562127
254

Mallapura

Banavadi B.O562127
255

Kombegowdanapalya

Marikuppe B.O562127
256

Juttanahalli

Kempasagara B.O562120
257

Marisomanahalli

Doddasomanahalli B.O562131
258

Basavenahalli

Karlamangala B.O561201
259

Nagasettihalli

Bylakere B.O562127
260

Voddarapalya

Marasandra B.O561101
261

Jogipalya

Motagondanahalli B.O562127
262

Rangenahalli

Yennegere B.O562127
263

Gummasandra

Magadi S.O562120
264

Janigere

Doddasomanahalli B.O562131
265

Hosahalli

Thaggikuppe B.O562120
266

Rangacharipalya

Veeregowdanadoddi S.O561201
267

Chikkamudigere

Doddamudigere B.O562131
268

Dollenahalli

Sirigiripura B.O561101
269

Seegepalya

Manniganahalli B.O562127
270

Bhadrapura

Lakkenahalli B.O562127
271

Basavanapalya

Kalya B.O562120
272

Huluvenahalli

Mathikere B.O562120
273

Gejjagaraguppe

Gejjagaragupppe B.O562120
274

Sahukar palya

Lakkenahalli B.O562127
275

Srinivasapura

Solur S.O562127
276

Honnaiana Palya

Marikuppe B.O562127
277

Basavangudipalya

Narasandra B.O562127
278

Maraenahalli

Motagondanahalli B.O562127
279

Muthaiahnaplaya

Narasandra B.O562127
280

SLN Crusher

Gudemaranahalli B.O562127
281

Thimmaregowdanapalya

Lakkenahalli B.O562127
282

Byrapura

Narasandra B.O562127
283

Chikkenahalli

Yennegere B.O562127
284

Kenche Gowdanapalya

Marikuppe B.O562127
285

Gollarapalya

Bachenahatti B.O562120
286

Kalkere

Doddamudigere B.O562131
287

Doddahalli

Mayasandra B.O561101
288

Gollahalli

Gudemaranahalli B.O562127
289

Manigunte

Madigondanahalli B.O562127
290

Bettegowdanapalya

Marikuppe B.O562127
291

Adakamaranahalli

Bachenahatti B.O562120
292

Subbasastripalya

Magadi S.O562120
293

Chikkahalli

Gangonahalli B.O562131
294

Madabal

Madabal B.O561201
295

Kannasandra

Lakkenahalli B.O562127
296

Somedevanahalli

Bylakere B.O562127
297

Hakkirala Colony

Marikuppe B.O562127
298

Kanchugaranahalli

Harathi B.O562120
299

Maraludevanapura

Chakarabhavi B.O562120
300

Kalari Kaval

Doddasomanahalli B.O562131
301

Karlahalli

Karlamangala B.O561201
302

Kudur

Kudur S.O561101
303

Bisalahalli

Narasandra B.O562127
304

Mooganahalli

Banavadi B.O562127
305

Lakkenahalli

Lakkenahalli B.O562127
306

Kondahalli

Kempasagara B.O562120
307

Doddamudigere

Doddamudigere B.O562131
308

Honnapura

Karlamangala B.O561201
309

Siddaiahnapalya

Bylakere B.O562127
310

Marasandra

Marasandra B.O561101
311

Kalyanapura

Marikuppe B.O562127
312

Siddappanapalya

Gudemaranahalli B.O562127
313

Honge Kaval

Kalari B.O562120
314

Narayanapura

Sankighatta B.O562131
315

Seegekuppe

Kalludevanahalli B.O562120
316

Thyagadarepalya

Karlamangala B.O561201
317

Muthasagara

Biskur B.O562131
318

Gundigere

Hulikal B.O561101
319

Shanthapura

Banavadi B.O562127
320

Erayana palya

Lakkenahalli B.O562127
321

Bettadasipalya

Bilagumba B.O562120
322

Kalari

Kalari B.O562120
323

Suttnakatte

Motagondanahalli B.O562127
324

Thore Hosapalya

Marikuppe B.O562127
325

Hosahalli

Marikuppe B.O562127
326

Narasimhaiahnapalya

Udukunte B.O562127
327

Narasapura

Banavadi B.O562127
328

Thattekere

Solur S.O562127
329

Uddandahalli

Gudemaranahalli B.O562127
330

Byrasandra

Udukunte B.O562127
331

Garageswarapura

Gudemaranahalli B.O562127
332

Lakkenahalli hand post

Lakkenahalli B.O562127
333

Kodipalya

Harathi B.O562120
334

Hanumapura

Kalya B.O562120
335

Kempapura

Doddasomanahalli B.O562131
336

Kagimadu

Adarangi B.O561101
337

Gollarahatti

Bylakere B.O562127
338

Marur Hand Post

Narasandra B.O562127
339

Bittasandra

Yennegere B.O562127
340

Agalakote

Agalakote B.O562120
341

T.Channapura

Chakarabhavi B.O562120
342

Dandenahalli

Baginigere B.O562131
343

Vaddarahalli

Ajjanahalli B.O561201
344

Kenchaiahnapalya

Lakkenahalli B.O562127
345

Sree rama Pura Colony

Marikuppe B.O562127
346

Kalhattipalya

Udukunte B.O562127
347

Panakanakallu

Magadi S.O562120
348

Kenchanahalli

Doddasomanahalli B.O562131
349

Karlamangala

Karlamangala B.O561201
350

Kuthingere

Adarangi B.O561101
351

Byrappanapalya

Motagondanahalli B.O562127
352

Muganahalli Colony

Banavadi B.O562127
353

Madigondanahalli

Madigondanahalli B.O562127
354

Yalagadahalli

Mathikere B.O562120
355

Kaduramanahalli

Thippasandra S.O562131
356

Sripathihalli

Kalya B.O562120
357

Managallu

Madabal B.O561201
358

Suthahalli Palya

Marikuppe B.O562127
359

Thoreramanahalli

Adarangi B.O561101
360

Kencahiahanapalya

Madigondanahalli B.O562127
361

Tharanapalya

Manniganahalli B.O562127
362

Karagadahalli

Thaggikuppe B.O562120
363

Raghunathapura

Thippasandra S.O562131
364

Tubinakere

Sathanur B.O562120
365

Attingere

Attimagere B.O561201
366

Palyadahalli

Biskur B.O562131
367

Hulikal

Hulikal B.O561101
368

Surappanahalli

Narasandra B.O562127
369

Esappanapalya

Manniganahalli B.O562127
370

Mathikere

Mathikere B.O562120
371

Lingenahalli

Solur S.O562127
372

Arepalya

Narasandra B.O562127
373

Tubarapalya

Solur S.O562127
374

K.B.Mutta

Banavadi B.O562127
375

Narayanaipalya

Narasandra B.O562127
376

Obaianapalya

Gudemaranahalli B.O562127
377

Tuppadahalli colony

Yennegere B.O562127
378

Udukunte Gollarahatti

Udukunte B.O562127
379

Chennigappanapalya

Udukunte B.O562127
380

Gejjagapalya

Marikuppe B.O562127

Total Records: 380

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Magadi, Ramanagar, Karnataka. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Magadi, Ramanagar, Karnataka.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 19 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post