Kolar Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Sulur

Doddvallabi B.O563133
2

Kenchapura

Shillengere B.O563103
3

Dadireddihalli

Holur B.O563126
4

Allikunte

Chamarahalli B.O563103
5

Ajjapalli

Kembodi B.O563103
6

Bennangur

Nayakarahalli B.O563126
7

Annihalli

Shanubhoganahalli B.O563103
8

Gangatta

Nukkanahalli B.O563126
9

Chikkanahalli

Settikothanur B.O563130
10

Thambihalli

Huthur B.O563103
11

Air field

Thoradevanahalli B.O563126
12

Agnihalli

Shanubhoganahalli B.O563103
13

Harohalli.

Madivala B.O563130
14

Kallipura

Shillengere B.O563103
15

Arinaganahalli

Thoradevanahalli B.O563126
16

Marjenahalli

Kamadenahalli B.O563103
17

Chowdadenahalli

Doddvallabi B.O563133
18

Hale Somarasanahalli

Chamarahalli B.O563103
19

Jannaghatta

Jannaghatta B.O563126
20

Eragasandra

Shanubhoganahalli B.O563103
21

Kodi Kannur

Arehalli B.O563102
22

Garudanahalli

Medihala B.O563157
23

Endrykayapura

Narasapura S.O563133
24

Begli

Begihosahalli B.O563102
25

Haleri

Matnahalli B.O563102
26

Madderi Mallandahalli

Madderi B.O563157
27

Manjili

Doddvallabi B.O563133
28

Banthiganahalli

Sugatur B.O563102
29

Vishwanagar

Kurugal B.O563157
30

Sulthan Thippasandra

Kolar H.O563101
31

Bussanahalli

Medihala B.O563157
32

Srirampura

Muduvathi B.O563102
33

Hale matnahalli

Matnahalli B.O563102
34

Chandrasekarapura

Kurugal B.O563157
35

Belamarnahalli

Belamaranahalli B.O563133
36

Koragondahalli

Muduvathi B.O563102
37

Gowdahalli

Sugatur B.O563102
38

Naganala

Medihala B.O563157
39

Chunchedenahalli

Arabikothnur B.O563133
40

Kolar

K N sanitorium B.O563102
41

Ashrama

Chakarasanahalli B.O563133
42

Kuduvanahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
43

Dinnur

Jannaghatta B.O563126
44

Bhatrahalli

Shillengere B.O563103
45

Holali

Shapur B.O563103
46

Dodda Kurubarahalli

Holur B.O563126
47

Dimba

Shillengere B.O563103
48

Settimadamangala

Velagalaburre B.O563126
49

Erabanahalli

Madivala B.O563130
50

Thimmasandra

Kembodi B.O563103
51

Bellambari

Nukkanahalli B.O563126
52

Garudapalya

Shanubhoganahalli B.O563103
53

Abbenahalli

Madivala B.O563130
54

Karahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
55

Itharasanahalli

Nayakarahalli B.O563126
56

Nandamballi

Tamaka S.O563103
57

Guttahalli

Belamaranahalli B.O563133
58

Haralakunte

Harati B.O563103
59

Muduvadi Hosahalli

Muduvadi B.O563126
60

Gaddekannur

Tamaka S.O563103
61

Kogilahalli

K N sanitorium B.O563102
62

Harjenahalli

Kurugal B.O563157
63

Khajikallahalli

Narasapura S.O563133
64

Begli Hosahalli

Begihosahalli B.O563102
65

Hoohalli

Arehalli B.O563102
66

Patalipura

Madderi B.O563157
67

Dinnahalli

Dinnahalli B.O563139
68

Chikkahasala

K N sanitorium B.O563102
69

Chaldiganahalli

Kyalanur B.O563157
70

Kolar

Kolar Bazar S.O563101
71

Devarahalli

Madderi B.O563157
72

Vinoba nagar

K N sanitorium B.O563102
73

Kallur

Sugatur B.O563102
74

Handrahalli

Medihala B.O563157
75

Chaluvanahalli

Arabikothnur B.O563133
76

Moorandahalli

Arehalli B.O563102
77

Kakinatha

Thotli B.O563102
78

R.K.halli

Rajakallahalli B.O563157
79

Kalva

Doddvallabi B.O563133
80

Madavagurjenahalli

Sugatur B.O563102
81

Kalkere

Belamaranahalli B.O563133
82

Mathikunte

Kamadenahalli B.O563103
83

Holur

Holur B.O563126
84

Chamarahalli

Chamarahalli B.O563103
85

Huthur

Huthur B.O563103
86

Kondenahalli

Muduvadi B.O563126
87

Doddnahalli

Shapur B.O563103
88

Somasandra

Holur B.O563126
89

Jogipalya.

Sugatur B.O563102
90

Kondrahalli

Madivala B.O563130
91

Basavanatha

Tamaka S.O563103
92

Gangarasanahalli

Nayakarahalli B.O563126
93

Girnahalli

Kembodi B.O563103
94

Madivala

Madivala B.O563130
95

Neelakantapura

Chamarahalli B.O563103
96

Jannappanahalli

Holur B.O563126
97

Nernahalli

Huthur B.O563103
98

Kendatti

Arabikothnur B.O563133
99

Kembodi

Kembodi B.O563103
100

Settivarahalli

Velagalaburre B.O563126
101

Holali hosur

Huthur B.O563103
102

Mangasandra

Begihosahalli B.O563102
103

Kuppahalli

Maderahalli B.O563102
104

Madderi

Madderi B.O563157
105

Kurki

Narasapura S.O563133
106

Bethni.

Maderahalli B.O563102
107

Hosahalli

Begihosahalli B.O563102
108

Seethi

Chenjimale B.O563157
109

Holerahalli

Rajakallahalli B.O563157
110

Dinnur.

Thotli B.O563102
111

Dinnur

Chenjimale B.O563157
112

Vibhuthipura

Kolar H.O563101
113

Dhanamatanahalli

Medihala B.O563157
114

Ankathatti

Matnahalli B.O563102
115

Kithandur

Thotli B.O563102
116

Raghupathi Agrahara

Kyalanur B.O563157
117

Doddavallabi

Doddvallabi B.O563133
118

Sangondahalli

Arehalli B.O563102
119

Kenchegowdanahalli

Maderahalli B.O563102
120

Raghupathi hosahalli

Kyalanur B.O563157
121

Uddappanahalli

Chakarasanahalli B.O563133
122

Karudubande

Narasapura S.O563133
123

Nandamballi

Chamarahalli B.O563103
124

Kondasandra

Holur B.O563126
125

Channarayapura

Kembodi B.O563103
126

Mullahalli

Velagalaburre B.O563126
127

Ekamballi

Shillengere B.O563103
128

Thurandahalli

Jannaghatta B.O563126
129

Kolakunjanahalli

Sugatur B.O563102
130

Dinnur

Madivala B.O563130
131

Belaganahalli.

Huthur B.O563103
132

Gundamanatha

Chaldiganahalli B.O563126
133

Harati

Harati B.O563103
134

Betta Benajanahalli

Settikothanur B.O563130
135

Nenumanahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
136

Muduvadi

Muduvadi B.O563126
137

Ramasandra

Kembodi B.O563103
138

Lakshmisagara

Chakarasanahalli B.O563133
139

M.Thippasandra

Shanubhoganahalli B.O563103
140

Thondala

Nayakarahalli B.O563126
141

Kalahastipura

Kembodi B.O563103
142

Singondahalli

Begihosahalli B.O563102
143

Muduvathi

Muduvathi B.O563102
144

Marjenahalli

Madderi B.O563157
145

Narasapura

Narasapura S.O563133
146

Chitnahalli

Thotli B.O563102
147

Kolar

Kolar Extension S.O563102
148

Talagunda

Medihala B.O563157
149

Kamandahalli

Kyalanur B.O563157
150

Elam

Arehalli B.O563102
151

Kurugal

Kurugal B.O563157
152

Kolar

Kolar H.O563101
153

Girijampete

Medihala B.O563157
154

Cholaghatta

Muduvathi B.O563102
155

Settikunte

Thotli B.O563102
156

Bedgi

Madderi B.O563157
157

Garudapalya

Doddvallabi B.O563133
158

Arahalli

Arehalli B.O563102
159

Matnahalli

Matnahalli B.O563102
160

Rajakallahalli

Rajakallahalli B.O563157
161

Chokkapura

Doddvallabi B.O563133
162

Kurubarahalli

Shillengere B.O563103
163

Korati Mallandahalli

Belamaranahalli B.O563133
164

Shanubhoganahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
165

Nukkanahalli

Nukkanahalli B.O563126
166

Gooliganahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
167

Nayakarahalli

Nayakarahalli B.O563126
168

Jangamabasapura

Shillengere B.O563103
169

Chaldiganahalli

Chaldiganahalli B.O563126
170

Konepura

Muduvathi B.O563102
171

Settiganahalli

Settikothanur B.O563130
172

Byalahalli

Kamadenahalli B.O563103
173

Jaderi

Holur B.O563126
174

Hollamballi

Shapur B.O563103
175

Kambipura

Madivala B.O563130
176

Vadagur

Kembodi B.O563103
177

Obenahalli

Jannaghatta B.O563126
178

Yalachipura

Kamadenahalli B.O563103
179

Metabande

Arabikothnur B.O563133
180

Manighatta

Shanubhoganahalli B.O563103
181

Thotliganahalli

Holur B.O563126
182

Somambudi Agrahara

Matnahalli B.O563102
183

Parswaganahalli

Muduvathi B.O563102
184

Thippenahalli

Kyalanur B.O563157
185

Thoranakambadahalli

Belamaranahalli B.O563133
186

Jangalahalli

Muduvathi B.O563102
187

Kolathammanahalli

Begihosahalli B.O563102
188

Cholaghatta

Madderi B.O563157
189

Keelukote

Kolar H.O563101
190

Perjenahalli.

Kurugal B.O563157
191

Hogari

Arehalli B.O563102
192

Maniyanahalli

Madderi B.O563157
193

Kolar

Kolar Doddapet S.O563101
194

Hullankallu

Rajakallahalli B.O563157
195

Doddahasala

K N sanitorium B.O563102
196

Zoohalli

Arehalli B.O563102
197

Byrandahalli

Kyalanur B.O563157
198

Nagalapura Gollahalli

Arabikothnur B.O563133
199

Byappanahalli

Sugatur B.O563102
200

Paparajanahalli

Maderahalli B.O563102
201

T.purahalli

Medihala B.O563157
202

Madivala

Arabikothnur B.O563133
203

Aralimaradahosahalli

Nayakarahalli B.O563126
204

Madithambihalli

Huthur B.O563103
205

Vishwanathapura

Belamaranahalli B.O563133
206

Shapur

Shapur B.O563103
207

Vaddarapalya

Velagalaburre B.O563126
208

Poovandahalli

Kamadenahalli B.O563103
209

Siresandra

Shapur B.O563103
210

Vanarasi

Muduvadi B.O563126
211

Kamadenahalli

Kamadenahalli B.O563103
212

Chikka Kurubarahalli

Holur B.O563126
213

Maderahalli

Maderahalli B.O563102
214

Bellavi

Madivala B.O563130
215

Dimba Chamanahalli

Shillengere B.O563103
216

Madanahalli

Velagalaburre B.O563126
217

Kodi Ramasandra

Tamaka S.O563103
218

Kondenahalli

H.Gollahalli B.O563131
219

Yanadahalli

Huthur B.O563103
220

Thoradevandahalli

Thoradevanahalli B.O563126
221

Besthenahalli

Kamadenahalli B.O563103
222

Jodikrishnapura

Narasapura S.O563133
223

Patna

Chamarahalli B.O563103
224

Sugatur

Sugatur B.O563102
225

Urigeli.

Sugatur B.O563102
226

Chanjimale

Chenjimale B.O563157
227

Bhuvanahalli

Belamaranahalli B.O563133
228

Nisar nagar

Arehalli B.O563102
229

Iragasandra

Madderi B.O563157
230

Kolar

Kolar Gandhi Nagar S.O563101
231

Pindipapanahalli

Madderi B.O563157
232

Kondarajanahalli

Maderahalli B.O563102
233

Medihala

Medihala B.O563157
234

Ammerahalli

Maderahalli B.O563102
235

Kadripura

Madderi B.O563157
236

Hodalavadi

Arehalli B.O563102
237

Barandahalli

Arehalli B.O563102
238

Madivala

Kurugal B.O563157
239

Byrasandra

Chakarasanahalli B.O563133
240

Chatrakodihalli

Begihosahalli B.O563102
241

Terahalli

Maderahalli B.O563102
242

Bettahosapura

Medihala B.O563157
243

Pemmasettihalli

Arabikothnur B.O563133
244

Shillangere

Shillengere B.O563103
245

Chillappanahalli

Nayakarahalli B.O563126
246

Parehosahalli

Kamadenahalli B.O563103
247

Abbani

Harati B.O563103
248

Velagalaburre

Velagalaburre B.O563126
249

Tamaka

Tamaka S.O563103
250

Yaranghatta

Shapur B.O563103
251

Veerapura

Thoradevanahalli B.O563126
252

Kumbarahalli

Tamaka S.O563103
253

Mallasandra

Nukkanahalli B.O563126
254

Seepura

Arehalli B.O563102
255

Harohalli

Madivala B.O563130
256

Gangapura

Chamarahalli B.O563103
257

Marenahalli

Holur B.O563126
258

Kotiganahalli

Harati B.O563103
259

Achatnahalli

Narasapura S.O563133
260

Bandur Krishnapura

Kembodi B.O563103
261

Balagere

Velagalaburre B.O563126
262

Chadumanahalli

Kembodi B.O563103
263

Karudabande Hosahalli

Narasapura S.O563133
264

Arabikothanur

Arabikothnur B.O563133
265

Thotli

Thotli B.O563102
266

Begli Benjenahalli

Begihosahalli B.O563102
267

Jambapura

Madderi B.O563157
268

Danavahalli

Chakarasanahalli B.O563133
269

Uppakunte

Sugatur B.O563102
270

Karenahalli.

Kyalanur B.O563157
271

Kolar Amanikere

Kolar H.O563101
272

Settihalli

Medihala B.O563157
273

Lakshminagar

K N sanitorium B.O563102
274

Seethi hosur

Chenjimale B.O563157
275

Chowdadenahalli

Maderahalli B.O563102
276

Pacharlahalli

Madderi B.O563157
277

Jangamagurjenahalli

Arehalli B.O563102
278

Bettadahosahalli

Maderahalli B.O563102
279

Maliyappanahalli

Kurugal B.O563157
280

Challahalli

Arabikothnur B.O563133
281

Hanumanthapura

Sugatur B.O563102
282

Hogari gollahalli.

Arehalli B.O563102
283

Channasandra

Kyalanur B.O563157
284

Nagalapura

Arabikothnur B.O563133
285

Yalavara

Kamadenahalli B.O563103
286

Beeramanahalli

Thoradevanahalli B.O563126
287

Vittappanahalli

Shanubhoganahalli B.O563103
288

Agrahara Somarasanahalli

Chamarahalli B.O563103
289

Yalavahalli

Chaldiganahalli B.O563126
290

Thippasandra

Shapur B.O563103
291

Ganganahalli

Chaldiganahalli B.O563126
292

Ramapura

Kaiwara S.O563128
293

Seesandra

Kembodi B.O563103
294

Shivapura

Chaldiganahalli B.O563126
295

Urati Agrahara

Thotli B.O563102
296

Thambihalli

Madivala B.O563130
297

Haratimallandahalli

Harati B.O563103
298

Yadahalli

Thoradevanahalli B.O563126
299

Krishnarajapura

Shanubhoganahalli B.O563103
300

Chakarasanahalli

Chakarasanahalli B.O563133
301

Gutlur

Huthur B.O563103
302

Ghatta Halli

Holur B.O563126
303

Chinnapura

Kamadenahalli B.O563103
304

Bellur

Narasapura S.O563133
305

Vadagere

Muduvathi B.O563102
306

Gottinhalli

Thotli B.O563102
307

Kyalanur

Kyalanur B.O563157
308

Dinnehosahalli

Doddvallabi B.O563133
309

Vaddarapalya

Sugatur B.O563102
310

Matapura

Chenjimale B.O563157
311

Kolar

Kolar Hospital Circle S.O563101
312

Suladenahalli

Kurugal B.O563157
313

Nernahalli

Muduvathi B.O563102
314

Veerapura

Rajakallahalli B.O563157
315

Dandiganahalli

Muduvathi B.O563102
316

Seethappanahalli

Madderi B.O563157
317

Appasandra

Narasapura S.O563133
318

Kolar

Kolar Gulpet B.O563102
319

Gajaladinne

K N sanitorium B.O563102
320

Manchandahalli

Kurugal B.O563157
321

Chikkavallabi

Doddvallabi B.O563133
322

Kallandur

Begihosahalli B.O563102
323

Kembathanahalli

Thotli B.O563102
324

Chokkanahalli

Medihala B.O563157

Total Records: 324

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Kolar, Karnataka. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Kolar, Karnataka.

Facebook fans

-

Last updated on: December, 03 2023

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post