Jaisalmer Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Bersiyala

Bericiyala B.O345034
2

Jandha Madhojowala

Chandan B.O345031
3

Seuwa

Seuwa B.O345022
4

Kohariyo ka Gaon

Khuiyala B.O345001
5

Kesuo Ki Dhani

Amarsalagar B.O345001
6

Jodha

Dabla B.O345001
7

Mehboob Ka Par

Bida B.O345001
8

Bhoon

Lunar B.O345034
9

Hameer Nada

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
10

Madhopura Gaov

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
11

Nehdai

Nedai B.O345001
12

Sam

Sam B.O345001
13

Tejpala

Tejpala B.O345001
14

Serawa

Sonu B.O345001
15

Mungel

Lunar B.O345034
16

Alam Ka Gaon

Bahala B.O345028
17

Jaisalmer

Jaisalmer Bsf S.O345001
18

Lohar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
19

Bhojka

Bhagu Ka Gaon B.O345001
20

Gogade

Kathori B.O345001
21

Bhagoo Ka Gaon

Bhagu Ka Gaon B.O345001
22

Soma

Lunar B.O345034
23

Chholu singh ki dhani

Delasar B.O345031
24

Shahra

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
25

Malingda

Sam B.O345001
26

Siyambar

Khuiyala B.O345001
27

Lanela

Lanela B.O345001
28

Bage ki Dhani

Poonam Nagar B.O345001
29

Karam Wala

Lunar B.O345034
30

Sanwala

Chandan B.O345031
31

Joga

Raghwa B.O345022
32

Bhadasar

Bhadasar B.O345001
33

Deraj ki Dhani

Poonam Nagar B.O345001
34

Chaudhariya

Kathori B.O345001
35

Harjiram Ki Dhani

Amarsalagar B.O345001
36

Gamnewala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
37

Ukralapar

Lunar B.O345034
38

Bhojasar

Hamira B.O345033
39

Jasiya

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
40

Rahimwadi

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
41

Kula Tala

Lunar B.O345034
42

Khardi

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
43

Baelr Ki Dhani

Raghwa B.O345022
44

Drablapar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
45

Lidarwa

Roopsi B.O345001
46

Dhaloowal

Lunar B.O345034
47

Butoi Rahimwali

Lunar B.O345034
48

Muradenwala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
49

Harda

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
50

Rabhlau Fakironwala

Lunar B.O345034
51

Mithikhui

Lunar B.O345034
52

Birmakanod

Kanod Rawaliya B.O345033
53

190-RD

Tanot B.O345022
54

Saida (sahira)

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
55

Dabri

Lunar B.O345034
56

Cahdu

Kanod Rawaliya B.O345033
57

Mahwa

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
58

Hatar

Lunar B.O345034
59

Chahdoo

Hamira B.O345033
60

Tibara

Raghwa B.O345022
61

Kuchhri

Poonam Nagar B.O345001
62

Khabha

Dedha B.O345001
63

Kandiyala

Dewa B.O345001
64

Motikilon Ki Dhani

Kathori B.O345001
65

Loonon Ki Basti

Sam B.O345001
66

Buranwali

Lunar B.O345034
67

Josiyo

Kanod Rawaliya B.O345033
68

Harjisingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
69

Parewar

Parewar B.O345001
70

Selat

Bhadasar B.O345001
71

Baisakhi

Baramsar B.O345001
72

Siyalon Ki Basti

Salkha B.O345001
73

Nichoowali

Lunar B.O345034
74

Bahla

Bahala B.O345028
75

Jayan

Bhoo B.O345001
76

Longewala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
77

Bhoo

Bhoo B.O345001
78

Jaisalmer

Jaisalmer Ignp Colony S.O345001
79

Bhambhara

Chatogarh B.O345001
80

Tharoi

Lunar B.O345034
81

Arjanhar

Sodakore B.O345031
82

190-RD

Seuwa B.O345022
83

Neemba

Bida B.O345001
84

Sutharon Ki Dhani

Dewa B.O345001
85

Mand ki Dhani

Parewar B.O345001
86

Bhilon Ki Dhani

Sonu B.O345001
87

Lambapar

Lunar B.O345034
88

Bhairwa

Chandan B.O345031
89

Kalara Minar

Tanot B.O345022
90

Bhatiya Khareen

Mokhala B.O345001
91

Dhanwa

Dabla B.O345001
92

Deega

Nedai B.O345001
93

Jaisalmer (Rural)

Jaisalmer H.O345001
94

karmu ki dhani

Kanod Rawaliya B.O345033
95

Ramgarh

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
96

Girduwala

Tanot B.O345022
97

Asoda

Lunar B.O345034
98

Khajukhaki dhani

Kanod Rawaliya B.O345033
99

Langtala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
100

Raimala

Seuwa B.O345022
101

Mehnau

Lunar B.O345034
102

Thaiyat

Hamira B.O345033
103

Geraja(shangarh)

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
104

Masooriya

Bida B.O345001
105

Dhanana

Lunar B.O345034
106

Changaniyon Ki Basti

Lunar B.O345034
107

Sadhawala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
108

Hingolewala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
109

Momdau

Kotri B.O345034
110

Deuga

Kanod Rawaliya B.O345033
111

Asooda

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
112

Satar Ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
113

Dhoba

Khoohri S.O345034
114

Dhonkal singh ki dhani

Parewar B.O345001
115

Keshoovon Ki Basti

Salkha B.O345001
116

Jhanda Meetha

Lunar B.O345034
117

Mahadev nager

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
118

MaduKiDhani

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
119

Kheenyawas Rarki

Khinya B.O345001
120

Kathodi

Kathori B.O345001
121

Muhar

Sam B.O345001
122

Mandha

Khinya B.O345001
123

Kangoor

Lunar B.O345034
124

Moklat

Hamira B.O345033
125

Khetsingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
126

Phaleri

Bida B.O345001
127

Sonoo

Sonu B.O345001
128

Beldaro ki dhani

Mokhala B.O345001
129

Sonu Lime Stone

Sonu B.O345001
130

Daisar

Khoohri S.O345034
131

PadamSingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
132

Jerat

Badoda Gaon B.O345001
133

Meethatala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
134

Bida

Bida B.O345001
135

Jajiya

Dedha B.O345001
136

Bhiyan

Bhoo B.O345001
137

Yarha

Khoohri S.O345034
138

Asoo Ka Tala

Chandan B.O345031
139

Bhinda Mangaliyowala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
140

Ramkunda

Roopsi B.O345001
141

Tejwa

Chhatrel B.O345001
142

Nagon Ki Dhani

Narsinghaon Ki Dhani B.O345001
143

Boha

Dewa B.O345001
144

Maghla

Lunar B.O345034
145

Delasar

Delasar B.O345031
146

Kolootala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
147

Dabla

Dabla B.O345001
148

Edewali

Baramsar B.O345001
149

Kunjalari

Hamira B.O345033
150

Sanger

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
151

Karamwala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
152

Babuwali

Lunar B.O345034
153

Mengi

Kanod Rawaliya B.O345033
154

Meeyo ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
155

Tanot

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
156

Moondri

Pithala B.O345034
157

113 RD

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
158

Hada

Seuwa B.O345022
159

Matwon Ki Basti

Sam B.O345001
160

Harda

Lunar B.O345034
161

Dhaneli

Bericiyala B.O345034
162

Dorau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
163

J.Natho ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
164

Myajlar

Myazhar B.O345034
165

Kalyan Ghat

Hamira B.O345033
166

Bachhiya Chhor

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
167

Shekhar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
168

Doongar Ki Dhani

Khoohri S.O345034
169

Ganga

Bida B.O345001
170

Khabia

Dedha B.O345001
171

Kalau

Lunar B.O345034
172

Mandau

Kanod Rawaliya B.O345033
173

FtehNagar

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
174

Kumhar Kotha

Dedha B.O345001
175

Khaderon Ki Dhani

Damodara B.O345001
176

Polji Ki Dehri

Bhoo B.O345001
177

Marakh ka Gaon

Khuiyala B.O345001
178

Karda

Karda B.O345034
179

SutharMandi

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
180

Raghunathsingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
181

Sankhla

Nedai B.O345001
182

Ditch Minor

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
183

Sultana

Sultana B.O345001
184

Bhatiya Khareen

Chhatrel B.O345001
185

Subhash nagar

Sultana B.O345001
186

Gajau

Lunar B.O345034
187

Sadulsingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
188

Kabeer Basti

Khinya B.O345001
189

Mukne Ka Tala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
190

Danwar

Sultana B.O345001
191

Jaskaranpur

Badoda Gaon B.O345001
192

Dhauwa

Bhoo B.O345001
193

Sipala

Pithala B.O345034
194

Chandhan

Chandan B.O345031
195

Butoi

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
196

Ratta

Khinya B.O345001
197

Amar Sagar

Amarsalagar B.O345001
198

Nibiya

Bhoo B.O345001
199

Chimsingh Ki Dhani

Kanoi B.O345001
200

Nimb Ki Dhani

Khoohri S.O345034
201

Jetha

Chandan B.O345031
202

Mehrana

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
203

Ekalpar

Bandha B.O345001
204

Geraja

Adabala B.O345001
205

Jhanda Khara

Lunar B.O345034
206

Mohangarh

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
207

Bandri

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
208

Kishangarh

Tanot B.O345022
209

Baran

Lunar B.O345034
210

Rehrund

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
211

Mithrau Sachenewala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
212

Thoohar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
213

Murar

Lunar B.O345034
214

Kanod Rawlotan

Kanod Rawaliya B.O345033
215

Kamiyo ki Dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
216

Moolsagar

Amarsalagar B.O345001
217

Jiyau Khara

Lunar B.O345034
218

Jhalariya

Lunar B.O345034
219

Ganeshiya Kot

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
220

Jamrau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
221

Patanwali

Lunar B.O345034
222

Kanod Beerma

Kanod Rawaliya B.O345033
223

Gajau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
224

Tanot

Tanot B.O345022
225

NathuwalaTala

Tanot B.O345022
226

Hansuwa

Bhoo B.O345001
227

Hameeron Ki Basti

Sam B.O345001
228

Ganga

Sam B.O345001
229

Kheeya

Khinya B.O345001
230

Khariya (Jethwi)

Bericiyala B.O345034
231

Mandau

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
232

Jaisalmer

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
233

Lakha

Dewa B.O345001
234

Kheenwsar

Khinya B.O345001
235

Rajsingh nagar

Sultana B.O345001
236

Mokla

Mokhala B.O345001
237

Katha

Bericiyala B.O345034
238

Tadana

Tadana B.O345028
239

113 RD

Nedai B.O345001
240

Hakra

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
241

Tulachh Singh ki Dhani

Parewar B.O345001
242

Bhutowala

Sultana B.O345001
243

Surron Ki Dhani

Poonam Nagar B.O345001
244

Harnau

Lunar B.O345034
245

Babusingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
246

Kanoi

Kanoi B.O345001
247

Raghwa

Raghwa B.O345022
248

Haji Data ki Dhani

Khuiyala B.O345001
249

Jawandh Nai

Dhaisar B.O345001
250

Doojasar

Salkha B.O345001
251

Bhiloi

Lunar B.O345034
252

Karmon Ki Dhani

Chandan B.O345031
253

Chakrau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
254

Turkon Ki Basti

Sam B.O345001
255

Asayach

Badoda Gaon B.O345001
256

Rojaniyon Ki Basti

Sam B.O345001
257

Damodara

Damodara B.O345001
258

Rabhlau Rajronwala

Lunar B.O345034
259

Kalaron ki dhani

Chandan B.O345031
260

Kuntara

Lunar B.O345034
261

Hameera

Hamira B.O345033
262

Edewali

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
263

Liloi

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
264

Bhinda Khara

Lunar B.O345034
265

Beldaro ki dhani

Kanod Rawaliya B.O345033
266

Nowa Minet

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
267

Bajro ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
268

Pithala

Pithala B.O345034
269

Taba

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
270

Khui

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
271

Roopsi

Roopsi B.O345001
272

Khoohri

Khoohri S.O345034
273

Magre Ki Dhani

Khoohri S.O345034
274

Mandau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
275

Khariya

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
276

Relna

Lunar B.O345034
277

Khanpura

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
278

Ghantiyali

Tanot B.O345022
279

Tanot Miner

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
280

Peerau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
281

Hatar

Bida B.O345001
282

Jaisalmer

Jaisalmer Collectorate S.O345001
283

Jeevraj Ki Dhani

Kanoi B.O345001
284

Mangliyawas

Sam B.O345001
285

Kundhau

Lunar B.O345034
286

Rampura

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
287

VishanSinghKiDhani

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
288

Lakhmanon Ki Basti

Sam B.O345001
289

Kishan Ghat

Jaisalmer H.O345001
290

Sadrau (Pohar)

Nedai B.O345001
291

Piparla

Bhoo B.O345001
292

Kerla

Myazhar B.O345034
293

Bhadwali Ki Dhani

Tadana B.O345028
294

Akal

Dabla B.O345001
295

Karta

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
296

40 RD

Bandha B.O345001
297

Buili

Sultana B.O345001
298

Tibansar

Khuiyala B.O345001
299

Khariya (Bhaikhan)

Lunar B.O345034
300

Jaysingh Ki Dhani

Tadana B.O345028
301

Khuiyala

Khuiyala B.O345001
302

Ratrau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
303

Joga

Bhoo B.O345001
304

Kunde Ki Dhani

Bandha B.O345001
305

Jaisalmer

Jaisalmer Gopa Chowk S.O345001
306

Masooriya

Malamsingh Ki Sidh B.O342307
307

Bichau

Lunar B.O345034
308

Mali Gara

Chandan B.O345031
309

Chutto ki Dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
310

Army Tower

Sonu B.O345001
311

Bada

Tejpala B.O345001
312

Shankar Ki Dhani

Amarsalagar B.O345001
313

Dedha

Dedha B.O345001
314

Sameja Par

Lunar B.O345034
315

Sagra

Chandan B.O345031
316

Mithrau Khara

Myazhar B.O345034
317

Jaisoorana

Hamira B.O345033
318

Godhoowala

Raghwa B.O345022
319

Mandala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
320

Biryaree

Lunar B.O345034
321

Dampoora

Kanod Rawaliya B.O345033
322

Shahgarh

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
323

BhojRajkidhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
324

Pochheena

Pochina B.O345034
325

Agar Singh Ki Dhani

Pochina B.O345034
326

Kishangarh

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
327

Badhewa

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
328

Khui

Khoohri S.O345034
329

Magsingh Ki Tala

Khoohri S.O345034
330

Mehna

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
331

NansalKhan Ki Dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
332

Somrau

Lunar B.O345034
333

Six Dhanj

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
334

Hansoowala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
335

Bhatiya Minor

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
336

Tejsi

Khoohri S.O345034
337

Sorhakor

Sodakore B.O345031
338

Ramgarh Miner

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
339

Jaisalmer

Jaisalmer H.O345001
340

Jawandh Jooni

Dhaisar B.O345001
341

Jhabra

Bhagu Ka Gaon B.O345001
342

Manpiya

Damodara B.O345001
343

Sata

Pithala B.O345034
344

Ridawa

Hamira B.O345033
345

Khetasar

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
346

Meerwala

Bandha B.O345001
347

Mohammed ka Gaon

Khuiyala B.O345001
348

Sagron Ki Basti

Sam B.O345001
349

Ratan ka Gaon

Khuiyala B.O345001
350

Khabdela

Lunar B.O345034
351

Tiba Dhani

Tadana B.O345028
352

Basanpeer (Nai)

Dabla B.O345001
353

Knuman sinah ki dhani

Seuwa B.O345022
354

Baramsar With Baisakhi

Baramsar B.O345001
355

Champalo ki Dhani

Bhagu Ka Gaon B.O345001
356

Arjana

Sultana B.O345001
357

Loonar

Lunar B.O345034
358

PanchaRam Ki Dhani

Tadana B.O345028
359

Ratwa

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
360

Kuldhar

Damodara B.O345001
361

Masuradi

Damodara B.O345001
362

Jethwai

Baramsar B.O345001
363

Abhainagar

Badoda Gaon B.O345001
364

Dav

Phulia B.O345034
365

Sojiyo ki dhani

Chandan B.O345031
366

DhanSingh Ki Dhani

Raghwa B.O345022
367

Asutar

Bandha B.O345001
368

Bandha

Bandha B.O345001
369

Tawariya

Damodara B.O345001
370

Dhaysar

Dhaisar B.O345001
371

Rahoon Ka Par

Lunar B.O345034
372

Khara Narawtan

Kanod Rawaliya B.O345033
373

Hema

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
374

NayaTala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
375

Khaltana

Satto B.O345034
376

Hadda

Kanod Rawaliya B.O345033
377

Sodrau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
378

Chandrau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
379

Suwar

Lunar B.O345034
380

Bagnau

Lunar B.O345034
381

MakanewalaTala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
382

Ganeshiya

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
383

Lalewali

Lunar B.O345034
384

Mandhalwali

Lunar B.O345034
385

Nawal Sinah Ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
386

Nijau

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
387

Bhuwana

Lunar B.O345034
388

Tawarki

Kanod Rawaliya B.O345033
389

Jhanda Madhoojowala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
390

Bhinda Deslonwala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
391

Basna

Lunar B.O345034
392

Sujiya

Chandan B.O345031
393

Relana

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
394

Jamra

Dedha B.O345001
395

Kakab

Tejpala B.O345001
396

Jiyai

Amarsalagar B.O345001
397

Megwalon Ki Dhani

Damodara B.O345001
398

Vishnoiwala

Satto B.O345034
399

Sardarpura

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
400

MalesarMadhopura

Sankra S.O (Jaisalmer)345026
401

Naga

Tejpala B.O345001
402

Nimb ki dhani

Kanoi B.O345001
403

Soron Ki Dhani

Dabla B.O345001
404

Sadaji Ki Dhani

Sonu B.O345001
405

Khet Singh Ki Dhani

Satto B.O345034
406

Laburam Ki Dhani

Tadana B.O345028
407

Chundhi

Roopsi B.O345001
408

Kuriya Beri

Tanot B.O345022
409

Basanpeer (Jooni)

Bhagu Ka Gaon B.O345001
410

Dewa

Dewa B.O345001
411

Basanpeer (Southern)

Badoda Gaon B.O345001
412

Nawatala

Lunar B.O345034
413

Swami Ji Dhani

Tadana B.O345028
414

Sau ki dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
415

Leela Parewar

Parewar B.O345001
416

Pohar

Baramsar B.O345001
417

Koriya

Bida B.O345001
418

Alam ka Gaon

Khuiyala B.O345001
419

Hotiya

Lunar B.O345034
420

Dhandhiya @ Sadiya

Dholiya B.O345031
421

Ekalpar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
422

Bada Bag

Amarsalagar B.O345001
423

Darbariyon Ka Gaon

Dabla B.O345001
424

Badoda-Gaon

Badoda Gaon B.O345001
425

Dhuliya

Dedha B.O345001
426

Birma

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
427

Ratriya Ki Dhani

Khoohri S.O345034
428

Barsekha ki dhani

Kanod Rawaliya B.O345033
429

Janiya

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
430

Netsi

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
431

Kiradwali

Lunar B.O345034
432

Karni Nagar

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
433

Adkiya

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
434

Deetowala

Raghwa B.O345022
435

Akanwali

Lunar B.O345034
436

Bichhiya

Lunar B.O345034
437

Mithrau Mochiyonwala

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
438

Ghotadoo

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
439

Mandhau

Kotri B.O345034
440

Maneri

Khoohri S.O345034
441

Sadhna

Seuwa B.O345022
442

Raighan Bheel Ki Dhani

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022
443

Butoi Jeevanwali

Lunar B.O345034
444

Ainta

Mohangarh S.O (Jaisalmer)345033
445

Kalibhar

Ramgarh S.O (Jaisalmer)345022

Total Records: 445

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Jaisalmer, Rajasthan. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Jaisalmer, Rajasthan.

Facebook fans

-

Last updated on: March, 01 2021

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post