Jai Singhpur(t) Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Gujrera (627)

Jhamoon B.O176088
2

Bheri Nichli (453)

Bheri B.O176082
3

Lower Kamand

Karanghat B.O176095
4

Chandraun (613)

Kosri B.O176096
5

Rana nagar

Rananagar B.O176089
6

Khill Bhatti

Jagrup Nagar B.O176082
7

Karan Ghat (629)

Karanghat B.O176095
8

Bhaglal (567)

Kallon B.O176086
9

Kotlu (513)

Paplah B.O176073
10

Umber

Maharajnagar B.O176096
11

Maila (934)

Maila B.O176089
12

Chhatru Devi

Balakrupi B.O176082
13

Jaisinghpur (922)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
14

Panjlehr (571)

Kallon B.O176086
15

Kalhun (514)

Bandahu B.O176073
16

Theru Buhla (619)

Kosri B.O176096
17

Trepher

Maila B.O176089
18

Dehru (611)

Jagrup Nagar B.O176082
19

Tanhota

Tammber B.O176095
20

Shiv Nagar

Lahat B.O176086
21

Malli (639)

Makol B.O176076
22

Dhaneri (939)

Harsi B.O176091
23

Bir (470)

Jangal B.O176082
24

Nagban Buhla (908)

Lambagaon S.O176096
25

Ropa (952)

Mungal Galoo B.O176088
26

Maiser Gujrehra (903)

Dagoh B.O176076
27

Gopalpur

Uttrapur B.O176095
28

Dalu (925)

Haler B.O176091
29

Chohla (605)

Tarela B.O176086
30

Dhupkiara

Dhupkiara B.O176096
31

Kheri (660)

Draman B.O176094
32

Kosri Khas (621)

Kosri B.O176096
33

Chambi (943)

Haler B.O176091
34

Daraman Khas (661)

Draman B.O176094
35

Garh (484)

Barram Khurd B.O176097
36

Jalpa

Sanghole S.O176091
37

Bhati (623)

Karanghat B.O176095
38

Marera (495)

Marera S.O176097
39

Koal (457)

Malkher S.O176093
40

Upper Uttrapur

Uttrapur B.O176095
41

Och Kalan (442)

Lahru S.O176098
42

Suan (648)

Suan B.O176094
43

Hardon (579)

Talwar B.O176096
44

Galehr (622)

Karanghat B.O176095
45

Och Khurd (441)

Lahru S.O176098
46

Spehr (642)

Draman B.O176094
47

Jalari (618)

Kosri B.O176096
48

Dared

Harsi B.O176091
49

Derian Da Patt

Lahat B.O176086
50

Gharoon

Upper Lambagaon B.O176096
51

Bara Bhedu

Jhamoon B.O176088
52

Lower Dhar

Jagrup Nagar B.O176082
53

Netru

Netru B.O176095
54

Kohala (606)

Kotlu B.O176096
55

Manjhoti (913)

Majhoti B.O176089
56

Shakoh (480)

Sakoh B.O176082
57

Maker

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
58

Gariyala

Lahat B.O176086
59

Bandahu

Bandahu B.O176073
60

Chaprehar

Kosri B.O176096
61

Paji Khola

Molag S.O176089
62

Dadu (452)

Bheri B.O176082
63

Jaryal Lahr (630)

Harrot B.O176095
64

Raila

Lahat B.O176086
65

Santal (515)

Bandahu B.O176073
66

Uppar Lamba Graon (586)

Upper Lambagaon B.O176096
67

Upper Rana nagar

Rananagar B.O176089
68

Jagrup Nagar

Jagrup Nagar B.O176082
69

Banjar

Kotlu B.O176096
70

Suresh

Lahat B.O176086
71

Ambotu (636)

Makol B.O176076
72

Thanpal (927)

Haler B.O176091
73

Goru

Jangal B.O176082
74

Ropri (594)

Maharajnagar B.O176096
75

Baralu (906)

Jhamoon B.O176088
76

Parman (723)

Kachhera B.O176076
77

Halrana

Netru B.O176095
78

Ambotu (636)

Ashapuri B.O176094
79

Kotlu Khas (604)

Kotlu B.O176096
80

Chambi (943)

Sanghole S.O176091
81

Dhoore Di Balhi

Ashapuri B.O176094
82

Kanghen

Barram Khurd B.O176097
83

Johri

Sanghole S.O176091
84

Dabla (626)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
85

Kuhn Khas (448)

Kuhan B.O176098
86

Arath (649)

Suan B.O176094
87

Utrapur (917)

Uttrapur B.O176095
88

Lower Kuhan

Kuhan B.O176098
89

Dali (653)

Nahlana B.O176094
90

Jhunga Devi

Upper Lambagaon B.O176096
91

Gujrera (627)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
92

Halon Kalan (936)

Thural S.O176107
93

Ashapuri

Ashapuri B.O176094
94

Rakkar Lahar

Upper Lambagaon B.O176096
95

Harsi (931)

Harsi B.O176091
96

Guga (565)

Lahat B.O176086
97

Har (577)

Talwar B.O176096
98

Nagpuri (948)

Mungal Galoo B.O176088
99

Bhalota

Jangal B.O176082
100

Tikri (918)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
101

Nihara (599)

Dhupkiara B.O176096
102

Rana Nagar (950)

Rananagar B.O176089
103

Bagh (473)

Alampur S.O (Kangra)176082
104

Manjhoti (913)

Tammber B.O176095
105

Lahat

Lahat B.O176086
106

Bandahu Khas (497)

Bandahu B.O176073
107

Gadiara (616)

Dhupkiara B.O176096
108

Patarwal

Rananagar B.O176089
109

Kakran

Jangal B.O176082
110

Kachhal Jagian (923)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
111

Ganth

Lahat B.O176086
112

Tina Nagaitar (459)

Duhak S.O176075
113

Upper Dandel

Dhupkiara B.O176096
114

Anirudh (954)

Majhoti B.O176089
115

Jangal Dhar Balakrupi (440)

Balakrupi B.O176082
116

Dandel (600)

Lambagaon S.O176096
117

Bansu (572)

Kallon B.O176086
118

Kahan

Dagoh B.O176076
119

Kathla (929)

Sanghole S.O176091
120

Jagrup Nagar (474)

Jagrup Nagar B.O176082
121

Suar Patt

Dhupkiara B.O176096
122

Jaiter

Jhamoon B.O176088
123

Kachhehra (725)

Kachhera B.O176076
124

Kachhal Jaggian

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
125

Bhodi

Suan B.O176094
126

Lahri (602)

Kotlu B.O176096
127

Chambi Dhar

Haler B.O176091
128

Nakthori (641)

Draman B.O176094
129

Andrana (490)

Marera S.O176097
130

Rakkar

Sanghole S.O176091
131

Upper Galehr

Karanghat B.O176095
132

Lahru (644)

Lahru S.O176098
133

Ashapuri (634)

Ashapuri B.O176094
134

Vijaypur

Vijaypur B.O176095
135

Cheer

Kuhan B.O176098
136

Kharjar (647)

Suan B.O176094
137

Lower Lamba Graon (589)

Lambagaon S.O176096
138

Kamand (628)

Karanghat B.O176095
139

Sai (597)

Thural S.O176107
140

Chhat (638)

Draman B.O176094
141

Sadhred

Talwar B.O176096
142

Tandar (942)

Sanghole S.O176091
143

Gugar

Lahat B.O176086
144

Raipur

Talwar B.O176096
145

Jhamoon

Jhamoon B.O176088
146

Bhanana

Bheri B.O176082
147

Uttrapur

Uttrapur B.O176095
148

Lahr (583)

Upper Lambagaon B.O176096
149

Ropa (952)

Rananagar B.O176089
150

Jhemetter

Balakrupi B.O176082
151

Naga

Harrot B.O176095
152

Lower Chohla

Tarela B.O176086
153

Jol

Paplah B.O176073
154

Jagni Jar (596)

Upper Lambagaon B.O176096
155

Upper Sari

Molag S.O176089
156

Karonthi (478)

Sakoh B.O176082
157

Kotli

Vijaypur B.O176095
158

Guga (565)

Rit B.O176086
159

Behru (650)

Dagoh B.O176076
160

Barla (603)

Kotlu B.O176096
161

Halon Khurd (951)

Rananagar B.O176089
162

Johal

Jangal B.O176082
163

Dehru (475)

Maharajnagar B.O176096
164

Bhaglal

Kallon B.O176086
165

Tambru (901)

Dagoh B.O176076
166

Lahr (583)

Harsi B.O176091
167

Kalhera (491)

Sakoh B.O176082
168

Bhati Lower

Talwar B.O176096
169

Dun

Mungal Galoo B.O176088
170

Baghar

Balakrupi B.O176082
171

Tarkhan Nala

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
172

Sai (597)

Dhupkiara B.O176096
173

Chameru

Suan B.O176094
174

Salri

Dhupkiara B.O176096
175

Dharaina

Sanghole S.O176091
176

Pat (652)

Nahlana B.O176094
177

Bar (487)

Barram Khurd B.O176097
178

Tikru (940)

Sanghole S.O176091
179

Balh

Uttrapur B.O176095
180

Dali (449)

Kuhan B.O176098
181

Nahlna (609)

Nahlana B.O176094
182

Barota

Tammber B.O176095
183

Gullana

Kuhan B.O176098
184

Majehar (655)

Jalag S.O176094
185

Nagban Uparla (635)

Lambagaon S.O176096
186

Kotahan (920)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
187

Dodan Balhi

Ashapuri B.O176094
188

Bagrena (930)

Sanghole S.O176091
189

Kelan (570)

Kallon B.O176086
190

Talwar Lower

Talwar B.O176096
191

Mongal (949)

Mungal Galoo B.O176088
192

Dhadwal

Jangal B.O176082
193

Balh

Harrot B.O176095
194

Lower Bhagala

Tarela B.O176086
195

Sukrena

Paplah B.O176073
196

Nagban Buhla (908)

Maharajnagar B.O176096
197

Desmeri

Rananagar B.O176089
198

Partap Nagar

Jagrup Nagar B.O176082
199

Upper Harrot

Harrot B.O176095
200

Tatrola (651)

Khera S.O176086
201

Odri (496)

Bandahu B.O176073
202

Jagnijar Lower

Upper Lambagaon B.O176096
203

Lower Maila

Maila B.O176089
204

Majehar (655)

Sakoh B.O176082
205

Netaru (915)

Netru B.O176095
206

Lahat Khas (563)

Lahat B.O176086
207

Garl

Makol B.O176076
208

Bhati Upper

Talwar B.O176096
209

Lower Sari

Molag S.O176089
210

Paprola (454)

Alampur S.O (Kangra)176082
211

Drup Kayara (617)

Lambagaon S.O176096
212

Dibb (566)

Rit B.O176086
213

Darobad

Dagoh B.O176076
214

Nandher

Sanghole S.O176091
215

Lahr (583)

Balakrupi B.O176082
216

Bhatwara (601)

Kotlu B.O176096
217

Kathoni

Jhamoon B.O176088
218

Beer

Jangal B.O176082
219

Ban Mandu (914)

Tammber B.O176095
220

Purla

Nahlana B.O176094
221

Trinda

Kosri B.O176096
222

Jagat (643)

Draman B.O176094
223

Talwar (578)

Talwar B.O176096
224

Duhaki

Harsi B.O176091
225

Rachhed

Ashapuri B.O176094
226

Gandar (488)

Marera S.O176097
227

Pat (652)

Marhoon B.O176092
228

Bijaypur (916)

Vijaypur B.O176095
229

Sai (471)

Kuhan B.O176098
230

Rirhi

Nahlana B.O176094
231

Buhara Ka Bagh

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
232

Kuhn Uparli (446)

Kuhan B.O176098
233

Nahlana

Nahlana B.O176094
234

Nagban Uparla (635)

Maharajnagar B.O176096
235

Malehr (912)

Tammber B.O176095
236

Theru Uparla (620)

Kosri B.O176096
237

Mungal Galoo

Mungal Galoo B.O176088
238

Gahli (482)

Balakrupi B.O176082
239

Bhati (580)

Karanghat B.O176095
240

Rit (568)

Rit B.O176086
241

Bhanoon

Bandahu B.O176073
242

Naun

Maharajnagar B.O176096
243

Maila

Maila B.O176089
244

Upper Dhar

Jagrup Nagar B.O176082
245

Upper Karan Ghat

Karanghat B.O176095
246

Chowki

Lahat B.O176086
247

Jol (519)

Paplah B.O176073
248

Kaluhi (584)

Talwar B.O176096
249

Lower Molag

Molag S.O176089
250

Malodhan (468)

Jangal B.O176082
251

Ropri (594)

Tammber B.O176095
252

Pant

Lahat B.O176086
253

Lahr (583)

Dagoh B.O176076
254

Chandroun

Kosri B.O176096
255

Lower Trepher

Maila B.O176089
256

Tina

Balakrupi B.O176082
257

Kasehda (614)

Kosri B.O176096
258

Lanot (561)

Lahat B.O176086
259

Balah (714)

Kailashpur B.O176076
260

Sad

Uttrapur B.O176095
261

Ramnagar (946)

Haler B.O176091
262

Bhagala

Tarela B.O176086
263

Chambe Da Lahr (593)

Kosri B.O176096
264

Nag Naguli

Mungal Galoo B.O176088
265

Kutwalla (581)

Alampur S.O (Kangra)176082
266

Dalu (925)

Vijaypur B.O176095
267

Amb (640)

Draman B.O176094
268

Upper Ganguhi

Dhupkiara B.O176096
269

Nin (715)

Draman B.O176094
270

Barram Kalan (483)

Barram Khurd B.O176097
271

Halehr (926)

Haler B.O176091
272

Amber Tappa

Netru B.O176095
273

Umri (489)

Marera S.O176097
274

Chatiyala

Marhoon B.O176092
275

Dareda

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
276

Bhalundar (450)

Lahru S.O176098
277

Inder Nagar (658)

Jalag S.O176094
278

Thaplu

Vijaypur B.O176095
279

Sadda (444)

Lahru S.O176098
280

Bhaudi (637)

Jalag S.O176094
281

Rirhi

Maharajnagar B.O176096
282

Netar

Netru B.O176095
283

Tikri Ghamarrnun (590)

Lambagaon S.O176096
284

Tikkar

Molag S.O176089
285

Gubber

Bheri B.O176082
286

Chhatter

Vijaypur B.O176095
287

Rit (568)

Tarela B.O176086
288

Shantal Lower

Paplah B.O176073
289

Pandehr (588)

Lambagaon S.O176096
290

Paleta (953)

Majhoti B.O176089
291

Bag Kuljan (921)

Alampur S.O (Kangra)176082
292

Bhagun (910)

Tammber B.O176095
293

Gorhpat

Lahat B.O176086
294

Paplah (516)

Paplah B.O176073
295

Lower Dandel

Dhupkiara B.O176096
296

Mehla

Majhoti B.O176089
297

Bheri

Bheri B.O176082
298

Sarer

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
299

Rit

Rit B.O176086
300

Luggat (722)

Kachhera B.O176076
301

Molag Uparla (935)

Molag S.O176089
302

Bheri Uparli (455)

Bheri B.O176082
303

Lower Ganguhi

Dhupkiara B.O176096
304

Daliana (945)

Mungal Galoo B.O176088
305

Dagoh

Dagoh B.O176076
306

Thathi

Netru B.O176095
307

Khalta (928)

Sanghole S.O176091
308

Ghar

Tarela B.O176086
309

Chowan

Dhupkiara B.O176096
310

Dhalyana

Mungal Galoo B.O176088
311

Sadu

Bheri B.O176082
312

Jaryal Lahar

Harrot B.O176095
313

Pathyarch

Netru B.O176095
314

Bakarag (615)

Nahlana B.O176094
315

Daruhi

Maharajnagar B.O176096
316

Gadiara (657)

Haler B.O176091
317

Tambru (645)

Draman B.O176094
318

Barram Khurd

Barram Khurd B.O176097
319

Harsi

Harsi B.O176091
320

Bag Kuljan (921)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
321

Jamula (485)

Barram Khurd B.O176097
322

Malehr (912)

Marhoon B.O176092
323

Lower Harrot

Harrot B.O176095
324

Dol (445)

Lahru S.O176098
325

Lahru (644)

Draman B.O176094
326

Bhagoon

Tammber B.O176095
327

Kalthuna

Kuhan B.O176098
328

Jarehr (646)

Jalag S.O176094
329

Bakarag (615)

Dhupkiara B.O176096
330

Balakrupi

Balakrupi B.O176082
331

Kachhal Bhadarian (919)

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
332

Bhati (580)

Talwar B.O176096
333

Babal

Majhoti B.O176089
334

Jangal (469)

Jangal B.O176082
335

Dabi

Jaisinghpur S.O (Kangra)176095
336

Suterh

Lahat B.O176086
337

Bihala

Paplah B.O176073
338

Saul Banehr (585)

Upper Lambagaon B.O176096
339

Halon Kalan (936)

Molag S.O176089
340

Chhanti

Balakrupi B.O176082
341

Chowki

Tammber B.O176095
342

Koru (573)

Kallon B.O176086
343

Rirkal (494)

Bandahu B.O176073
344

Pat (652)

Maharajnagar B.O176096
345

Molag Jhikla (938)

Molag S.O176089
346

Chhainti (439)

Balakrupi B.O176082
347

Tammber

Tammber B.O176095
348

Lower Tarela

Tarela B.O176086
349

Dagoh Khas

Dagoh B.O176076
350

Chambi

Sanghole S.O176091
351

Alampur (472)

Alampur S.O (Kangra)176082
352

Maharaj Nagar (633)

Maharajnagar B.O176096
353

Jamhun (907)

Jhamoon B.O176088
354

Dagoh Khas (986)

Dagoh B.O176076
355

Cheli

Tammber B.O176095
356

Sanghol (941)

Sanghole S.O176091
357

Jhamrada

Rit B.O176086
358

Dehru

Maharajnagar B.O176096
359

Guhan (947)

Mungal Galoo B.O176088
360

Kharjar (647)

Jalag S.O176094
361

Daslon (582)

Lambagaon S.O176096
362

Bhagaina (451)

Sanghole S.O176091
363

Badar Patt

Ashapuri B.O176094
364

Barram Khurd (486)

Barram Khurd B.O176097
365

Naula

Harsi B.O176091
366

Balhi

Netru B.O176095
367

Gahli (482)

Barram Khurd B.O176097
368

Ulsanu (625)

Malkher S.O176093
369

Sabzi Mandi Dallu

Vijaypur B.O176095
370

Gulana (447)

Lahru S.O176098
371

Nakki

Draman B.O176094
372

Dadh Upper Lambagaon

Upper Lambagaon B.O176096
373

Chhalotarian

Uttrapur B.O176095
374

Lahru (443)

Lahru S.O176098
375

Palat (654)

Jalag S.O176094
376

Gharun (587)

Upper Lambagaon B.O176096

Total Records: 376

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Jai Singhpur(t), Kangra, Himachal Pradesh. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Jai Singhpur(t), Kangra, Himachal Pradesh.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 31 2020

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post