Gair Sain ** Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Syuni Talli

Mehalchauri S.O246431
2

Panwar Bakhali

Jhumakhet B.O246486
3

Goganani

Koonigarh Bichali B.O246431
4

Rikholi

Gairsain S.O246428
5

Ghenturi

Farkande Talli B.O246428
6

Ritha Mangari

Adibadri S.O246440
7

Kushrani Malli

Bachhuwaban S.O246486
8

Kunigar Bichli

Koonigarh Bichali B.O246431
9

Gwar Talla

Gairsain S.O246428
10

Paliwal Rohira

Rohira B.O246428
11

Nauna

Majiyari Talli B.O246440
12

Kaflori

Malai B.O246487
13

Madgarh

Beena Lohba B.O246431
14

Chamli Katol

Rohira B.O246428
15

Fuldungi Malli

Farkande Talli B.O246428
16

Rithola

Majiyari Talli B.O246440
17

Bairagana

Malai B.O246487
18

Joshi Bakhali

Beena Lohba B.O246431
19

Koliyana

Gairsain S.O246428
20

Ramara Malla

Farkande Talli B.O246428
21

Dhabhkar

Nagali B.O246440
22

Agriyana

Beena Lohba B.O246431
23

Kharkagair

Sarkot B.O246428
24

Banjyani Malla

Rohira B.O246428
25

Sanera

Ramra B.O246428
26

Sugarh

Adibadri S.O246440
27

Badhan Thada

Saring Gaon B.O246486
28

Bhediyana Talli

Gaul B.O246428
29

Silapata

Silpata B.O246440
30

Chajgar

Sarkot B.O246428
31

Lam Bagar

Bachhuwaban S.O246486
32

Jagari

Farkande Talli B.O246428
33

Daramoli

Majiyari Talli B.O246440
34

kunjapani

Andrapa B.O246428
35

Nailkhansar

Nailkhansar B.O246486
36

Nail

Farkande Talli B.O246428
37

Doltu

Silpata B.O246440
38

Soniyana

Gairsain S.O246428
39

Lakhan

Nailkhansar B.O246486
40

Bhumkiya

Beena Lohba B.O246431
41

Bisona

Adibadri S.O246440
42

Dukandhar

Farkande Talli B.O246428
43

Kali Mati

Malkot B.O246431
44

Pindawali

Pindwali B.O246440
45

Ujetiya

Mehalchauri S.O246431
46

Saringgaon

Saring Gaon B.O246486
47

Gwarigaon

Beena Lohba B.O246431
48

Rudiyatala Malla

Farkande Talli B.O246428
49

Khalisain

Rohira B.O246428
50

Thapali

Adibadri S.O246440
51

Lati Khark

Nailkhansar B.O246486
52

Padali

Mehalchauri S.O246431
53

Khalisain

Gaul B.O246428
54

Paramghat

Farkande Talli B.O246428
55

Pungaon

Kirsal B.O246440
56

Nandasain

Malai B.O246487
57

Mehal Chauri

Mehalchauri S.O246431
58

Gair

Gairsain S.O246428
59

Jamaldhar

Marora B.O246428
60

Sargaun

Pindwali B.O246440
61

Sukarisain

Malai B.O246487
62

Sunargaon

Beena Lohba B.O246431
63

Patal Chaura

Panchali B.O246428
64

Rohira

Rohira B.O246428
65

Garibnagar

Kheti B.O246440
66

Beena

Beena Lohba B.O246431
67

Dewaligaon

Nailkhansar B.O246486
68

Kumoli

Farkande Talli B.O246428
69

Bhaisorasain

Sarkot B.O246428
70

Sunargaon

Gairsain S.O246428
71

Beri Talli

Kheti B.O246440
72

Kwilakh

Panchali B.O246428
73

Bajabajunia

Saring Gaon B.O246486
74

Bichala Rohira

Rohira B.O246428
75

Sirana

Kheti B.O246440
76

Chin Kulari

Farkande Talli B.O246428
77

Taintura

Tentura B.O246486
78

Jinagor

Ramra B.O246428
79

Jaspur

Ujjwal Pur B.O246440
80

Lakheri

Gaul B.O246428
81

Banjpani

Jhumakhet B.O246486
82

Nawali

Farkande Talli B.O246428
83

Miroli

Kansuwa B.O246440
84

Agarchatti

Sainji B.O246428
85

Nail Talla

Nailkhansar B.O246486
86

Chhasiyakot

Koonigarh Bichali B.O246431
87

Jangal Chatti

Kheti B.O246440
88

Gaberchaura

Sainji B.O246428
89

Kunigar Malli

Koonigarh Bichali B.O246431
90

Syalkot

Adibadri S.O246440
91

Bhuliyara

Gaul B.O246428
92

Agura

Kirsal B.O246440
93

Bacchuwa Ban Talla

Bachhuwaban S.O246486
94

Kalyana Talla

Koonigarh Bichali B.O246431
95

Timil Gair

Rohira B.O246428
96

Khimtoli

Farkande Talli B.O246428
97

Top

Adibadri S.O246440
98

Patal Khark

Nailkhansar B.O246486
99

Rang Chaura

Mehalchauri S.O246431
100

Khatriyana

Gairsain S.O246428
101

Sati Khola

Farkande Talli B.O246428
102

Aigarh Talla

Pindwali B.O246440
103

Ghandiyal Dhar

Malai B.O246487
104

Silanga

Mehalchauri S.O246431
105

Gaul Malli

Gaul B.O246428
106

Kafalsain

Rohira B.O246428
107

Aigarh Malla

Pindwali B.O246440
108

Aamdali

Koonigarh Bichali B.O246431
109

Patori

Gairsain S.O246428
110

Saring Gwar

Marora B.O246428
111

Jaim

Adibadri S.O246440
112

Bukhara Khet

Koonigarh Bichali B.O246431
113

Jaskhola

Saring Gaon B.O246486
114

Kunakhet

Gaul B.O246428
115

Tal

Adibadri S.O246440
116

Andapa

Andrapa B.O246428
117

Haragaon

Adibadri S.O246440
118

Muson

Panchali B.O246428
119

Basbeera

Jhumakhet B.O246486
120

Bukhali

Andrapa B.O246428
121

Swamikhil

Silpata B.O246440
122

Dadeo

Panchali B.O246428
123

Jhuma Khet Malla

Jhumakhet B.O246486
124

Kaindhar

Ramra B.O246428
125

Kumkhori

Adibadri S.O246440
126

Majerasar

Farkande Talli B.O246428
127

Deewadhar

Saring Gaon B.O246486
128

Rudiyatala Talla

Farkande Talli B.O246428
129

Panyan

Majiyari Talli B.O246440
130

Akshawara

Gaul B.O246428
131

Sheela

Saring Gaon B.O246486
132

Damdad

Koonigarh Bichali B.O246431
133

Julgar

Adibadri S.O246440
134

Gwar Malla

Gairsain S.O246428
135

Dangidhar

Gairsain S.O246428
136

Baunli

Adibadri S.O246440
137

Dasamiya Gaon

Bachhuwaban S.O246486
138

Kotha

Koonigarh Bichali B.O246431
139

Dhunarghat

Gairsain S.O246428
140

Laldhar

Ramra B.O246428
141

Akhorigair

Adibadri S.O246440
142

Sethu Jhumakhet

Jhumakhet B.O246486
143

Silwali

Koonigarh Bichali B.O246431
144

Korali

Marora B.O246428
145

Silangi Talli

Sainji B.O246428
146

Basisem

Gaul B.O246428
147

Burakholi

Majiyari Malli B.O246440
148

Giratoli

Malai B.O246487
149

Bina

Beena Lohba B.O246431
150

Hari Ashram

Marora B.O246428
151

Khanadhar

Rohira B.O246428
152

Bareth

Dewalkot B.O246440
153

Bhandari Khor

Koonigarh Bichali B.O246431
154

Rasoigar

Marora B.O246428
155

Sarkot

Sarkot B.O246428
156

Kaida

Majiyari Malli B.O246440
157

Dugadda

Koonigarh Bichali B.O246431
158

Jhuma Khet Uttari

Jhumakhet B.O246486
159

Kuneli

Marora B.O246428
160

Khairigar

Jhumakhet B.O246486
161

Bajwara

Gairsain S.O246428
162

Mahadev Ghat

Kansuwa B.O246440
163

Naugaon

Panchali B.O246428
164

Chunari Chhani

Nailkhansar B.O246486
165

Chhari Sain

Gaul B.O246428
166

Talonja

Kansuwa B.O246440
167

Dungri

Gairsain S.O246428
168

Jhuma Khet Talla

Jhumakhet B.O246486
169

Kankhawali

Sarkot B.O246428
170

Majyari Malli

Majiyari Malli B.O246440
171

Parawari

Sarkot B.O246428
172

Devpuri Talla

Nailkhansar B.O246486
173

Schooldhar

Sarkot B.O246428
174

Randoli

Kheti B.O246440
175

Arudali

Farkande Talli B.O246428
176

Suri Khark

Nailkhansar B.O246486
177

Jwalagiri Kaliyana

Koonigarh Bichali B.O246431
178

Kawda

Kirsal B.O246440
179

Kothar

Gairsain S.O246428
180

Kunigar Talli

Koonigarh Bichali B.O246431
181

Lwarkhand

Panchali B.O246428
182

Dhanga

Gairsain S.O246428
183

Beri Malli

Kheti B.O246440
184

Devpuri

Nailkhansar B.O246486
185

Sahajkot

Koonigarh Bichali B.O246431
186

Farson

Sainji B.O246428
187

Latusain

Sarkot B.O246428
188

Dadoli

Kirsal B.O246440
189

Airoli

Bainoli B.O246487
190

Tatgaya

Beena Lohba B.O246431
191

Sumerpur

Panchali B.O246428
192

Bhatidhar

Sainji B.O246428
193

Keshpur

Kheti B.O246440
194

Kholai

Malai B.O246487
195

Bisara Khet

Mehalchauri S.O246431
196

Jhorusimar

Rohira B.O246428
197

Kulagar

Andrapa B.O246428
198

Bhent

Adibadri S.O246440
199

Harsari

Mehalchauri S.O246431
200

Sainj Saini

Sainji B.O246428
201

Silkot

Farkande Talli B.O246428
202

Kansuwa

Kansuwa B.O246440
203

Haragarh

Beena Lohba B.O246431
204

Kalu Bisht Sera

Saring Gaon B.O246486
205

Kushrani Bichali

Bachhuwaban S.O246486
206

Baukhanara

Panchali B.O246428
207

Majiyari Talli

Majiyari Talli B.O246440
208

Ramara Talla

Ramra B.O246428
209

Deewagar

Saring Gaon B.O246486
210

Dadimdali

Sainji B.O246428
211

Ujjwalpur

Ujjwal Pur B.O246440
212

Fuldungi Talli

Farkande Talli B.O246428
213

Kalchunda

Bachhuwaban S.O246486
214

Khila

Rohira B.O246428
215

Pajiyana

Nagali B.O246440
216

Ramnali

Marora B.O246428
217

Ghatgar

Bachhuwaban S.O246486
218

Sera

Farkande Talli B.O246428
219

Ravipur

Adibadri S.O246440
220

Badiyari

Panchali B.O246428
221

Bacchuwa Ban Malla

Bachhuwaban S.O246486
222

Sarowar

Mehalchauri S.O246431
223

Kirasal

Kirsal B.O246440
224

Mailana

Sarkot B.O246428
225

Kandarikhor Malla

Saring Gaon B.O246486
226

Latu Gair

Malkot B.O246431
227

Matkot

Gairsain S.O246428
228

Gairsain

Gairsain S.O246428
229

Kheti

Kheti B.O246440
230

Kalu Khark

Nailkhansar B.O246486
231

Simaliya

Koonigarh Bichali B.O246431
232

Gadoli

Gairsain S.O246428
233

Maso Sera

Gaul B.O246428
234

Giwar

Dewalkot B.O246440
235

Malai

Malai B.O246487
236

Thala

Mehalchauri S.O246431
237

Sunder Khal

Gaul B.O246428
238

Bhattisain

Farkande Talli B.O246428
239

Khal

Adibadri S.O246440
240

Jakhet

Chaurasain B.O246487
241

Dharapani

Mehalchauri S.O246431
242

Kali Mati

Marora B.O246428
243

Mela Tanoli

Marora B.O246428
244

Chandpurgarhi

Adibadri S.O246440
245

Niglani

Koonigarh Bichali B.O246431
246

Bausar

Sainji B.O246428
247

Sineli

Sainji B.O246428
248

Hislani

Koonigarh Bichali B.O246431
249

Lambagargaur

Bachhuwaban S.O246486
250

Bhagwari

Panchali B.O246428
251

Nauna

Adibadri S.O246440
252

Saliyana

Gairsain S.O246428
253

DhamDev

Bachhuwaban S.O246486
254

Devithang

Rohira B.O246428
255

Bhalson

Adibadri S.O246440
256

Gaul Bichali

Gaul B.O246428
257

Maithan Purana Bazar

Bachhuwaban S.O246486
258

Mahargaon

Farkande Talli B.O246428
259

Thaladhar

Adibadri S.O246440
260

Ramra

Ramra B.O246428
261

Kot

Bachhuwaban S.O246486
262

Silangi Malli

Sainji B.O246428
263

Adibadri

Adibadri S.O246440
264

Banjyani Talla

Rohira B.O246428
265

Chaubariyan

Saring Gaon B.O246486
266

Sera

Malkot B.O246431
267

Maitoli

Adibadri S.O246440
268

Matkhadera

Panchali B.O246428
269

Kalyana Malla

Koonigarh Bichali B.O246431
270

Kushrani Malli

Jhumakhet B.O246486
271

Malkot

Malkot B.O246431
272

Melbagar

Farkande Talli B.O246428
273

Gandwas

Marora B.O246428
274

Pipalchatti

Adibadri S.O246440
275

Kandarikhor Talla

Saring Gaon B.O246486
276

Timil Gair

Koonigarh Bichali B.O246431
277

Gawali

Gairsain S.O246428
278

Matkhadera

Gairsain S.O246428
279

Kand

Kansuwa B.O246440
280

Moladhar

Malai B.O246487
281

Bhatti

Mehalchauri S.O246431
282

Batadhar

Rohira B.O246428
283

Diwali Khal

Marora B.O246428
284

Khet

Majiyari Malli B.O246440
285

Mauna

Malai B.O246487
286

Dhargat

Mehalchauri S.O246431
287

Khilaksain

Farkande Talli B.O246428
288

Nalgaon

Gaul B.O246428
289

Chaurda Malla

Silpata B.O246440
290

Raikot

Malkot B.O246431
291

Bhandarigaon

Rohira B.O246428
292

Syunimalli

Sainji B.O246428
293

Naini

Tentura B.O246486
294

Bhararisain

Sarkot B.O246428
295

Pandav

Majiyari Malli B.O246440
296

Simar

Sainji B.O246428
297

Gogana

Saring Gaon B.O246486
298

Dhargair

Gairsain S.O246428
299

Bunga

Kansuwa B.O246440
300

Gaul Talli

Gaul B.O246428
301

Naogaon

Bachhuwaban S.O246486
302

Marora

Marora B.O246428
303

Bisauna

Kirsal B.O246440
304

Siman Talla

Panchali B.O246428
305

Talla Sera

Nailkhansar B.O246486
306

Siman Malla

Panchali B.O246428
307

Ali

Majiyari Talli B.O246440
308

Charisain

Farkande Talli B.O246428
309

Chaurasain

Saring Gaon B.O246486
310

Badiya Sem

Mehalchauri S.O246431
311

Mathar

Dewalkot B.O246440
312

Panchali

Panchali B.O246428
313

Langtai

Silpata B.O246440
314

Maikholi

Mehalchauri S.O246431
315

Maithan

Bachhuwaban S.O246486
316

Tewakhark

Malkot B.O246431
317

Pakol Timala

Gaul B.O246428
318

Gaul

Gaul B.O246428
319

Pyura

Silpata B.O246440
320

Kolani

Bachhuwaban S.O246486
321

Gogana Malla

Koonigarh Bichali B.O246431
322

Ghuskuli

Marora B.O246428
323

Nagchulakhal

Rohira B.O246428
324

Nagali

Nagali B.O246440
325

Giwaipani

Malai B.O246487
326

Gajar

Beena Lohba B.O246431
327

Chacharisain

Gaul B.O246428
328

Farakande Talli

Farkande Talli B.O246428
329

Malasi

Kheti B.O246440
330

Pundoli

Malai B.O246487
331

Garoth

Malkot B.O246431
332

Khinsar

Ramra B.O246428
333

Pajyana

Gairsain S.O246428
334

Chhimatha

Silpata B.O246440
335

Timilpani

Koonigarh Bichali B.O246431
336

Furkiyasain

Panchali B.O246428
337

Tal Gaon

Marora B.O246428
338

Pathar Katta

Nailkhansar B.O246486
339

Bhediyana Malli

Gaul B.O246428
340

Peb

Dewalkot B.O246440
341

Aikhola

Panchali B.O246428
342

Jaul Chaura Talla

Saring Gaon B.O246486
343

Farkande Malli

Farkande Talli B.O246428
344

Churmuti

Silpata B.O246440
345

Kanda

Gairsain S.O246428
346

Jaul Chaura Malla

Saring Gaon B.O246486
347

Munar

Gairsain S.O246428
348

Chaurda Talla

Silpata B.O246440
349

Singdhar

Farkande Talli B.O246428
350

Bachhuwaban

Bachhuwaban S.O246486
351

Tamli Ghat

Rohira B.O246428
352

Bichhawagair

Adibadri S.O246440
353

Dandwalgaon

Gaul B.O246428
354

Gogana Talla

Koonigarh Bichali B.O246431
355

Pajyana Malla

Silpata B.O246440
356

Patejhali

Rohira B.O246428
357

Malgur

Kansuwa B.O246440

Total Records: 357

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Gair Sain **, Chamoli, Uttarakhand. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Gair Sain **, Chamoli, Uttarakhand.

Facebook fans

-

Last updated on: August, 12 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post