Chitradurga Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Myasarahatti

Muddapura B.O577521
2

Hosure

Annehal B.O577555
3

Chikkabennur

Chikkabennur B.O577541
4

Kurumaradikere

Kurumaradikere B.O577524
5

Kakkeharavu

Annehal B.O577555
6

Arabagatta

Halavadara B.O577541
7

Toparamalige

Toparamalige B.O577524
8

Doddapura

Godabanahal S.O577555
9

Killanahatti

Lakshmisagara B.O577541
10

O B G Hatti

Alaghatta B.O577541
11

Halekallahalli

Dandinakurubarahatti B.O577524
12

Seegehalli

Alagawadi B.O577541
13

Kaliroppa

Jampannaikanakote B.O577532
14

Suranahalli Gollarahatti

Muddapura B.O577521
15

Cheelangi

Chikkabennur B.O577541
16

Chikkenahalli

Alaghatta B.O577541
17

Thirumalapura

Kurubarahally B.O577520
18

Sevalalnagar

Hampanur B.O577519
19

Belaghatta

Belaghatta B.O577517
20

Chitradurga

Chitradurga Fort S.O577501
21

Nallikatte

Palya B.O577520
22

Haralakatte

Isamudra B.O577519
23

Gollarahatti

Haikal B.O577517
24

Medehalli

Megalahally B.O577502
25

Hosahalli

Chikkapura B.O577520
26

vaddarasiddavvanahalli

Kadleguddu B.O577520
27

Pelorahatti

Haikal B.O577517
28

Guttinadu

Iyyanahalli B.O577502
29

Yelagodu

Yelagodu B.O577521
30

Katihalli

Siddapura B.O577520
31

Moneboraiahnatti

Haikal B.O577517
32

Chowlihalli

Chowlihalli B.O577519
33

Guddadarangavvanahalli

Guddadarangavanahally B.O577502
34

Megalahalli

Kadleguddu B.O577520
35

Yemmehatti

Hampanur B.O577519
36

Rangavvanahalli

Bharamasagara S.O577519
37

Pillekerenahalli

Megalahally B.O577502
38

Gollarahatti

Dyamavvanahally B.O577524
39

Gollarahatti

Annehal B.O577555
40

Halerangapura

Halavadara B.O577541
41

Lambanihatty

Ingaladahal B.O577524
42

Mahadevanakatte

Annehal B.O577555
43

Bedarashivanakere

Basavasivanakere B.O577541
44

Gollarahalli

Dandinakurubarahatti B.O577524
45

Nandipura

Sondekola B.O577555
46

Pudukalahalli

Alagawadi B.O577541
47

Obalapura

Halavadara B.O577541
48

Jodichikkenahally

Toparamalige B.O577524
49

Siddavvanahalli

Alaghatta B.O577541
50

Neranahalla

Jampannaikanakote B.O577532
51

Chikkabbigere Gollarahatti

Yelagodu B.O577521
52

Gowrammanahalli

Chikkabennur B.O577541
53

D Hosahatty

Doddiganahal B.O577541
54

Chitradurga

Chitradurga Collegeroad S.O577501
55

Bommavvanagathihalli

Kadleguddu B.O577520
56

Gurappanahalli

Kolahalu B.O577519
57

Hosamalige

Gonuru B.O577517
58

Chitradurga

Chitradurga Chickpet S.O577501
59

Nayakarasollapura

Siddapura B.O577520
60

Kariyammanahalli

Kalgere B.O577519
61

Halechuraipapayanahatti

Haikal B.O577517
62

Megalahalli

Megalahally B.O577502
63

Jalikatte

Siddapura B.O577520
64

Bommenahalli

Bommenahalli B.O577520
65

Sasalahatti

Belaghatta B.O577517
66

Hanumanthanagara

Matadakurabarahatty B.O577502
67

Manangi

Kurubarahally B.O577520
68

Bachaboranahatti

Gonuru B.O577517
69

Kodihalli

Kogunde B.O577519
70

Mallappanahatti

Matadakurabarahatty B.O577502
71

Sollapura

Siddapura B.O577520
72

Arasuru

Bharamasagara S.O577519
73

Sultanipura

Isamudra B.O577519
74

Seebara

Iyyanahalli B.O577502
75

Halavudara

Halavadara B.O577541
76

Hosadyamavvanahally

Dyamavvanahally B.O577524
77

Janukonda

Pandarahally B.O577555
78

Hirebennur

Chikkabennur B.O577541
79

Doddasiddavvanahalli

Doddasiddavvanahalli S.O577524
80

Obannanahalli

Sondekola B.O577555
81

Doddiganahal

Doddiganahal B.O577541
82

Kallahally gollarahatty

Dandinakurubarahatti B.O577524
83

Siddapura

Doddiganahal B.O577541
84

Vijapuragollarahatti

Lakshmisagara B.O577541
85

Kasavarahatty

Dyamavvanahally B.O577524
86

Alagavadi

Alagawadi B.O577541
87

Sajjanakere

Jampannaikanakote B.O577532
88

Jammapura

Toranaghatta B.O577521
89

Palakihalli

Alagawadi B.O577541
90

Bilekallu Nayakahatti

Megalahally B.O577502
91

Chitradurga

Kanaka Circle Chitradurga S.O577501
92

Kyasapura

Chikkapura B.O577520
93

Jatlahalli

Kolahalu B.O577519
94

Huelanahalli

Bangarakkanahally B.O577517
95

Sriramanagara

Chitradurga H.O577501
96

Thurebailu

Bheemasamudra S.O577520
97

Kolahal

Kolahalu B.O577519
98

Hunesekatte

Hunsekatte B.O577517
99

Papenahalli

Rayanahally B.O577502
100

Hosur

Toranaghatta B.O577521
101

Dindadahalli

Palya B.O577520
102

Turuvanur

Bangarakkanahally B.O577517
103

Matadakurubarahatti

Matadakurabarahatty B.O577502
104

Marijogihalli

Bommenahalli B.O577520
105

Begalarangavvanahal

Belaghatta B.O577517
106

Nallikatte

Kalgere B.O577519
107

Sultanipura

Rayanahally B.O577502
108

Bheemasamudra

Bheemasamudra S.O577520
109

Bharamasagara

Kogunde B.O577519
110

Hire Kabbigere

Byalahal B.O577541
111

Lambanihatti

Madikerepura B.O577524
112

Kavalahatti

Hullur B.O577555
113

Katralu

Lakshmisagara B.O577541
114

Dyamavvanahalli

Dyamavvanahally B.O577524
115

Hullur

Hullur B.O577555
116

Hosarangapura

Alagawadi B.O577541
117

Medakeripura

Madikerepura B.O577524
118

Siddapura

Sirigere S.O (Chitradurga)577541
119

Dibbadahatti

Lakshmisagara B.O577541
120

Doddasiddavvanahalli

Dandinakurubarahatti B.O577524
121

Hullehal

Hullehal B.O577521
122

K. Ballekatte

Lakshmisagara B.O577541
123

Gollanakote

Jampannaikanakote B.O577532
124

Jammapura Myasarahatti

Toranaghatta B.O577521
125

Godabanahal

Godabanahal S.O577555
126

Dyapanahalli

Chowlihalli B.O577519
127

Iyyanahalli

Iyyanahalli B.O577502
128

Hosapete

Kanaka Circle Chitradurga S.O577501
129

Chikkaguntanur

Hireguntanur B.O577520
130

Kakabalu

Chowlihalli B.O577519
131

Kariyammanahatti

Haikal B.O577517
132

Aitholu Kurubarahatti

Iyyanahalli B.O577502
133

Veeravvanagatihalli

Kadleguddu B.O577520
134

Panjinahatti

Bhahadurghatta B.O577519
135

Kunabevu Gollarahatti

Kunabevu B.O577517
136

Aitholu

Iyyanahalli B.O577502
137

Muddapura

Muddapura B.O577521
138

Gulaihanahatti

Chikkapura B.O577520
139

Gonur

Gonuru B.O577517
140

Iyanahalli Kurubarahatti

Iyyanahalli B.O577502
141

Palya

Palya B.O577520
142

Hosachuri Ppayanahatti

Haikal B.O577517
143

Hemmanaghatta

Bhahadurghatta B.O577519
144

Yelavarthi

Chikkagondanahally B.O577502
145

Chikkaguntanur

Bommenahalli B.O577520
146

Konanur

Alaghatta B.O577541
147

Ingaladalu

Ingaladahal B.O577524
148

Lambanihatti

Hullur B.O577555
149

Konammanahalli

Doddiganahal B.O577541
150

K M Nagara

Ingaladahal B.O577524
151

Pandarahalli

Pandarahally B.O577555
152

Jammenahalli

Sirigere S.O (Chitradurga)577541
153

Ennegere

Toparamalige B.O577524
154

Basavanashivanakere

Basavasivanakere B.O577541
155

Kenne Hadlu

Kurumaradikere B.O577524
156

Siddavvanadurga

Muddapura B.O577521
157

Kalrathimmappanahalli

Lakshmisagara B.O577541
158

Jampannanaikanakote

Jampannaikanakote B.O577532
159

Jogiboranahatti

Muddapura B.O577521
160

Sondekola

Sondekola B.O577555
161

Hampanur

Hampanur B.O577519
162

Madanaikanahalli

Madanayakanahalli B.O577502
163

Kadehude

Chitradurga H.O577501
164

Dyamavvanahalli

Bommenahalli B.O577520
165

Kalgere

Kalgere B.O577519
166

Chinnur Thippayyanahatti

Haikal B.O577517
167

Aitholu Lambanihatti

Iyyanahalli B.O577502
168

Benakanahalli

Kurubarahally B.O577520
169

Chikkapura

Chikkapura B.O577520
170

Myasarahatti

Kadabanakatte B.O577517
171

Chikkagondanahalli

Chikkagondanahally B.O577502
172

Bastihalli

Hullehal B.O577521
173

Hidayathpura

Siddapura B.O577520
174

Haikal

Haikal B.O577517
175

Rayannanahalli

Rayanahally B.O577502
176

Bedarabommenahalli

Bommenahalli B.O577520
177

Chikkajagalur

Hunsekatte B.O577517
178

Kasavanahalli

Kolahalu B.O577519
179

Chitradurga

Station Road-chitradurga S.O577502
180

Siddapura

Siddapura B.O577520
181

Sirigere

Sirigere S.O (Chitradurga)577541
182

Bangeratty

Ingaladahal B.O577524
183

madadakerehatti

Hullur B.O577555
184

Lingadahalli

Halavadara B.O577541
185

Kelagalahatty

Dandinakurubarahatti B.O577524
186

Dalavaihalli

Pandarahally B.O577555
187

Horakenahalli

Doddiganahal B.O577541
188

Lakshmisagara

Lakshmisagara B.O577541
189

Gandhi nagara

Kurumaradikere B.O577524
190

Chikkalaghatta

Alaghatta B.O577541
191

Lingavarahatty

Dyamavvanahally B.O577524
192

Ajjappanahalli

Yelagodu B.O577521
193

Kariyammanahalli

Chikkabennur B.O577541
194

Pallavagere

Jampannaikanakote B.O577532
195

Myasarahatti

Yelagodu B.O577521
196

Vaddarahatti

Annehal B.O577555
197

Upparahatti

Chikkapura B.O577520
198

Heggadehalu

Kolahalu B.O577519
199

Rimmaghatta

Rayanahally B.O577502
200

Chitradurga

Chitradurga H.O577501
201

Haliyur

Kurubarahally B.O577520
202

Pamarahalli

Isamudra B.O577519
203

Kallenahalli

Belaghatta B.O577517
204

Gollarahatti

Chikkagondanahally B.O577502
205

Bettadanagenahalli

Bheemasamudra S.O577520
206

Kadleguddu

Kadleguddu B.O577520
207

Turuvanur

Turuvanur S.O577517
208

Hosa Gollarahatti

Chikkagondanahally B.O577502
209

Chippinakere

Muddapura B.O577521
210

Hireguntanur

Hireguntanur B.O577520
211

Hosaguda

Gonuru B.O577517
212

Tamatakallu

Megalahally B.O577502
213

Erajjanahatti

Siddapura B.O577520
214

Mutyadahalli

Gonuru B.O577517
215

Nandihalli

Chowlihalli B.O577519
216

Kavadigarahatti

Matadakurabarahatty B.O577502
217

Vijapura

Lakshmisagara B.O577541
218

Hosakallahally

Dandinakurubarahatti B.O577524
219

Singapura

Hullur B.O577555
220

Adavigollarahalli

Basavasivanakere B.O577541
221

Kunchiganahal

Ingaladahal B.O577524
222

Ganjigatte

Pandarahally B.O577555
223

Kalkunte

Byalahal B.O577541
224

Lingavvanagatihalli

Chikkabennur B.O577541
225

Hampaina malige

Dyamavvanahally B.O577524
226

Hire Kabbigere

Basavasivanakere B.O577541
227

Matti kallahally

Dandinakurubarahatti B.O577524
228

Gowrammanahalli

Toranaghatta B.O577521
229

Obavvanagathihalli

Alaghatta B.O577541
230

Baligatte

Byalahal B.O577541
231

Surenahalli

Muddapura B.O577521
232

Halagappanahatti

Sondekola B.O577555
233

Vyasamallapura

Bommenahalli B.O577520
234

Heggere

Kolahalu B.O577519
235

Vaddanahalli

Rayanahally B.O577502
236

Sevapura

Chitradurga H.O577501
237

Kallihatti

Kurubarahally B.O577520
238

Beerapura

Chowlihalli B.O577519
239

Turuvanur

Kadabanakatte B.O577517
240

Mallanakatte

Megalahally B.O577502
241

Devarhatti

Siddapura B.O577520
242

Karihatti

Kurubarahally B.O577520
243

Bommenahalli

Gonuru B.O577517
244

Mallapura

Megalahally B.O577502
245

Chikkabbigere

Yelagodu B.O577521
246

Hosur

Bommenahalli B.O577520
247

Kotehatti

Haikal B.O577517
248

Channaiahnahatti

Iyyanahalli B.O577502
249

Kodagavalli

Hireguntanur B.O577520
250

Issamudra

Isamudra B.O577519
251

Bevinahalli

Bharamasagara S.O577519
252

Kodaiahnahatti

Megalahally B.O577502
253

Alaghatta

Alaghatta B.O577541
254

Kasavanahalli

Toparamalige B.O577524
255

Annehal

Annehal B.O577555
256

Adichunchanagirigoshala

Lakshmisagara B.O577541
257

Organtaramalige

Toparamalige B.O577524
258

Devapuradahatti

Pandarahally B.O577555
259

Kenchamaranahalli

Alagawadi B.O577541
260

Malenahalli

Byalahal B.O577541
261

Lambanihatti

Toparamalige B.O577524
262

Sadarahalli

Lakshmisagara B.O577541
263

Thamranagara

Ingaladahal B.O577524
264

Jammapura Gollarahatti

Toranaghatta B.O577521
265

Byalahal

Byalahal B.O577541
266

Beeravara

Lakshmisagara B.O577541
267

Gollarahalli

Hullehal B.O577521
268

Uppanaikanahalli

Sondekola B.O577555
269

Jagadalipura

Siddapura B.O577520
270

K R V Hatti

Kolahalu B.O577519
271

Bagenahal

Hunsekatte B.O577517
272

Eshwaranagara

Chitradurga H.O577501
273

N.Ballikatte

Palya B.O577520
274

Bharamasagara

Bharamasagara S.O577519
275

Bommakkanahalli

Haikal B.O577517
276

Mallapura Gollarahatti

Megalahally B.O577502
277

Echalanagenahalli

Chikkapura B.O577520
278

Malali

Palya B.O577520
279

Hosakatappanahatti

Haikal B.O577517
280

Chitradurga

Jayachamarajendra Extn. S.O577502
281

Navagrama

Toranaghatta B.O577521
282

Hunasekatte

Bommenahalli B.O577520
283

Kunabevu

Kunabevu B.O577517
284

Chikkappanahalli

Madanayakanahalli B.O577502
285

Kurubarahalli

Kurubarahally B.O577520
286

Bahadurghatta

Bhahadurghatta B.O577519
287

Rampura

Bharamasagara S.O577519
288

Murugarajendranagara

Matadakurabarahatty B.O577502

Total Records: 288

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Chitradurga, Karnataka. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Chitradurga, Karnataka.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 17 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post