Balijana Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Nadirkona

Tukura B.O783126
2

Nij Satra Pur

Dariduri B.O783101
3

Soto Kashi Khagra

Badahapur B.O783120
4

Ramhari Char No-I

Ramharirchar B.O783101
5

Ambari

Ambari Bazar B.O783129
6

Barbhita Puranipara

Barbhita B.O783101
7

Dorapara

Agia S.O783120
8

Baladmari Char Nobi Nagar

Baladmarirchar B.O783101
9

Dhum Bandha

Bashbari B.O783129
10

Kalyanpur N.C.

Kalyanpur B.O783101
11

Rangchai

Badahapur B.O783120
12

Nij Barvita

Dariduri B.O783101
13

Ara Bhandha

Bashbari B.O783129
14

Bang Kanda

Bardamal B.O783120
15

Kaimari Pt-II

Tukura B.O783126
16

Tapar Vita

Dariduri B.O783101
17

Sijukona

Bardamal B.O783120
18

Balijana

Zira B.O783126
19

Birsing Halanga Char Pt-I

Dariduri B.O783101
20

Jagna Raj Bangsipara

Agia S.O783120
21

Telipara

Bardamal B.O783120
22

Jalua Bosti

Baladmari S.O783101
23

Dark Rabhapara Pt-II

Agia S.O783120
24

Bhasani Para Pt.-II

Dariduri B.O783101
25

Dakhin Katlamari Pt-II

Agia S.O783120
26

Notun Basti -2

Goalpara S.O783101
27

Barjora No.1

Barjhora B.O783120
28

Hajua Char No-3

Ramharirchar B.O783101
29

Narayanpara

Agia S.O783120
30

Bhatipara, Azad Road

Goalpara S.O783101
31

Hatighopa

Agia S.O783120
32

Rupnagar

Baladmari S.O783101
33

Debattar Bapupara Pt-II

Agia S.O783120
34

Hedayatpur

Baladmari S.O783101
35

Agia Part-II

Agia S.O783120
36

Garopara

Barbhita B.O783101
37

Sal Forest(Dakur Vita)

Agia S.O783120
38

Baladmari Char Garopara

Baladmarirchar B.O783101
39

Matia Garo Para Pt-II

Bardamal B.O783120
40

Rajapara

Rajapara S.O783133
41

Bhalukdubi Tilapara

Baladmari S.O783101
42

Dakurbhita

Dakurbhita B.O783101
43

Naulapara

Tukura B.O783126
44

Pancha Ratna N.C.

Govindapur B.O783101
45

Thakur Billa

Dwarka B.O783120
46

River Block No-III N.C.

Dariduri B.O783101
47

Simlabari

Baguan B.O783129
48

Bhalipara Notun Basti

Goalpara S.O783101
49

Garo Bhat Khawa

Badahapur B.O783120
50

Bhatipara, K.P Road

Goalpara S.O783101
51

Nasnipara

Baguan B.O783129
52

Kismatpur

Baladmari S.O783101
53

Soto Damal

Dwarka B.O783120
54

Notun Basti-3

Goalpara S.O783101
55

Soto Boguan

Baguan B.O783129
56

Barjora No.1

Dwarka B.O783120
57

Rangdam

Tukura B.O783126
58

Anandanagar

Baladmari S.O783101
59

Balijana

Agia S.O783120
60

Chak Dam

Tukura B.O783126
61

Chandaria Pathar

Baladmari S.O783101
62

Kristamoni Para Pt-I

Agia S.O783120
63

Tilapara

Balbala Kalapani B.O783120
64

Jungle Block No-1

Kalyanpur B.O783101
65

Geradubi

Badahapur B.O783120
66

Bihari Bosti

Baladmari S.O783101
67

Dalok

Agia S.O783120
68

Pancha Ratna

Govindapur B.O783101
69

Boghmara

Agia S.O783120
70

Jungle Block No-2

Kalyanpur B.O783101
71

Pandoba

Markula B.O783120
72

Blipara

Goalpara S.O783101
73

Joggapara Derek

Agia S.O783120
74

Sader Alga Pt-II

Dariduri B.O783101
75

Keotpara

Agia S.O783120
76

Islampur

Baladmari S.O783101
77

Badhapur

Badahapur B.O783120
78

Kalibari

Goalpara S.O783101
79

Suarmari

Suarmari B.O783120
80

Baladmari Char 2

Baladmarirchar B.O783101
81

Mongrai

Badahapur B.O783120
82

Kalyanpur

Ambari B.O783384
83

Bhasani Para Pt.-I

Dariduri B.O783101
84

Matia

Bardamal B.O783120
85

Gendera

Kalyanpur B.O783101
86

Berubari Pt-I

Tukura B.O783126
87

Agiaroad kaliatapara

Goalpara S.O783101
88

Baida

Baida B.O783120
89

Sonahara

Kharmuza B.O783101
90

Balar Vita

Balarbhita B.O783129
91

Bishkhuli

Bhalukdubi B.O783101
92

Kalapani

Balbala Kalapani B.O783120
93

Budhipara

Kalyanpur B.O783101
94

Sabaji Baguan

Baguan B.O783129
95

Nepali bosti

Baladmari S.O783101
96

Katilar Tari

Ambari B.O783123
97

Nun Khawa Pt-II

Dariduri B.O783101
98

Muralijhar

Baguan B.O783129
99

Chandmari kushbari

Balbala Kalapani B.O783120
100

Berubari Pt-II

Tukura B.O783126
101

Baladmari Char 3

Baladmarirchar B.O783101
102

Changmari

Tukura B.O783126
103

Dakur Vita N.C.

Dariduri B.O783101
104

Tisimpur

Agia S.O783120
105

Jyoti Nagar

Baladmari S.O783101
106

Jokrapara

Agia S.O783120
107

Dasarapara Matia

Kalyanpur B.O783101
108

Deauli

Dwarka B.O783120
109

rakhasini Milapara

Rakhasini B.O783101
110

Chamaguri

Agia S.O783120
111

Katlamari Char

Kharmuza B.O783101
112

Sat Baini

Agia S.O783120
113

Boladmari

Baladmari S.O783101
114

Kal Pani Chandamari

Balbala Kalapani B.O783120
115

Santinagar

Baladmari S.O783101
116

Khakshipara

Badahapur B.O783120
117

Khutamari

Govindapur B.O783101
118

Bairang

Agia S.O783120
119

Kurowa Bhasa

Kalyanpur B.O783101
120

Ajagar Pahar N.C.

Agia S.O783120
121

Bapujinagar

Baladmari S.O783101
122

Rakhapara

Agia S.O783120
123

Kadotika

Ambari B.O783384
124

Bhasanipara Pt-III

Dariduri B.O783101
125

Geeta Nagar

Baladmari S.O783101
126

Mojai Rabhapara

Dwarka B.O783120
127

Goraimari

Kalyanpur B.O783101
128

Bhimajuli

Tukura B.O783126
129

Ashok Nagar

Goalpara S.O783101
130

Balbala Kalpani

Balbala Kalapani B.O783120
131

Sonapur

Bhalukdubi B.O783101
132

Khateya Tari

Balarbhita B.O783129
133

Dakhin Katlamari Pt-I

Dariduri B.O783101
134

Kangai Pashimpar

Agia S.O783120
135

Hurkakuchi

Govindapur B.O783101
136

Boro Boguan

Baguan B.O783129
137

Sader Alga

Dariduri B.O783101
138

Amjonga Pt-I

Amjonga B.O783124
139

Puran Smashan

Baladmari S.O783101
140

Rajapara Nayapara

Rajapara S.O783133
141

Darka Kacharipara Pt-I

Agia S.O783120
142

Borjuly

Tukura B.O783126
143

Bamirampara

Dariduri B.O783101
144

Khankhal

Tukura B.O783126
145

Agia

Maladhara B.O783120
146

Kala School Acedemy

Goalpara S.O783101
147

Kalindi Doba

Balbala Kalapani B.O783120
148

Deo Dhuturi

Kharmuza B.O783101
149

Debattar Bapupara Pt-I

Agia S.O783120
150

Ram Hari Char Pt-III

Ramharirchar B.O783101
151

Chaplongkata

Agia S.O783120
152

Nun Khawa Pt-I

Dariduri B.O783101
153

Tisimpur

Tisimpur B.O783120
154

Dari Duri

Dariduri B.O783101
155

Katasibari

Badahapur B.O783120
156

Shashtrinagar

Baladmari S.O783101
157

Kisordubi

Agia S.O783120
158

Khutamari Rabha Para

Barbhita B.O783101
159

Barduk

Badahapur B.O783120
160

Latima

Kalyanpur B.O783101
161

Bhaiskhuli

Bardamal B.O783120
162

Barbhita Nayapara

Barbhita B.O783101
163

Rampur

Bardamal B.O783120
164

Borpahar

Baladmari S.O783101
165

Bamundonga Pt-I

Dwarka B.O783120
166

Darakona

Tukura B.O783126
167

Goalpara

Goalpara S.O783101
168

Nalonga Pahar

Bardamal B.O783120
169

Khewan Khawa Pt-I

Dariduri B.O783101
170

Naya Gaon

Tukura B.O783126
171

Baladmari Char

Baladmarirchar B.O783101
172

Boladmari

Agia S.O783120
173

Soulmari

Dariduri B.O783101
174

Bangaljar

Bashbari B.O783129
175

Dakur Vita

Dariduri B.O783101
176

Lampara

Dwarka B.O783120
177

Kalita Para

Goalpara S.O783101
178

Haridar Boguan

Baguan B.O783129
179

Salbari

Baladmari S.O783101
180

Amjonga Pt-II

Amjonga B.O783124
181

Rakhal Dubi

Dariduri B.O783101
182

Upper Rajapara

Rajapara S.O783133
183

Kangair Pubpar

Markula B.O783120
184

Halowapara

Tukura B.O783126
185

Beltola

Baladmari S.O783101
186

Agni Part-I

Agia S.O783120
187

Kamrpara

Dariduri B.O783101
188

Kistamonipara Pt-II

Agia S.O783120
189

Garo Khuta

Bhalukdubi B.O783101
190

Doshara Korea

Agia S.O783120
191

Solmari

Kalyanpur B.O783101
192

Darka Rabhapara Pt-I

Agia S.O783120
193

Paglar Tag N.C.

Govindapur B.O783101
194

Baikunthapur

Agia S.O783120
195

Dasara Para

Bhalukdubi B.O783101
196

Kochpara

Agia S.O783120
197

Tiapara

Ramharirchar B.O783101
198

Mechelkhowa

Baida B.O783120
199

New Goalpara

Baladmari S.O783101
200

Boko Garopara

Dwarka B.O783120
201

Sweeper Bosti

Baladmari S.O783101
202

Barbhita Puranipara3

Barbhita B.O783101
203

Sarapara

Bardamal B.O783120
204

Chatamari

Dariduri B.O783101
205

Bardamal

Bardamal B.O783120
206

Howarbhanga

Tukura B.O783126
207

Kalyanpur

Kalyanpur B.O783101
208

Nichinta

Agia S.O783120
209

Moriom Nagar

Baladmari S.O783101
210

Kachumari

Tukura B.O783126
211

Baladmari Char ( N C)

Baladmarirchar B.O783101
212

Bollpuri

Agia S.O783120
213

Abrar Vita

Kalyanpur B.O783101
214

Ambari Bazar

Ambari Bazar B.O783129
215

Garo Kuta

Kalyanpur B.O783101
216

Matia Garopara

Bardamal B.O783120
217

Kalo Donga

Ramharirchar B.O783101
218

Nalonga Pahartoli

Baguan B.O783129
219

Sutki

Dariduri B.O783101
220

Balijana

Tukura B.O783126
221

Rakhasini Notun Basti

Rakhasini B.O783101
222

Dahikata

Rajapara S.O783133
223

Kathalguri

Bardamal B.O783120
224

Taranti

Tukura B.O783126
225

Bhalukdubi

Bhalukdubi B.O783101
226

Bamundanga Pt-II

Dwarka B.O783120
227

Khewan Khawa Pt-II

Dariduri B.O783101
228

Kukuria Pt-II

Balbala Kalapani B.O783120
229

Goaltuli

Baladmari S.O783101
230

Gendabari

Badahapur B.O783120
231

Sutki N.C.

Dariduri B.O783101
232

Dewlijara

Agia S.O783120
233

Pancharatna Road

Goalpara S.O783101
234

Bar Vita

Balbala Kalapani B.O783120
235

Durgamandir

Baladmari S.O783101
236

Paglijhara

Balbala Kalapani B.O783120
237

Azad Nagar

Baladmari S.O783101
238

Megh Dam

Badahapur B.O783120
239

Pitbari

Baladmari S.O783101
240

Chandamari Sat Baini

Balbala Kalapani B.O783120
241

Thepkai

Dariduri B.O783101
242

Bhalukdubi Rabha Para

Bhalukdubi B.O783101
243

Sinabari

Agia S.O783120
244

Gendera N.C.

Kalyanpur B.O783101
245

Bhendara

Agia S.O783120
246

Khermahara

Tukura B.O783126
247

Khar Boja

Govindapur B.O783101
248

Sat Baini Hill Block

Agia S.O783120
249

Munsirvita

Dariduri B.O783101
250

Makribori Pt-I

Tukura B.O783126
251

Baniyapra Notun Basti

Goalpara S.O783101
252

Borali

Badahapur B.O783120
253

Baladmari Char Shantipur

Baladmarirchar B.O783101
254

Narangabari

Baguan B.O783129
255

Haripur Kawan Khawa

Kharmuza B.O783101
256

Mojai Garopara

Dwarka B.O783120
257

Katlamari

Kalyanpur B.O783101
258

Palasbari

Baguan B.O783129
259

Tarai Bari

Dariduri B.O783101
260

Kaimari Pt-I

Tukura B.O783126
261

Ramhari Char Pt-II

Ramharirchar B.O783101
262

Sainik School

Rajapara S.O783133
263

Ketkibari

Dwarka B.O783120
264

Modapara

Tukura B.O783126
265

Bihu Field

Baladmari S.O783101
266

Bhetaipara

Agia S.O783120
267

Hajua Char No-1

Ramharirchar B.O783101
268

Borjora No-2

Agia S.O783120
269

Baladmari Char 1

Baladmarirchar B.O783101
270

Budhipara

Agia S.O783120
271

Khutamari

Barbhita B.O783101
272

Baduachora

Balbala Kalapani B.O783120
273

Gobindapur

Govindapur B.O783101
274

Kukuria Pt-I

Balbala Kalapani B.O783120
275

Uday Nagar

Baladmari S.O783101
276

Gosai Ga Dhawa

Agia S.O783120
277

Rakhasini

Rakhasini B.O783101
278

Batabari

Markula B.O783120
279

Hasila Bill

Govindapur B.O783101
280

Satboni

Balbala Kalapani B.O783120
281

Bidya Nagar

Baladmari S.O783101
282

Pancha Ratna Sal Forest

Agia S.O783120
283

Priya Nagar

Baladmari S.O783101
284

Genda Uri

Agia S.O783120
285

Uttarkatlamari

Dariduri B.O783101
286

Bijay Nagar

Baladmari S.O783101
287

Sunari Sota

Agia S.O783120
288

Kukurkata

Kukurkata B.O783126
289

Milan Nagar

Baladmari S.O783101
290

Silchak Domal

Agia S.O783120
291

Nunkhawa Pt-III

Dariduri B.O783101
292

Paikan Pt-I

Tukura B.O783126
293

Barbhita

Barbhita B.O783101
294

Boro Khashi Khagra

Agia S.O783120
295

Baladmari Char Helapakri

Baladmarirchar B.O783101
296

Darirpar

Bashbari B.O783129
297

Kalibari notun Basti

Goalpara S.O783101
298

Rajapara

Agia S.O783120
299

Kharmuja

Kharmuza B.O783101
300

Phakritari

Bashbari B.O783129
301

Agia

Agia S.O783120
302

Nibari

Tukura B.O783126
303

Sader Alga Pt-I

Dariduri B.O783101
304

Rangchaipara

Agia S.O783120
305

Angolaguri

Tukura B.O783126
306

Birsing Halang Char Pt-II

Dariduri B.O783101
307

Gandamari

Agia S.O783120
308

Sutki Sal Forest

Agia S.O783120
309

Haldibari

Kalyanpur B.O783101
310

Dark Kacharipara Pt-II

Agia S.O783120
311

Balukdubi Jongol Block

Bhalukdubi B.O783101
312

Chandmari

Balbala Kalapani B.O783120
313

Lachitnagar

Baladmari S.O783101
314

Baijuri

Badahapur B.O783120
315

Hajua Char No-2

Ramharirchar B.O783101
316

Makri

Agia S.O783120
317

Badiarpara

Goalpara S.O783101
318

Hati Gaon

Badahapur B.O783120
319

Roumari

Dariduri B.O783101
320

Chakla Gaon

Agia S.O783120
321

Hasilabeel

Baladmari S.O783101
322

Urpad Bill

Agia S.O783120
323

Bongali Bosti

Baladmari S.O783101
324

Saharia

Agia S.O783120
325

Sankar Nagar

Baladmari S.O783101
326

Markula

Markula B.O783120
327

Barbhita Mazar Para

Barbhita B.O783101

Total Records: 327

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Balijana, Goalpara, Assam. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Balijana, Goalpara, Assam.

Facebook fans

-

Last updated on: August, 04 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post