Arkalgud Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Bettagalale

Bannur B.O573130
2

Hennur

Handarangi B.O573130
3

Kurubara Abbur

Bannur B.O573130
4

Bandiganahalli

Doddabemmathi B.O573130
5

Dadadahalli

Doddabemmathi B.O573130
6

Sheegodu

Saragur B.O573130
7

Agrahara

Agrahara B.O573133
8

Sulagodu-Somavara

Bannur B.O573130
9

Mavanoor

Ramanathapura S.O573133
10

Hindlahalli

Handarangi B.O573130
11

Sompura

Doddabemmathi B.O573130
12

Kodakahalli

Doddamagge S.O573142
13

Mundagodu

Kattimallenahalli B.O573102
14

Ramanathapura

Ramanathapura S.O573133
15

Hondaravally

Masarangala B.O573102
16

Chikkarakalagud

Chikarkalgud B.O573102
17

Keragodu

Keragodu B.O573211
18

Yachana Kuppe

Kalenahalli B.O573113
19

Bettasoge Hantha

Basavanahalli B.O573136
20

Ajjur

Ajjur B.O573102
21

Karahalli

Ajjur B.O573102
22

Nelabahalli

Masarangala B.O573102
23

Kalenahalli

Kalenahalli B.O573113
24

Maduranahalli

Maduranahalli B.O573136
25

Harohalli

Kattimallenahalli B.O573102
26

Shanavinakuppe

Marur B.O573102
27

Ganganahalli

Hebbale B.O573102
28

Honnagowdanahalli

Ankanayakanahalli B.O573120
29

Anandoor

Anandur B.O573136
30

Ulivala

Chikarkalgud B.O573102
31

Hebbale

Hebbale B.O573102
32

Baisoor Forest

Aldahalli B.O573102
33

Chikkabemmathi

Doddabemmathi B.O573130
34

Chikkamagge

Doddamagge S.O573142
35

Goravanahalli

Bychanahalli B.O573102
36

Masarangala

Masarangala B.O573102
37

Kallur

Abburmachagowdanahalli B.O573102
38

Bislahalli

Handarangi B.O573130
39

Karagallu

Bannur B.O573130
40

Lakkanahalli

Kabbaligere B.O573130
41

Bettadahalli

Kabbaligere B.O573130
42

Doddabemmathi

Doddabemmathi B.O573130
43

Yadiyuru

Doddabemmathi B.O573130
44

Bilaguli

Ramanathapura S.O573133
45

Tarigalale

Bannur B.O573130
46

Ramanathapuranala Hantha

Ramanathapura S.O573133
47

Kadanoor

Kadanur B.O573130
48

Yaladahalli

Kattepura B.O573130
49

Allapatna

Hulikallu B.O573142
50

Muthige

Malalikere B.O573102
51

Gangoor

Gangur B.O573133
52

Hosahalli

Masarangala B.O573102
53

Chowragallu

Mallipatna B.O573102
54

Basavanahlli

Ganjalgud B.O573102
55

Kanive Kaval

Tejur B.O573219
56

Ankanahalli

Belavadi B.O573113
57

Honnenahalli

Basavanahalli B.O573136
58

Aladahalli

Aldahalli B.O573102
59

Kollangi

Abburmachagowdanahalli B.O573102
60

Yagati

Marithammanahalli B.O573102
61

Basavapatna Hantha

Basavapatna S.O (Hassan)573113
62

Mallapura

Lakkur B.O573136
63

Keshavapura

Hethagodanahalli B.O573102
64

Athini

Hebbale B.O573102
65

Hethagowdanahalli

Hethagodanahalli B.O573102
66

Maradi

Ankanayakanahalli B.O573120
67

Geddalahosahalli

Basavanahalli B.O573136
68

Vijapura Forest

Chikarkalgud B.O573102
69

Illahalli

Marur B.O573102
70

Banadahalli

Marur B.O573102
71

Chikkabommenahalli

Handarangi B.O573130
72

Madikehosahalli

Hulikallu B.O573142
73

Kelagalale

Mallipatna B.O573102
74

Paramahamsa Chakanahalli

Marithammanahalli B.O573102
75

Kendinne Kaval

Masarangala B.O573102
76

Doddabommenahalli

Handarangi B.O573130
77

Kodihalli

Konanur S.O573130
78

Nanjalapura

Konanur S.O573130
79

Chikkahalli

Chikkahalli B.O573130
80

Kattepura

Kattepura B.O573130
81

Dharmapura

Handarangi B.O573130
82

Naganahalli

Ramanathapura S.O573133
83

Ankanathapura

Kabbaligere B.O573130
84

Belikarpuravalli

Doddahalli B.O573133
85

Mallappanahalli

Handarangi B.O573130
86

Ankanahalli

Handarangi B.O573130
87

Hanemaranahalli

Koratikere B.O573142
88

Rangapura

Marithammanahalli B.O573102
89

Kotekarpuravalli

Agrahara B.O573133
90

Devarahalli

Honnavalli B.O573102
91

Beejaghatta

Chikarkalgud B.O573102
92

Ramenahalli

Tejur B.O573219
93

Belavadi

Belavadi B.O573113
94

Kathihalu

Lakkur B.O573136
95

Ambigodanahlli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
96

Kyathanahalli

Kattimallenahalli B.O573102
97

Arakalgud (Rural)

Arkalgud S.O573102
98

Kanana Koppal

Hangal B.O573113
99

Basavanahalli

Basavanahalli B.O573136
100

Konapura

Masarangala B.O573102
101

Baisoor

Aldahalli B.O573102
102

Honnavalli

Honnavalli B.O573102
103

Neralahalli

Ankanayakanahalli B.O573120
104

Sompura

Lakkur B.O573136
105

Adike Bommanahalli

Chikarkalgud B.O573102
106

Jogihosahalli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
107

Basavanahalli

Ganjalgud B.O573102
108

Hennur Kongalale

Doddabemmathi B.O573130
109

Nilavagilu

Koratikere B.O573142
110

Koti Agrahara

Mallipatna B.O573102
111

Shanbhoganahalli

Chikarkalgud B.O573102
112

Mallithammanahalli

Marithammanahalli B.O573102
113

Pemmanahalli

Doddabemmathi B.O573130
114

Handrangi

Handarangi B.O573130
115

Konanur

Konanur S.O573130
116

Ramenahalli

Kadavina Hosahalli B.O573130
117

Hodenoor

Bannur B.O573130
118

Malenahalli

Handarangi B.O573130
119

Honnaganahalli

Bannur B.O573130
120

Shiradanahalli

Ramanathapura S.O573133
121

Bellame (Mariyanagara)

Bellame B.O573130
122

Mugalur

Agrahara B.O573133
123

Mokali

Malalikere B.O573102
124

Bandipalya

Kattepura B.O573130
125

Koratikere

Koratikere B.O573142
126

Thattekere

Chikarkalgud B.O573102
127

Muthugada Hosur

Doddahalli B.O573133
128

Kamanahalli

Masarangala B.O573102
129

Haradoor

Ganjalgud B.O573102
130

Bittagodanahalli

Marithammanahalli B.O573102
131

Garudanahalli

Hangal B.O573113
132

Kutakamarati Kaval

Lakkur B.O573136
133

Arkalgud

Arkalgud S.O573102
134

Machagodanahalli

Jodigubbi B.O573102
135

Bagadalu

Aldahalli B.O573102
136

Anjaneya Hosahalli

Basavapatna S.O (Hassan)573113
137

Bettasoge

Basavanahalli B.O573136
138

Madapura

Abburmachagowdanahalli B.O573102
139

Basavanahalli Hantha

Aldahalli B.O573102
140

Kallubyadrahalli

Hethagodanahalli B.O573102
141

Ankanaikanahalli

Ankanayakanahalli B.O573120
142

Hulikallu

Hulikallu B.O573142
143

Anegundi Kaval

Marithammanahalli B.O573102
144

Kallimuddanahalli

Hethagodanahalli B.O573102
145

Bobbagalale

Masarangala B.O573102
146

Hirehalli

Chikkahalli B.O573130
147

Doddamagge

Doddamagge S.O573142
148

Madalapura

Mallipatna B.O573102
149

Shiradanahalli

Mallipatna B.O573102
150

Shanubhoganahalli

Handarangi B.O573130
151

Heelagere

Handarangi B.O573130
152

Madapura

Kattepura B.O573130
153

Sabbathi

Handarangi B.O573130
154

Kantenahalli

Kadanur B.O573130
155

Saragoor

Saragur B.O573130
156

Konapura

Chikkahalli B.O573130
157

Hampapura

Gangur B.O573133
158

Bidarur

Kabbaligere B.O573130
159

Kotavalu

Ramanathapura S.O573133
160

Singanakuppe

Abburmachagowdanahalli B.O573102
161

Nelamane

Honnavalli B.O573102
162

Lakshmipura

Doddamagge S.O573142
163

Vaddarahalli

Ajjur B.O573102
164

Ragupathi Koppal

Ramanathapura S.O573133
165

Mallapura

Marur B.O573102
166

Holalagodu

Aldahalli B.O573102
167

Kenchenahalli

Hullangala B.O573102
168

Seebahalli

Belavadi B.O573113
169

Lakkur

Lakkur B.O573136
170

Arkalgud

Marur B.O573102
171

Malalikere

Malalikere B.O573102
172

Bolakyathanahalli

Hebbale B.O573102
173

Thattavalu

Basavapatna S.O (Hassan)573113
174

Lingapura

Basavanahalli B.O573136
175

Mallithammanahalli

Ganjalgud B.O573102
176

Chikkagavanahalli

Bychanahalli B.O573102
177

Manajur

Mallipatna B.O573102
178

Ankanaikanahalli Kaval

Ankanayakanahalli B.O573120
179

Kortikere Kaval

Koratikere B.O573142
180

Bommanahalli

Masarangala B.O573102
181

Kattimallenahalli

Kattimallenahalli B.O573102
182

Dadadahalli

Honnavalli B.O573102
183

Ittapatna

Doddabemmathi B.O573130
184

Siddapura

Hulikallu B.O573142
185

Magalu

Aldahalli B.O573102
186

Mallarajapatna

Ramanathapura S.O573133
187

Yadiyur

Doddabemmathi B.O573130
188

Honganoor

Bannur B.O573130
189

Nilakunda

Doddabemmathi B.O573130
190

Gabbali

Kattepura B.O573130
191

Kantenahalli Kaval

Kadanur B.O573130
192

Ullenahalli

Saragur B.O573130
193

Majjanahalli

Handarangi B.O573130
194

Koodalur

Ramanathapura S.O573133
195

Channigarayana Abbur

Handarangi B.O573130
196

Dasanapura

Masarangala B.O573102
197

Abbur Machagowdanahalli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
198

Mudaganur

Heggadihalli B.O573142
199

Vijapura

Chikarkalgud B.O573102
200

Boodanur

Keralapura S.O573136
201

Muddanahalli

Hethagodanahalli B.O573102
202

Hullangala

Hullangala B.O573102
203

Mallipatna

Mallipatna B.O573102
204

Hanagallu

Hangal B.O573113
205

Halekeralapura

Basavanahalli B.O573136
206

Boodanur

Mallipatna B.O573102
207

Musavathur

Aldahalli B.O573102
208

Bychanahalli

Bychanahalli B.O573102
209

Nygere

Ankanayakanahalli B.O573120
210

Basavanahalli Kaval

Basavanahalli B.O573136
211

Muddanahalli

Ganjalgud B.O573102
212

Chikkanahalli

Bychanahalli B.O573102
213

Shanubhoganahalli

Marur B.O573102
214

Kashipura

Ankanayakanahalli B.O573120
215

Somanahalli

Hulikallu B.O573142
216

Boranahalli

Hebbale B.O573102
217

Kellur

Arkalgud S.O573102
218

Dummi

Marur B.O573102
219

Jakkahalli

Doddabemmathi B.O573130
220

Arasikatte Kaval

Heggadihalli B.O573142
221

Magodu

Mallipatna B.O573102
222

Mallinathapura

Ramanathapura S.O573133
223

Bangarahalli

Kadavina Hosahalli B.O573130
224

Bannur

Bannur B.O573130
225

Kabbaligere

Kabbaligere B.O573130
226

Siddapura

Saragur B.O573130
227

Gerukuppe

Doddabemmathi B.O573130
228

Kerehosahalli

Konanur S.O573130
229

Vodavana Hosahalli

Konanur S.O573130
230

Muddanahalli

Handarangi B.O573130
231

Doddahalli

Doddahalli B.O573133
232

Dasanapura

Handarangi B.O573130
233

Mallenahalli

Chikarkalgud B.O573102
234

Devarahalli Kaval

Honnavalli B.O573102
235

Anniganahalli

Hebbale B.O573102
236

Baragur

Doddamagge S.O573142
237

Dollenahalli

Belavadi B.O573113
238

Doramballi

Keralapura S.O573136
239

Narasinakuppe

Hullangala B.O573102
240

J.Hosahalli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
241

Maravalalu

Bychanahalli B.O573102
242

Jittenahalli

Kalenahalli B.O573113
243

Haralahalli

Lakkur B.O573136
244

Chowdenahalli

Chikarkalgud B.O573102
245

Parasanahalli

Marur B.O573102
246

Cholenahalli

Arkalgud S.O573102
247

Shambunathapura

Ankanayakanahalli B.O573120
248

Keralapura

Keralapura S.O573136
249

Puttana Hosahalli

Chikarkalgud B.O573102
250

Dadadahalli

Aldahalli B.O573102
251

Yalagathavalli

Marithammanahalli B.O573102
252

Aregallu

Kadanur B.O573130
253

Magge Kaval

Doddamagge S.O573142
254

Darikongalale

Masarangala B.O573102
255

Madihalli

Malalikere B.O573102
256

Ganjalagodu

Ganjalgud B.O573102
257

Kesavathur

Handarangi B.O573130
258

Heggadihalli

Heggadihalli B.O573142
259

Beeranahalli Kaval

Kadanur B.O573130
260

Gabbali Kaval

Kattepura B.O573130
261

Kadavinahosahalli

Kadavina Hosahalli B.O573130
262

Akkalavadi

Handarangi B.O573130
263

Maragowdanahalli

Doddabemmathi B.O573130
264

Madanur

Doddabemmathi B.O573130
265

Uttaranalakolavai Hantha

Navile B.O573131
266

Navile

Kattepura B.O573130
267

Maradibasavanahalli

Ramanathapura S.O573133
268

Heggathur

Handarangi B.O573130
269

Kaniyar

Hulikallu B.O573142
270

Mudigere

Masarangala B.O573102
271

Hippali

Aldahalli B.O573102
272

Aremadanahalli

Chikarkalgud B.O573102
273

Muduganur Kaval

Heggadihalli B.O573142
274

Basavapatna

Basavapatna S.O (Hassan)573113
275

Hanyalu

Anandur B.O573136
276

Ragibychanahalli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
277

Kakodanahalli

Abburmachagowdanahalli B.O573102
278

Mathra

Aldahalli B.O573102
279

Moole Hosahalli

Basavapatna S.O (Hassan)573113
280

Kantapura

Maduranahalli B.O573136
281

Devipura

Marithammanahalli B.O573102
282

Santhemarur

Marur B.O573102
283

Doddagavanahalli

Bychanahalli B.O573102
284

Voddarahalli

Ankanayakanahalli B.O573120
285

Ragimarur

Lakkur B.O573136
286

Tejur

Arkalgud S.O573102
287

Gubbi Kaval

Jodigubbi B.O573102
288

Arkalgud

Jodigubbi B.O573102
289

Beeranahalli

Kadanur B.O573130
290

Muddanahalli

Koratikere B.O573142
291

Garighatta

Honnavalli B.O573102
292

Majjigepura

Masarangala B.O573102
293

Ibbadi

Ajjur B.O573102
294

Lingadahalli

Doddabemmathi B.O573130

Total Records: 294

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Arkalgud, Hassan, Karnataka. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Arkalgud, Hassan, Karnataka.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 17 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post