Akhnoor Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Nandwal

Seri Panditan B.O181122
2

Gari Nanda

Jourian S.O181202
3

Phagal

Chowki Choura S.O185154
4

Khund Pur (Un-Inhabited)

Kaink Jagir B.O181201
5

Ardhan

Kathar B.O181201
6

Budhy

Kheri B.O181132
7

Potha Kandial

Jourian S.O181202
8

Majjam

Doori Dugar B.O185154
9

Serah

Brui B.O181201
10

Gandharwan

Gandharwan B.O181201
11

Ghartal

Gharatal B.O181201
12

Doian

Gigrial B.O181203
13

Parori

Ghar Majoor B.O185154
14

Gujral

Bakore B.O181202
15

Naibasti(Devipur)

Bamal Colony B.O181201
16

Mirsar

Kaink Jagir B.O181201
17

Kaleeth

Kaleetg B.O181203
18

Piya

Ghar Majoor B.O185154
19

Rakh Kharoon

Jourian S.O181202
20

Bhardah Khurd

Kaink Jagir B.O181201
21

Bandral Khurd

Gandharwan B.O181201
22

Chak Agwar (Un-Inhabited)

Sainth B.O181203
23

Latter

Sadhoti B.O185154
24

Rakh Dhok (Jourian)

Jourian S.O181202
25

Kala Nawa

Dhana Dhanean B.O185154
26

Kot Garhi

Gurha Brahmna B.O181201
27

Sajwal

Gho Manhasan B.O181206
28

Kharota

Hamirpur Sidhar B.O181203
29

Makhalyal

Bamal Colony B.O181201
30

Mund

Mandarian B.O181201
31

Chak Biasa

Halqa B.O181206
32

Chak Malal

Chak Malal B.O181203
33

Tanda

Kaink Jagir B.O181201
34

Dasgal

Akhnoor S.O181201
35

Bhalwal Bharath

Pargwal S.O181207
36

Pangali

Hamirpur Sidhar B.O181203
37

Kapiana wari

Gandharwan B.O181201
38

Khala chapar

Brui B.O181201
39

Ranbir Singh Pora

Pargwal S.O181207
40

Pahari Wala

Kot Maira B.O181204
41

Sohal

Kaink Jagir B.O181201
42

Patyari

Ambaran B.O181201
43

Dager

Doori Dugar B.O185154
44

Kachrial

Pallanwala S.O181204
45

Degha

Ambaran B.O181201
46

Bharda Sathar

Gandharwan B.O181201
47

Dhara (kumani)

Gharatal B.O181201
48

Jakhari

Ambaran B.O181201
49

Kotli

Gandharwan B.O181201
50

Kot

Kot B.O181122
51

Jad

Bhalwal Brahmna B.O181202
52

Sandel

Ghar Majoor B.O185154
53

Kotly colony Tanda

Gandharwan B.O181201
54

Balgara

Ambaran B.O181201
55

Saliohat

Chak Chimna B.O181141
56

Badwal

Jourian S.O181202
57

Taryote

Sadhoti B.O185154
58

Sungal

Sungal B.O181201
59

Gosian

Mandarian B.O181201
60

Godhan

Bala B.O181201
61

Hamir Pur Nawan

Hamirpur Sidhar B.O181203
62

Rameen Makhian

Chowki Choura S.O185154
63

Jogiani

Bhalwal Brahmna B.O181202
64

Nali

Bala B.O181201
65

Nudda khow

Bamal Colony B.O181201
66

Kitial Simbal

Kharah B.O181203
67

Sahamuna

Sadhoti B.O185154
68

Chak Kora

Bakore B.O181202
69

BhardaKalan

Gandharwan B.O181201
70

Bargal Kalan

Kaink Jagir B.O181201
71

Dhalan

Gigrial B.O181203
72

Layana Tulal

Doori Dugar B.O185154
73

Rakh Muthi

Jourian S.O181202
74

Kharoti

Sadhoti B.O185154
75

Kandial

Gho Manhasan B.O181206
76

Matoo

Chak Malal B.O181203
77

Manani

Mawa Brahmna B.O181201
78

Nardi

Bala B.O181201
79

Dub

Kanachak B.O181206
80

Chak Rama

Khour S.O181203
81

Tarfoul

Ambaran B.O181201
82

Goshan

Gharatal B.O181201
83

Chak Tagwal (Un-Inhabited)

Gura Manhasan B.O181207
84

Taroti

Chak Malal B.O181203
85

Khungan Tanda

Gandharwan B.O181201
86

Khuga

Gandharwan B.O181201
87

Najwal

Pargwal S.O181207
88

Seri Palai

Bardoh B.O181204
89

Tacharwan

Bala B.O181201
90

Sanehal

Akhnoor S.O181201
91

Maghai

Sadhoti B.O185154
92

Kot Maira

Kot Maira B.O181204
93

Garatal

Gharatal B.O181201
94

Fagwal

Kathar B.O181201
95

Sidhra

Ghar Majoor B.O185154
96

Kaink Jagir

Kaink Jagir B.O181201
97

Manoha

Kathar B.O181201
98

Ardhan(Atonan)

Sarote B.O181122
99

Jagial

Maira B.O181202
100

Tulgaru

Chowki Choura S.O185154
101

Kotly harisingh

Gandharwan B.O181201
102

Bhambarwan

Ambaran B.O181201
103

Khakhial(Khakhrial)

Chak Chimna B.O181141
104

Basiara

Bhalwal Brahmna B.O181202
105

Chariae (Charial)

Chowki Choura S.O185154
106

Badhan

Bakore B.O181202
107

Jakh

Gharatal B.O181201
108

Gopala

Kaink Jagir B.O181201
109

Khara

Kharah B.O181203
110

Solian

Dhana Dhanean B.O185154
111

Seetriala

Maira B.O181202
112

Puramana Chappar

Lehar B.O181201
113

Peja

Brui B.O181201
114

Pukharni

Nathal B.O181203
115

Thill

Doori Dugar B.O185154
116

Dadora

Bakore B.O181202
117

Channi

Ambaran B.O181201
118

Bhardah Kalan

Kaink Jagir B.O181201
119

Balsaro

Chowki Choura S.O185154
120

Rathan Pur

Jourian S.O181202
121

Kangral Sangral

Dumana S.O181206
122

Sidhar

Hamirpur Sidhar B.O181203
123

Manoh

Kathar B.O181201
124

Patyari

Gurha Brahmna B.O181201
125

Kanchri (Ghaneri)

Kangrial B.O181206
126

Chhani Diwanan

Hamirpur Sidhar B.O181203
127

Bad di Pari

Mawa Brahmna B.O181201
128

Gujapeer(Rakh)

Bamal Colony B.O181201
129

Pargawal

Pargwal S.O181207
130

Bhagwan Chak

Pallanwala S.O181204
131

Mawa Brahmana

Mawa Brahmna B.O181201
132

Lathari

Kathar B.O181201
133

Phagwari

Pargwal S.O181207
134

Barroh

Bardoh B.O181204
135

Talani Malotion

Mawa Brahmna B.O181201
136

Sayal

Bala B.O181201
137

Beyote Khalsa

Sadhoti B.O185154
138

Sahamuna

Pallanwala S.O181204
139

Ghar

Kaink Jagir B.O181201
140

Giur

Kathar B.O181201
141

Bakor

Bakore B.O181202
142

Bardiyal

Dhana Dhanean B.O185154
143

Kainkh Jagir

Kaink Jagir B.O181201
144

Nadyai

Bala B.O181201
145

Dhangar

Seri Panditan B.O181122
146

Jourian

Jourian S.O181202
147

Ambi Dhana

Dhana Dhanean B.O185154
148

Mandrian

Mandarian B.O181201
149

bomal colony

Bamal Colony B.O181201
150

Lathery

Chak Chimna B.O181141
151

Chahjar

Dhoke Khalsa B.O181202
152

Choki

Chowki Choura S.O185154
153

Chak Bhawan (Un -Inhabited)

Jourian S.O181202
154

Kangral Sangral

Kaink Jagir B.O181201
155

GurhaManda

Gurha Brahmna B.O181201
156

Marchanji

Nikkian B.O181203
157

Sundari

Sadhoti B.O185154
158

Baho Pur

Bakore B.O181202
159

Rakian

Gandharwan B.O181201
160

Tube well

Lehar B.O181201
161

Sahar

Kharah B.O181203
162

Christian Basti

Doori Dugar B.O185154
163

Dal Pat

Chak Kirpalpur B.O181202
164

chapprian Mohalla

Gandharwan B.O181201
165

Dhana

Bala B.O181201
166

Bhoom Kholian

Doori Dugar B.O185154
167

Gurah Brahmana

Gurha Brahmna B.O181201
168

Bhatiare

Batehra B.O181206
169

Chajwal

Kharah B.O181203
170

Nad

Kaink Jagir B.O181201
171

Sathar

Mandarian B.O181201
172

Chak Phagwari

Gura Manhasan B.O181207
173

Garar

Hamirpur Sidhar B.O181203
174

Dhara

Kathar B.O181201
175

J&K Flood Office

Gurha Brahmna B.O181201
176

Tagwal

Gura Manhasan B.O181207
177

Dhakhar

Pallanwala S.O181204
178

Mawa Karora

Gurha Brahmna B.O181201
179

New Basti

Lehar B.O181201
180

Gurah Manhasan

Gura Manhasan B.O181207
181

Khunda

Kot Maira B.O181204
182

Tarodian

Bala B.O181201
183

Simail

Ambaran B.O181201
184

Chigial

Chowki Choura S.O185154
185

Muthi SO

Muthi S.O181205
186

Kalah

Kharah B.O181203
187

Gurah Jagir

Kaink Jagir B.O181201
188

Ghar

Ghar Majoor B.O185154
189

Batal

Chak Kirpalpur B.O181202
190

Dar

Chowki Choura S.O185154
191

Kamalian

Lehar B.O181201
192

Nore

Mandarian B.O181201
193

Rajpora

Seri Panditan B.O181122
194

Lohara

Bhalwal Brahmna B.O181202
195

Cheeral

Ghar Majoor B.O185154
196

Mewa Karora

Akhnoor S.O181201
197

Chak Raja

Sungal B.O181201
198

Barui

Brui B.O181201
199

Chak Bhagwan

Jourian S.O181202
200

Dhana ambo Shani

Dhana Dhanean B.O185154
201

Chak Krapal Pur

Chak Kirpalpur B.O181202
202

Khar khana

Kaink Jagir B.O181201
203

Karangi

Gurha Brahmna B.O181201
204

Rajwal

Kaleetg B.O181203
205

Thadia

Sadhoti B.O185154
206

Bhor

Chak Kirpalpur B.O181202
207

Sanara

Gharatal B.O181201
208

Adgan

Kathar B.O181201
209

Danwal

Danwal B.O181203
210

Dori

Doori Dugar B.O185154
211

Khore

Chak Kirpalpur B.O181202
212

Dehargaha

Akhnoor S.O181201
213

Fanwal

Kathar B.O181201
214

Gurgha

Ambaran B.O181201
215

Diawrah

Gho Manhasan B.O181206
216

Dehrian

Hamirpur Sidhar B.O181203
217

Pakhiwala

Lehar B.O181201
218

Sayal

Brui B.O181201
219

Sarwal

Pargwal S.O181207
220

Kalian

Kharah B.O181203
221

Garh

Kaink Jagir B.O181201
222

Jallo

Lehar B.O181201
223

Bhalwal Moolo

Pargwal S.O181207
224

Panj Toot

Pallanwala S.O181204
225

Mera Jagir

Mandarian B.O181201
226

Noor Jagir

Gharatal B.O181201
227

Kathar

Kothar B.O181224
228

Laham

Kot Maira B.O181204
229

Bandi

Gharatal B.O181201
230

Targwal

Ambaran B.O181201
231

Akhnoor

Misriwala B.O181206
232

Nikian

Nikkian B.O181203
233

Guraha Brahamana

Gurha Brahmna B.O181201
234

Palgayater

Doori Dugar B.O185154
235

Bhiry Tarrie

Bhalwal Brahmna B.O181202
236

Jalara

Dhana Dhanean B.O185154
237

Kandi

Brui B.O181201
238

Pingiari

Sungal B.O181201
239

Nara

Ranjan B.O181122
240

Bhalwal Brahmana

Bhalwal Brahmna B.O181202
241

Dahara

Dhana Dhanean B.O185154
242

Nalla Mohalla

Gandharwan B.O181201
243

chardagran

Ambaran B.O181201
244

BSF Camp

Gurha Brahmna B.O181201
245

Devi Pur

Devipur B.O181202
246

Kanha

Ghar Majoor B.O185154
247

Chak Nazala

Bhalwal Brahmna B.O181202
248

Lehar

Lehar B.O181201
249

Lahrian

Gurha Brahmna B.O181201
250

Chhani Thana

Hamirpur Sidhar B.O181203
251

Ganni Palling

Ghar Majoor B.O185154
252

Gargal

Bakore B.O181202
253

Sidhar-Wan

Kaink Jagir B.O181201
254

Badyalachak

Bamal Colony B.O181201
255

Gee-Garial

Gigrial B.O181203
256

Gangal

Chowki Choura S.O185154
257

Maira

Maira B.O181202
258

Devnagar

Bala B.O181201
259

Fatwal

Bamal Colony B.O181201
260

Sainth

Sainth B.O181203
261

J&K Bank Sohal

Kaink Jagir B.O181201
262

Jeri

Kathar B.O181201
263

Chak Skandar

Gajansoo B.O181206
264

Hamir Pur Kohna

Hamirpur Sidhar B.O181203
265

Pian

Mandarian B.O181201
266

Sehora tanda

Gandharwan B.O181201
267

Mal Jodha (Un-Inhabited)

Pargwal S.O181207
268

Khohara

Kharah B.O181203
269

HIgher Secondary School Sohal

Kaink Jagir B.O181201
270

Jambari

Kathar B.O181201
271

Jiwana Bela

Pargwal S.O181207
272

Chaprial

Pallanwala S.O181204
273

Nawakhow(Dhok)

Bamal Colony B.O181201
274

Pail

Mawa Brahmna B.O181201
275

Rah

Rahsiyot B.O185153
276

Matrial (Un-Inhabited)

Bardoh B.O181204
277

Barola

Brui B.O181201
278

Anmbaran

Ambaran B.O181201
279

Gakhral

Garkhal B.O181206
280

Thang

Ghar Majoor B.O185154
281

Datial

Datial B.O181202
282

Karial

Chowki Choura S.O185154
283

Keour

Kathar B.O181201
284

Akhnoor

Akhnoor S.O181201
285

bantalab

Bantalab S.O181123
286

Indri

Bakore B.O181202
287

Dana

Dhana Dhanean B.O185154
288

PWD Housing Colony

Gurha Brahmna B.O181201
289

Degree College Akhnoor

Kaink Jagir B.O181201
290

Duglajayanti

Brui B.O181201
291

Rahani Jagwal

Bhalwal Brahmna B.O181202
292

Khrod

Doori Dugar B.O185154
293

Dahou Chak

Bakore B.O181202
294

nadayi

Gharatal B.O181201
295

Mashani

Ambaran B.O181201
296

Danpour

Hamirpur Sidhar B.O181203
297

Gulaba

Doori Dugar B.O185154
298

Jomotian

Dhoke Khalsa B.O181202
299

Talban

Kaink Jagir B.O181201
300

Bamhal

Bamal Colony B.O181201
301

Nathal

Nathal B.O181203
302

Goru Bajorian

Chowki Choura S.O185154
303

Man Chak

Bakore B.O181202
304

Devnagar

Brui B.O181201
305

Ghar Majoor

Ghar Majoor B.O185154
306

Jakh

Mandarian B.O181201
307

RoopNagar

Roopnagar Jammu Tawi S.O180013
308

Bandwal

Gigrial B.O181203
309

Janti

Ambaran B.O181201
310

Lahar

Lehar B.O181201
311

Chak Takhu (Un-Inhabited)

Dumana S.O181206
312

Khour

Khour S.O181203
313

Ramnagar colony

Bamal Colony B.O181201
314

Targha

Bala B.O181201
315

Nikowal

Pargwal S.O181207
316

Magial Lalu

Sainth B.O181203
317

Kah

Gharatal B.O181201
318

Jamotion

Mawa Brahmna B.O181201
319

Pindi

Pargwal S.O181207
320

Pallan Wala

Pallanwala S.O181204
321

Palwan

Lehar B.O181201
322

Pandhal

Kathar B.O181201
323

Hardo Malwara

Rahsiyot B.O185153
324

Jogwan

Bardoh B.O181204
325

Bindra bag(Gurha brahmana)

Gurha Brahmna B.O181201
326

Bala

Bala B.O181201
327

Gawar

Gho Manhasan B.O181206
328

Magial Abtara

Salehar B.O181111
329

Tila

Chowki Choura S.O185154
330

Dahok Khalsa

Dhoke Khalsa B.O181202
331

Panya

Doori Dugar B.O185154
332

Keri

Gharatal B.O181201
333

Ambaran

Ambaran B.O181201
334

BSF Paloura

Bsf Camp Paloura S.O181124
335

Kotli Manhasan (Un-Inhabited)

Bakore B.O181202
336

Keri

Doori Dugar B.O185154
337

Sangrampur

Bamal Colony B.O181201
338

Dhana

Mawa Brahmna B.O181201
339

Gargal

Brui B.O181201
340

Chak Sher (Un-Inhabited)

Sainth B.O181203
341

Pailt

Ghar Majoor B.O185154
342

Gari Bishna

Jourian S.O181202
343

Naibasti

Brui B.O181201
344

Migrant Camp Gurha Jagir

Kaink Jagir B.O181201
345

Dohal

Chak Malal B.O181203
346

Majoor

Ghar Majoor B.O185154
347

Muthi

Jourian S.O181202
348

Bain Lehar

Mawa Brahmna B.O181201
349

Bandral Kalan

Gandharwan B.O181201
350

Thandi Choi

Kharah B.O181203
351

Jothal

Chowki Choura S.O185154
352

Chak Badialan

Chak Kirpalpur B.O181202
353

Godhar khalsa

Sadhoti B.O185154
354

Kandi

Kathar B.O181201
355

Mala

Kanachak B.O181206
356

Kharah

Kharah B.O181203
357

Kakhyal

Kathar B.O181201
358

Manda

Akhnoor S.O181201
359

Malal Ahgal

Kanachak B.O181206
360

Bali

Kharah B.O181203
361

Sangran Pur(Sangram Pur)

Bamal Colony B.O181201
362

Chargal

Ambaran B.O181201
363

Prag Pur (Un-Inhabited)

Pargwal S.O181207
364

Chhani Zulfu (Un-Inhabited)

Sainth B.O181203
365

Kaha

Kathar B.O181201
366

Khadwani

Mawa Brahmna B.O181201
367

Sri Partab Singh Pora (Un-Inhabited)

Pargwal S.O181207
368

Platan

Pallanwala S.O181204
369

Sangani

Brui B.O181201
370

Parsoti

Brui B.O181201
371

Chohara

Chowki Choura S.O185154
372

Chakla (Un-Inhabited)

Bardoh B.O181204
373

Dahoke Jagir

Kaink Jagir B.O181201
374

Bargal Khurd

Kaink Jagir B.O181201

Total Records: 374

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Akhnoor, Jammu, Jammu & Kashmir. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Akhnoor, Jammu, Jammu & Kashmir.

Facebook fans

-

Last updated on: August, 10 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post